Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 29 juni 2023

19:30 - 21:56
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Behandeling Kadernota

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. M.P. Alblas
  Portefeuillehouders: Dhr. M. Wörsdörfer

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

  00:01:09 - 00:01:32 - M.P. Alblas
 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:01:23 - 00:01:32 - M.P. Alblas
 3. 1.3

  Besluit

  De burgemeester doet een voorstel voor een extra raadsvergadering en zal dit met het presidium overleggen. De reden is de behandeling van de interim-commissie van de staten van Noord-Holland over de Units voor Oekrainers.


  (Besluit presidium 29-6-2023: er komt geen extra raadsvergadering. Het college maakt een brief over dit onderwerp aan GS en informeert de raad.)

  00:01:25 - 00:01:32 - M.P. Alblas
  00:01:34 - 00:02:47 - E.J. Taams
  00:02:48 - 00:02:50 - M.P. Alblas
  00:02:50 - 00:03:04 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:03:04 - 00:03:06 - B.A.M. Baaten
  00:03:06 - 00:03:19 - M.P. Alblas
  00:03:19 - 00:03:20 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:03:20 - 00:03:25 - M.P. Alblas
  00:03:25 - 00:03:45 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:03:45 - 00:03:48 - B.A.M. Baaten
  00:03:48 - 00:04:00 - M.P. Alblas
  00:04:00 - 00:04:01 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:04:02 - 00:04:25 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:04:26 - 00:04:58 - M.P. Alblas
 4. 1.4

  RB Meicirculaire toegevoegd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Voorjaarsbericht 2023 en kadernota 2024-2027 vast te stellen, inclusief de hierin opgenomen begrotingswijziging;
  2. Een investeringskrediet in 2023 vast te stellen de aanschaf van de woonunits Oekraïne, en deze in 3 jaar af te schrijven. De kapitaallasten worden vergoed vanuit het Rijk vanuit de normbedragen.
  3. Een investeringskrediet in 2023 vast te stellen van € 125.000 voor de vervanging van het AV systeem in de raadszaal, en deze in 5 jaar af te schrijven.

  Besluit

  Toezeggingen:
  Wethouder Wörsdörfer zegt toe de vragen van de commissie die niet direct konden worden beantwoord in de commissie vóór de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden.
  1. (hr Baaten)
  WMO kent wettelijke taken, maar er ontstaan verschillen in de mate waarin het algemene voorzieningenniveau wordt gerealiseerd.. Het college stelt in de Kadernota dat het doel is dat de algemene basis van het voorzieningenniveau goed is. Wat betekent een goed voorzieningenniveau kunnen we hier geld besparen? Wat betekent dit in euro's?
  2. (hr Baaten)
  Onderdelen van "Maatschappelijk participatie" is in de Kadernota soms aangegeven als wel verplicht en soms niet verplicht (pagina 66). Daar staat dat er alleen gedaan wordt wat wettelijk verplicht is. Dit lijkt een tegenstelling. Kan dit worden verduidelijkt?
  3. (hr Baaten)
  Er staat in de Kadernota bij lokale onderwijs agenda staat dat de gemeente meer doet dan wettelijk verplicht is. Maar het lijkt erop dat alles wat er staat wettelijk verplicht is. Wat wordt er bedoeld?
  4. (hr Baaten)
  Bij openbaar groen staat in de Kadernota onderhoudsniveau B wat zijn de opties en wat betekent dat in euro's? Wat kan daarmee? Wat betekent een keuze voor A of C financieel?
  5. (hr Baaten)
  Over de Noorderschool staat er geen investeringsbedrag maar er staan wel kapitaallasten (pagina 96). Hoe is dat te verklaren?
  6. (hr Baaten)
  Op pagina 97 staan lege vakken. Waarom is dat niet ingevuld?
  7. (hr Baaten)
  Kan er iets gedaan worden aan de overhead, veroorzaakt door de ambtelijke organisatie? Het is nu een hoog bedrag. Kan er naar gekeken worden? De wethouder neemt dit mee bij het sluitend maken van de begroting.
  8. (mw van Brussel)
  Wat gebeurt er als de raad de Kadernota vaststelt zoals in het raadsvoorstel staat? De wethouder geeft aan dat het college dan desondanks met een sluitende begroting komt.
  9. (mw van Brussel)
  Bij de Rietkraag wordt het investeringskrediet gehouden op het oude niveau. Er is geen rekening gehouden met de indexering. Maar het is hoger. Waarom is dat niet meegenomen? De wethouder geeft aan dat er door de raad nog geen besluit over is genomen. Maar er zullen zeker meer kosten komen. Dat geldt bij veel ontwikkelingen.
  10. (mw Oosterbaan)
  Moeten/kunnen bij programma 5, wegen en verhardingen, de bedragen (pagina 25) in de VJN of de Kadernota worden opgenomen? Zijn het bedragen voor 2023 (VJN) of voor volgende jaren (K'nota)? De wethouder komt hier op terug. Eventueel met een correctie.
  11. (hr Ruijter)
  Over de onderzoekkosten van 25.000 euro voor een inventarisatie Milieustraat. Waarom is dit bedrag zo hoog?
  12. (hr Ruijter)
  Over de kosten voor de beleidsmedewerker afval: "Waar zit het verschil tussen het genoemde budget in het raadsvoorstel van december 2022 en het genoemde bedrag in de kadernota?


