Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 1 juni 2023

19:30 - 22:56
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Commissie Financiën c.s.
Commissie Ruimtelijke Ordening c.s.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. R.J. Monen
  Portefeuillehouder: Mw. R. Dral

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:31 uur de vergadering.

  00:00:18 - 00:00:56 - R.J. Monen
  00:00:56 - 00:00:58 - M.P. Alblas
  00:00:58 - 00:00:59 - R.J. Monen
  00:01:00 - 00:01:08 - B.A.M. Baaten
  00:01:08 - 00:01:14 - R.J. Monen
  00:01:16 - 00:01:41 - R.J. Monen
  00:01:41 - 00:02:15 - E.J. Taams
  00:02:16 - 00:03:11 - R.J. Monen
 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:03:00 - 00:03:11 - R.J. Monen
 3. 1.3

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

  Besluit

  Er zijn geen inspekers.

  00:03:09 - 00:03:11 - R.J. Monen
 4. 1.4

  00:03:11 - 00:03:11 - R.J. Monen
 5. 1.5

  Besluit

  De gehouden presentatie is bij de stukken gevoegd.

  00:03:34 - 00:04:35 - Ambtenaar 1
  00:04:35 - 00:04:39 - A.F.B. Ronner
  00:04:39 - 00:04:40 - Ambtenaar 1
  00:04:40 - 00:05:00 - A.F.B. Ronner
  00:05:00 - 00:06:15 - Ambtenaar 1
  00:06:15 - 00:09:20 - Ambtenaar 1
  00:09:20 - 00:09:34 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:09:34 - 00:11:23 - Ambtenaar 1
  00:11:23 - 00:11:44 - R. Blokzijl
  00:11:44 - 00:18:29 - Ambtenaar 1
  00:18:29 - 00:18:44 - B.A.M. Baaten
  00:18:44 - 00:21:33 - Ambtenaar 1
  00:21:33 - 00:21:52 - R. Blokzijl
  00:21:52 - 00:24:14 - Ambtenaar 1
  00:24:14 - 00:24:33 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:24:33 - 00:26:27 - Ambtenaar 1
  00:26:27 - 00:26:46 - B.A.M. Baaten
  00:26:46 - 00:26:57 - Ambtenaar 1
  00:26:57 - 00:27:31 - R. Blokzijl
  00:27:31 - 00:27:47 - Ambtenaar 1
  00:27:47 - 00:28:46 - B.A.M. Baaten
  00:28:46 - 00:29:00 - Ambtenaar 1
  00:29:00 - 00:29:43 - B.A.M. Baaten
  00:29:43 - 00:30:02 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:30:02 - 00:30:48 - Ambtenaar 1
  00:30:48 - 00:31:04 - R. Blokzijl
  00:31:04 - 00:33:05 - Ambtenaar 1
  00:33:05 - 00:33:06 - A. Ruijter
  00:33:06 - 00:33:09 - Ambtenaar 1
  00:33:09 - 00:34:35 - A. Ruijter
  00:34:35 - 00:34:52 - Ambtenaar 1
  00:34:52 - 00:35:06 - A. Visser
  00:35:06 - 00:36:12 - Ambtenaar 1
  00:36:12 - 00:36:24 - A. Visser
  00:36:24 - 00:37:20 - Ambtenaar 1
  00:37:20 - 00:37:30 - A. Visser
  00:37:30 - 00:39:49 - Ambtenaar 1
  00:39:49 - 00:40:17 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:40:17 - 00:40:57 - Ambtenaar 1
  00:40:57 - 00:41:11 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:41:11 - 00:42:44 - Ambtenaar 1
  00:42:44 - 00:42:56 - Ambtenaar 1
  00:42:56 - 00:43:17 - R. Blokzijl
  00:43:17 - 00:47:28 - Ambtenaar 1
  00:47:28 - 00:50:26 - A. Ruijter
  00:50:26 - 00:52:10 - A. Ruijter
  00:52:10 - 00:52:14 - Ambtenaar 1
  00:52:14 - 00:52:39 - B.A.M. Baaten
  00:52:39 - 00:52:53 - Ambtenaar 1
  00:52:53 - 00:52:59 - B.A.M. Baaten
  00:52:59 - 00:54:04 - Ambtenaar 1
  00:54:04 - 00:54:05 - R. Blokzijl
  00:54:05 - 00:54:06 - R. Blokzijl
  00:54:06 - 00:58:04 - Ambtenaar 1
  00:58:04 - 01:00:22 - A. Ruijter
  01:00:22 - 01:01:13 - R. Blokzijl
  01:01:13 - 01:04:44 - Ambtenaar 1
  01:04:44 - 01:05:05 - R.J. Monen
  01:05:05 - 01:05:50 - Ambtenaar 1
 6. 1.6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

 7. 2.1

  Voorzitter: Dhr. M.P. Alblas
  Portefeuillehouders: Dhr. M. Wörsdörfer en Dhr. E.J. Taams

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 21:45 uur.

 8. 2.2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  Agendapunt 2.5 komt te vervallen en de accountant wordt op een later moment uitgenodigd.

 9. 2.3
  Mededelingen, incl. mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen - 21:50
 10. 2.4

  Voorgesteld besluit

  1.    kennis te nemen van de Begroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2028 met bijbehorende stukken;
  2.    geen zienswijze in te dienen, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Toezegging: wethouder Wörsdörfer komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Blokzijl met betrekking tot het no-cure-no-pay bureau.

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 8 juni 2023.

 11. 2.5

  Voorstel:
  Bespreken.
  RB met bijlagen is geagendeerd door de VVD en D66.

  Besluit

  Dit agendapunt is van de agenda gehaald en voor de commissieavond van 8 juni opnieuw geagendeerd. Daarbij wordt de accountant OVERgemeenten uitgenodigd om vragen over het accountantsverslag en de jaarrekening van OVERgemeenten toe te lichten.

 12. 2.6

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22:03 uur de vergadering.