Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad van Oostzaan heeft een rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie bestaat uit 5 leden, 2 intern en 3 extern, die worden benoemd door de gemeenteraad. De voorzitter wordt benoemd uit de externe leden.

Wat zijn de taken van de rekenkamer?
De rekenkamer toetst het door het gemeentebestuur gevoerde beleid op drie onderdelen:

rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
doelmatigheid: is de voorbereiding en uitvoering van beleid efficiƫnt verlopen?
doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?

Om dit te beoordelen voert de rekenkamer onderzoek uit. Het doel hiervan is om de prestaties in kaart te brengen en waar nodig aanbevelingen te geven.
https://vimeo.com/789021627.