  Opmerking: Er staat Oostzaan waar Wormerland (dit keer wel!) wordt bedoeld.
  Opmerking: Klopt de passage over de verkoop Kunstgreep wel?


  Opmerking: Klopt de afschrijvingstermijn van motorvoertuigen (5 en 20 jaar) wel?
  Opmerking: de passage over "de gastdame" is niet goed verwoord.
  Opmerking: De heer Baaten stuurt zijn lijst met 31 punten door aan het college en de raad. (door griffier op 29-6-2023 per email naar college en raad verzonden).
  Opmerking: kan de meicirculaire in de Kadernota worden verwerkt?
  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 13 juli 2023.

  00:04:34 - 00:04:58 - M.P. Alblas
  00:04:59 - 00:07:17 - B.A.M. Baaten
  00:07:20 - 00:07:22 - M.P. Alblas
  00:07:24 - 00:08:35 - M. Wörsdörfer
  00:08:35 - 00:09:41 - B.A.M. Baaten
  00:09:41 - 00:09:42 - M.P. Alblas
  00:09:42 - 00:10:04 - M. Wörsdörfer
  00:10:04 - 00:10:35 - B.A.M. Baaten
  00:10:35 - 00:10:36 - M.P. Alblas
  00:10:37 - 00:11:02 - M. Wörsdörfer
  00:11:02 - 00:11:14 - B.A.M. Baaten
  00:11:14 - 00:11:24 - M. Wörsdörfer
  00:11:25 - 00:11:56 - B.A.M. Baaten
  00:11:57 - 00:11:58 - M.P. Alblas
  00:12:02 - 00:12:11 - R.M. Dral
  00:12:12 - 00:12:53 - B.A.M. Baaten
  00:12:53 - 00:13:03 - M.P. Alblas
  00:13:40 - 00:13:54 - M. Wörsdörfer
  00:13:57 - 00:14:01 - M.P. Alblas
  00:14:02 - 00:14:03 - B.A.M. Baaten
  00:14:05 - 00:14:24 - B.A.M. Baaten
  00:14:24 - 00:14:25 - M.P. Alblas
  00:14:25 - 00:14:36 - M. Wörsdörfer
  00:14:36 - 00:15:15 - B.A.M. Baaten
  00:15:15 - 00:15:16 - M.P. Alblas
  00:15:16 - 00:15:17 - B.A.M. Baaten
  00:15:18 - 00:15:19 - M.P. Alblas
  00:15:28 - 00:16:40 - M. Wörsdörfer
  00:16:41 - 00:17:00 - B.A.M. Baaten
  00:17:00 - 00:17:03 - M.P. Alblas
  00:17:03 - 00:17:59 - S. van Brussel
  00:17:59 - 00:18:00 - M.P. Alblas
  00:18:00 - 00:18:52 - M. Wörsdörfer
  00:18:54 - 00:19:38 - S. van Brussel
  00:19:38 - 00:19:39 - M.P. Alblas
  00:19:40 - 00:19:47 - M. Wörsdörfer
  00:19:47 - 00:20:12 - S. van Brussel
  00:20:13 - 00:20:46 - M. Wörsdörfer
  00:20:49 - 00:20:54 - S. van Brussel
  00:20:54 - 00:21:14 - M. Wörsdörfer
  00:21:22 - 00:21:53 - S. van Brussel
  00:21:54 - 00:22:44 - R.M. Dral
  00:22:53 - 00:23:22 - S. van Brussel
  00:23:23 - 00:23:24 - M.P. Alblas
  00:24:05 - 00:24:41 - M. Wörsdörfer
  00:24:42 - 00:24:55 - S. van Brussel
  00:24:55 - 00:24:59 - M.P. Alblas
  00:24:59 - 00:25:13 - M. Wörsdörfer
  00:25:21 - 00:25:44 - S. van Brussel
