Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders voor beleid vast en controleert het college van Burgemeester en Wethouders op de uitvoering hiervan.


De gemeenteraad vergadert ongeveer elke 4 weken op donderdagavond.


De meeste onderwerpen worden eerst in een raadscommissie besproken alvorens ze in de raadsvergadering worden behandeld. Deze bijeenkomsten vinden ook op een donderdagavond plaats, in de regel 2 weken voor de raadsvergadering. Er zijn de volgende raadscommissies:


Raadscommissie Algemene zaken, Bestuur en Veiligheid
Raadscommissie Financiën, cultuur, natuur en economie
Raadscommissie Leefomgeving, mobiliteit, sport en toerisme
Raadscommissie Sociaal domein, werk & inkomen en onderwijs

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad .


Zowel de raadscommissievergaderingen als raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt deze vergaderingen dus bijwonen, zonder u daarvoor eerst aan te hoeven melden. De enige uitzondering hierop is een eventueel besloten vergadering. Tijdens een besloten vergadering wordt informatie besproken die nog niet openbaar, dus geheim is. De gemeenteraad zelf besluit of informatie geheim is en moet blijven.


Vergaderingen worden ook rechtstreeks in beeld en geluid uitgezonden op onze website. U kunt dus ook via deze website thuis ‘live’ meekijken. (de vergaderingen blijven op de website beschikbaar)

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.


E-mail of brief aan de gemeenteraad


Als u een e-mail of brief aan de gemeenteraad schrijft wordt deze geplaatst op de lijst van ‘ingekomen stukken’. Als het kan, gebeurt dat voor de eerstvolgende raadsvergadering. De lijst wordt met een behandelvoorstel vastgesteld in de raadsvergadering. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op de dragen om uw e-mail of brief verder af te doen. Uw brief (en dus uw gegevens) wordt ter bescherming van privacy gevoelige informatie niet openbaar op onze website geplaatst. Indien u geen bezwaar heeft tegen plaatsing van de brief op onze website, dan dient u dit duidelijk aan te geven.


Bedenk van tevoren aan wie u de brief moet richten. In het algemeen geldt: bij zaken in uitvoering of individuele zaken kunt u zich het beste tot het college richten. Ook kunt u uw brief natuurlijk zowel aan het college als de gemeenteraad richten.

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeenteraad.


Inspreken kan alleen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies. Bij raadsvergaderingen is dit niet mogelijk. Wilt u inspreken, dan kunt u zich uiterlijk tot 15.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of via e-mail aanmelden bij de griffie.


U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken over geagendeerde onderwerpen, dan krijgt u voor aanvang van het betreffende onderwerp de gelegenheid daarvoor.


Aandachtspunten

  1. Bij de behandeling van een agendapunt waar insprekers zich voor hebben aangemeld worden in het algemeen eerst de insprekers gehoord. De voorzitter zal degene die het woord krijgt, verzoeken naar voren te komen en bij het spreekgestoelte plaats te nemen.
  2. Met uw inspraak richt u zich tot de commissieleden en niet tot het college van burgemeester en wethouders.
  3. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten. De voorzitter kan afhankelijk van het aantal insprekers de maximale inspreektijd inkorten. Nadat u heeft ingesproken worden de commissieleden in de gelegenheid gesteld enkele toelichtende vragen aan u te stellen. Als uw verhaal voor de commissieleden duidelijk was, zult u geen vragen krijgen. Vervolgens zal de voorzitter u verzoeken uw plaats op de publieke tribune weer in te nemen en wordt de volgende inspreker naar voren geroepen.
  4. Dikwijls is het mogelijk uw tekst, als u die van te voren digitaal ter beschikking heeft, naar de commissieleden te sturen. Dit kan uiteraard ook achteraf. Griffie@oostzaan.nl Uw tekst zal dan naar de commissieleden worden gestuurd en bij de vergadering worden gevoegd.

Het archief van de (vergader)stukken van 2005 t/m juli 2017 vindt u hier:

De digitale leeromgeving voor raadsleden komt voor steeds meer raadsleden binnen handbereik. Tientallen gemeenten hebben inmiddels een speciaal tabblad van de leeromgeving in het raadsinformatiesysteem toegevoegd. Klik op onderstaande link om verbinding te maken met deze omgeving.

Klik op bijgaande link.