  00:25:45 - 00:25:54 - R.M. Dral
  00:25:57 - 00:26:22 - S. van Brussel
  00:26:22 - 00:26:23 - M.P. Alblas
  00:26:23 - 00:27:01 - R.M. Dral
  00:27:01 - 00:27:09 - S. van Brussel
  00:27:09 - 00:27:38 - R.M. Dral
  00:27:39 - 00:27:58 - S. van Brussel
  00:27:59 - 00:28:01 - M.P. Alblas
  00:28:06 - 00:28:37 - M. Wörsdörfer
  00:28:38 - 00:28:43 - S. van Brussel
  00:28:43 - 00:28:47 - M. Wörsdörfer
  00:28:47 - 00:28:49 - M.P. Alblas
  00:28:49 - 00:28:54 - M. Wörsdörfer
  00:28:55 - 00:29:03 - S. van Brussel
  00:29:05 - 00:29:33 - S. van Brussel
  00:29:33 - 00:29:34 - M.P. Alblas
  00:29:49 - 00:30:18 - M. Wörsdörfer
  00:30:18 - 00:30:29 - S. van Brussel
  00:30:29 - 00:30:30 - M.P. Alblas
  00:30:30 - 00:30:57 - M. Wörsdörfer
  00:30:57 - 00:30:59 - S. van Brussel
  00:30:59 - 00:31:01 - M.P. Alblas
  00:31:01 - 00:31:27 - S. van Brussel
  00:31:28 - 00:31:31 - M.P. Alblas
  00:32:10 - 00:32:38 - M. Wörsdörfer
  00:32:38 - 00:32:39 - M.P. Alblas
  00:32:39 - 00:32:48 - M. Wörsdörfer
  00:32:48 - 00:32:51 - M.P. Alblas
  00:32:51 - 00:33:34 - M. Wörsdörfer
  00:33:39 - 00:33:43 - M.P. Alblas
  00:33:44 - 00:35:05 - J. Ras
  00:35:05 - 00:35:06 - M. Wörsdörfer
  00:35:06 - 00:38:24 - J. Ras
  00:38:24 - 00:38:25 - M.P. Alblas
  00:38:25 - 00:39:46 - M. Wörsdörfer
  00:39:46 - 00:40:04 - J. Ras
  00:40:04 - 00:40:05 - M.P. Alblas
  00:40:05 - 00:40:21 - M. Wörsdörfer
  00:40:21 - 00:40:38 - J. Ras
  00:40:38 - 00:40:59 - M. Wörsdörfer
  00:40:59 - 00:41:56 - J. Ras
  00:41:56 - 00:41:58 - M. Wörsdörfer
  00:41:58 - 00:41:59 - M.P. Alblas
  00:41:59 - 00:42:11 - M. Wörsdörfer
  00:42:11 - 00:42:48 - J. Ras
  00:42:48 - 00:43:06 - M. Wörsdörfer
  00:43:06 - 00:43:38 - J. Ras
  00:43:38 - 00:43:42 - M. Wörsdörfer
  00:43:42 - 00:43:54 - J. Ras
  00:43:54 - 00:44:17 - M. Wörsdörfer
  00:44:17 - 00:44:24 - J. Ras
  00:44:24 - 00:44:26 - M.P. Alblas
  00:44:26 - 00:45:18 - B.A.M. Baaten
  00:45:18 - 00:45:20 - M. Wörsdörfer
  00:45:20 - 00:45:23 - M.P. Alblas
  00:45:23 - 00:46:13 - R.J. Monen
  00:46:13 - 00:46:14 - M.P. Alblas
  00:46:14 - 00:47:03 - M. Wörsdörfer
  00:47:05 - 00:47:06 - M.P. Alblas
  00:47:06 - 00:47:28 - B.A.M. Baaten
  00:47:28 - 00:47:29 - M. Wörsdörfer
  00:47:29 - 00:47:44 - B.A.M. Baaten
  00:47:44 - 00:47:45 - M.P. Alblas
  00:47:45 - 00:49:47 - R.J. Monen
  00:49:47 - 00:49:50 - R.J. Monen
  00:49:51 - 00:49:52 - M.P. Alblas
  00:49:52 - 00:50:35 - M. Wörsdörfer
  00:50:37 - 00:50:38 - M.P. Alblas
  00:50:38 - 00:51:14 - J. Ras
  00:51:15 - 00:51:17 - M.P. Alblas
  00:51:17 - 00:51:18 - M. Wörsdörfer
  00:51:18 - 00:52:40 - G. Oosterbaan
  00:52:41 - 00:52:43 - M.P. Alblas
  00:52:44 - 00:52:47 - M. Wörsdörfer
  00:52:50 - 00:53:00 - G. Oosterbaan
  00:53:02 - 00:53:03 - M.P. Alblas
  00:53:05 - 00:53:11 - M. Wörsdörfer
  00:53:14 - 00:53:46 - G. Oosterbaan
  00:53:46 - 00:53:48 - M.P. Alblas
  00:53:48 - 00:54:09 - M. Wörsdörfer
  00:54:10 - 00:54:21 - G. Oosterbaan
  00:54:21 - 00:54:22 - M.P. Alblas
  00:55:24 - 00:55:39 - M. Wörsdörfer
  00:55:42 - 00:55:45 - G. Oosterbaan
  00:55:49 - 00:55:51 - M.P. Alblas
  00:55:52 - 00:56:23 - G. Oosterbaan
  00:56:23 - 00:56:24 - M.P. Alblas
  00:56:24 - 00:56:32 - M. Wörsdörfer
  00:56:32 - 00:56:55 - G. Oosterbaan
  00:56:58 - 00:57:00 - M.P. Alblas
  00:57:00 - 00:57:34 - M.D. Polak
  00:57:38 - 00:57:56 - G. Oosterbaan
  00:57:58 - 00:57:59 - G. Oosterbaan
  00:58:00 - 00:58:03 - M.P. Alblas
  00:58:12 - 00:59:26 - A. Ruijter
  00:59:26 - 00:59:34 - M.P. Alblas
  00:59:36 - 00:59:44 - M. Wörsdörfer
  00:59:45 - 01:00:14 - A. Ruijter
  01:00:14 - 01:00:16 - M.P. Alblas
  01:00:16 - 01:00:24 - M. Wörsdörfer
  01:00:26 - 01:00:30 - A. Ruijter
  01:00:30 - 01:00:37 - M. Wörsdörfer
  01:00:37 - 01:00:41 - A. Ruijter
  01:00:41 - 01:00:43 - M. Wörsdörfer
  01:00:43 - 01:00:48 - A. Ruijter
  01:00:48 - 01:00:50 - M. Wörsdörfer
  01:00:50 - 01:00:59 - A. Ruijter
  01:00:59 - 01:01:09 - M. Wörsdörfer
  01:01:09 - 01:01:10 - A. Ruijter
  01:01:10 - 01:01:12 - M.P. Alblas
  01:01:12 - 01:01:39 - A. Ruijter
  01:01:39 - 01:01:40 - M.D. Polak
  01:01:40 - 01:01:41 - M.P. Alblas
  01:01:41 - 01:02:04 - M.D. Polak
  01:02:06 - 01:02:33 - A. Ruijter
  01:02:33 - 01:02:34 - M.P. Alblas
  01:02:34 - 01:02:37 - A. Ruijter
  01:02:37 - 01:02:38 - M.P. Alblas
  01:02:38 - 01:03:23 - M.D. Polak
  01:03:23 - 01:03:43 - A. Ruijter
  01:03:43 - 01:04:15 - M.D. Polak
  01:04:15 - 01:04:52 - A. Ruijter
  01:04:52 - 01:04:53 - M.P. Alblas
  01:04:53 - 01:05:09 - A. Ruijter
  01:05:09 - 01:05:48 - A. Ruijter
  01:05:48 - 01:05:49 - M.P. Alblas
  01:05:49 - 01:05:50 - M. Wörsdörfer
  01:05:50 - 01:05:52 - A. Ruijter
  01:05:53 - 01:05:58 - A. Ruijter
  01:05:58 - 01:06:01 - M.P. Alblas
  01:06:01 - 01:06:03 - A. Ruijter
  01:06:03 - 01:07:40 - R.J. Monen
  01:07:40 - 01:07:41 - M.P. Alblas
  01:07:44 - 01:08:43 - M. Wörsdörfer
  01:08:43 - 01:09:14 - R.J. Monen
  01:09:14 - 01:09:15 - M.P. Alblas
  01:09:17 - 01:09:21 - M. Wörsdörfer
  01:09:21 - 01:10:46 - R.J. Monen
  01:10:46 - 01:10:48 - E.A.M.A. Stokvis
  01:10:48 - 01:10:51 - M.P. Alblas
  01:10:51 - 01:11:18 - E.A.M.A. Stokvis
  01:11:22 - 01:11:51 - M. Wörsdörfer
  01:11:54 - 01:12:09 - E.A.M.A. Stokvis
  01:12:09 - 01:12:12 - M. Wörsdörfer
  01:12:12 - 01:12:27 - M. Wörsdörfer
  01:12:29 - 01:13:48 - R.J. Monen
  01:13:48 - 01:13:49 - M.P. Alblas
  01:13:49 - 01:14:11 - M. Wörsdörfer
  01:14:11 - 01:14:16 - R.J. Monen
  01:14:16 - 01:14:23 - M. Wörsdörfer
  01:14:25 - 01:14:27 - R.J. Monen
  01:14:28 - 01:14:32 - M. Wörsdörfer
  01:14:32 - 01:14:37 - R.J. Monen
  01:14:37 - 01:14:40 - M. Wörsdörfer
  01:14:40 - 01:14:41 - R.J. Monen
  01:14:46 - 01:15:38 - M. Wörsdörfer
  01:15:39 - 01:15:40 - M.P. Alblas
  01:15:42 - 01:15:44 - M.P. Alblas
  01:15:45 - 01:15:53 - R.J. Monen
  01:15:53 - 01:15:58 - M. Wörsdörfer
  01:16:00 - 01:16:01 - M.P. Alblas
  01:16:01 - 01:16:23 - R.J. Monen
  01:16:23 - 01:16:24 - M. Wörsdörfer
  01:16:24 - 01:16:25 - M. Wörsdörfer
  01:16:25 - 01:17:15 - R.J. Monen
  01:17:15 - 01:17:25 - M.P. Alblas
  01:17:25 - 01:17:38 - M. Wörsdörfer
  01:17:44 - 01:17:59 - R.J. Monen
  01:18:01 - 01:18:02 - M.P. Alblas
  01:18:04 - 01:18:33 - M. Wörsdörfer
  01:18:38 - 01:18:40 - R.J. Monen
  01:18:41 - 01:18:50 - M.P. Alblas
  01:18:51 - 01:20:00 - J. Ras
  01:20:00 - 01:20:01 - M.P. Alblas
  01:20:01 - 01:20:09 - J. Ras
  01:20:09 - 01:20:12 - M.P. Alblas
  01:20:16 - 01:20:24 - M. Wörsdörfer
  01:20:24 - 01:20:36 - J. Ras
  01:20:39 - 01:20:41 - E.A.M.A. Stokvis
  01:20:41 - 01:20:42 - M.P. Alblas
  01:20:42 - 01:22:29 - E.A.M.A. Stokvis
  01:22:29 - 01:22:31 - J. Ras
  01:22:31 - 01:22:32 - M.P. Alblas
  01:22:32 - 01:23:23 - J. Ras
  01:23:23 - 01:23:24 - M.P. Alblas
  01:23:24 - 01:24:34 - M. Wörsdörfer
  01:24:34 - 01:24:38 - J. Ras
  01:24:38 - 01:24:41 - M.P. Alblas
  01:24:41 - 01:24:51 - J. Ras
  01:24:51 - 01:24:52 - M.P. Alblas
  01:24:52 - 01:25:08 - M. Wörsdörfer
  01:25:08 - 01:25:38 - J. Ras
  01:25:38 - 01:25:50 - M. Wörsdörfer
  01:25:50 - 01:25:51 - M. Wörsdörfer
  01:25:51 - 01:25:52 - M.P. Alblas
  01:25:52 - 01:25:53 - M. Wörsdörfer
  01:25:53 - 01:26:37 - A. Ruijter
  01:26:37 - 01:26:38 - M.P. Alblas
  01:26:38 - 01:26:56 - M. Wörsdörfer
  01:26:56 - 01:26:58 - M.P. Alblas
  01:26:58 - 01:27:46 - R.J. Monen
  01:27:47 - 01:27:49 - M.P. Alblas
  01:27:49 - 01:27:51 - M. Wörsdörfer
  01:27:51 - 01:27:52 - M.P. Alblas
  01:27:52 - 01:28:25 - M. Wörsdörfer
  01:28:26 - 01:28:27 - M.P. Alblas
  01:28:27 - 01:29:54 - B.A.M. Baaten
  01:29:55 - 01:29:56 - M. Wörsdörfer
  01:29:56 - 01:29:57 - M.P. Alblas
  01:29:57 - 01:30:09 - M. Wörsdörfer
  01:30:11 - 01:30:20 - R.J. Monen
  01:30:22 - 01:30:51 - M. Wörsdörfer
  01:30:51 - 01:31:05 - R.J. Monen
  01:31:06 - 01:31:09 - M.P. Alblas
  01:31:09 - 01:31:33 - B.A.M. Baaten
  01:31:33 - 01:31:34 - M.P. Alblas
  01:31:35 - 01:32:28 - L. Boshoven
  01:32:32 - 01:32:34 - M.P. Alblas
  01:32:34 - 01:32:57 - E.A.M.A. Stokvis
  01:32:57 - 01:32:58 - M.P. Alblas
  01:32:58 - 01:33:32 - L. Boshoven
  01:33:32 - 01:33:33 - M.P. Alblas
  01:33:33 - 01:34:11 - E.A.M.A. Stokvis
  01:34:11 - 01:34:16 - M.P. Alblas
  01:34:16 - 01:34:19 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:34:21 - 01:34:24 - E.A.M.A. Stokvis
  01:34:25 - 01:34:46 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:34:46 - 01:34:47 - L. Boshoven
  01:34:47 - 01:34:48 - M.P. Alblas
  01:34:48 - 01:35:36 - L. Boshoven
  01:35:37 - 01:35:38 - M.P. Alblas
  01:35:38 - 01:36:15 - B.A.M. Baaten
  01:36:15 - 01:36:36 - L. Boshoven
  01:36:44 - 01:36:46 - M.P. Alblas
  01:36:46 - 01:37:00 - A. Ruijter
  01:37:01 - 01:37:05 - M.P. Alblas
  01:37:05 - 01:38:00 - M. Wörsdörfer
  01:38:01 - 01:38:07 - M.P. Alblas
  01:38:07 - 01:38:24 - B.A.M. Baaten
  01:38:24 - 01:38:25 - M.P. Alblas
  01:38:25 - 01:38:28 - M. Wörsdörfer
  01:38:28 - 01:38:36 - B.A.M. Baaten
  01:38:37 - 01:38:44 - B.A.M. Baaten
  01:38:45 - 01:38:46 - M.P. Alblas
  01:38:46 - 01:39:30 - F. Aan
  01:39:30 - 01:39:31 - M.P. Alblas
  01:39:31 - 01:40:24 - B.A.M. Baaten
  01:40:25 - 01:40:27 - M.P. Alblas
  01:40:27 - 01:40:46 - R.J. Monen
  01:40:48 - 01:41:22 - M.P. Alblas
 5. 1.5

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21:50 uur de vergadering.

  01:41:07 - 01:41:22 - M.P. Alblas
 6. 2.1

  Voorzitter: Dhr. O. Abbring
  Portefeuillehouder: Dhr. E. Taams

  Besluit

  De voorzitter opent om  21:50 uur de vergadering.

  01:41:08 - 01:41:22 - M.P. Alblas
 7. 2.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  01:41:10 - 01:41:22 - M.P. Alblas
 8. 2.3

  01:41:13 - 01:41:22 - M.P. Alblas
 9. 2.4

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21:55 uur de vergadering.

  01:41:18 - 01:41:22 - M.P. Alblas