Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 19 oktober 2023

19:30 - 22:27
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.P. Alblas
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. M. Alblas

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

  00:00:45 - 00:00:47 - M. van Engelshoven-Huls
  00:01:04 - 00:01:53 - M.P. Alblas
 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:01:40 - 00:01:53 - M.P. Alblas
 3. 1.3

  Besluit

  Wethouder Dral is afwezig tot 20.05 uur. Zij spreekt in bij Provinciale Staten over de windturbines.

  00:01:47 - 00:01:53 - M.P. Alblas
  00:01:53 - 00:02:02 - A. Ruijter
  00:02:02 - 00:02:05 - M.P. Alblas
  00:02:05 - 00:02:27 - M.D. Polak
  00:02:27 - 00:02:28 - A. Ruijter
  00:02:33 - 00:03:36 - M.P. Alblas
 4. 1.4

  Er zijn geen insprekers.

  00:02:51 - 00:03:36 - M.P. Alblas
 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  De verordening nadeelcompensatie Oostzaan 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 13 november 2023.

  De verordening nadeelcompensatie Oostzaan 2023 vast te stellen.

  00:02:52 - 00:03:36 - M.P. Alblas
 6. 1.6

  Nieuwe versie B1 - Begroting 2024 toegevoegd op 18-10-2023. (MvEH)


  d.d. 19 oktober 2023 (ZCR)


  Er hebben 3 kleine tekstuele aanpassingen plaatsgevonden aan B1 Begroting 2024-2027.


  Twee vragen vanuit de raad:


  · Pagina 39 staat er een amendement van 16-3-2024 en dat moet zijn 16-3-2023
  · Pagina 113 staat er uit de Kadernota 2024-2076 en dat moet zijn volgens ons 2023-2027.  En nog een extra opmerking uit de tafeltjesavond van afgelopen maandag.


  · Voor het jongerenwerk staan er verschillende bedragen opgenomen €65.650 in de tabel op pagina 7, €39.650 op pagina 44
  Het bedrag op pagina 44 zou €65.650 moeten zijn, dit is aangepast

  Besluit

  Toezeggingen:
  Wethouder Wörsdörfer zegt toe in het presidium terug te komen op het vervolgtraject/proces dat resulteert in een meerjarig sluitende begroting.


  Wethouder Dral zegt toe n.a.v. vragen van mevrouw Boshoven in hoeverre ook woningbouwverenigingen samen kunnen werken in het kader van verduurzaming en de energietransitie.  Wethouder Taams zegt toe n.a.v. vragen van de heer Ronner en mevrouw van Brussel om binnenkort naar de raad te komen met beleidsvoorstellen voor armoedebeleid en het Warme Huis.


  Wethouder Taams zegt n.a.v., vragen van de heer Ruijter een raadsbericht toe over de Rietkraag/IHP voor de raadsbehandeling van de begroting. Het IHP is in 2024 klaar.

  00:03:14 - 00:03:36 - M.P. Alblas
  00:03:36 - 00:03:45 - L. Boshoven
  00:03:45 - 00:03:46 - M.P. Alblas
  00:03:46 - 00:08:24 - L. Boshoven
  00:08:25 - 00:08:28 - M.P. Alblas
  00:08:28 - 00:08:29 - G. Oosterbaan
  00:08:29 - 00:10:21 - R.J. Monen
  00:10:22 - 00:10:23 - M.P. Alblas
  00:10:23 - 00:10:45 - G. Oosterbaan
  00:10:46 - 00:10:50 - M.P. Alblas
  00:10:50 - 00:14:04 - R.J. Monen
  00:14:04 - 00:14:12 - M.P. Alblas
  00:14:12 - 00:14:13 - R.J. Monen
  00:14:13 - 00:16:33 - O. Abbring
  00:16:33 - 00:16:39 - M.P. Alblas
  00:16:40 - 00:17:33 - G. Oosterbaan
  00:17:33 - 00:17:34 - M.P. Alblas
  00:17:34 - 00:19:06 - G. Oosterbaan
  00:19:07 - 00:19:09 - M.P. Alblas
  00:19:09 - 00:20:07 - A.F.B. Ronner
  00:20:08 - 00:20:09 - M.P. Alblas
  00:20:09 - 00:20:28 - G. Oosterbaan
  00:20:28 - 00:20:29 - A.F.B. Ronner
  00:20:29 - 00:20:30 - M.P. Alblas
  00:20:30 - 00:21:12 - A.F.B. Ronner
  00:21:12 - 00:21:13 - M.P. Alblas
  00:21:13 - 00:21:38 - G. Oosterbaan
  00:21:39 - 00:22:09 - A.F.B. Ronner
  00:22:09 - 00:22:10 - M.P. Alblas
  00:22:10 - 00:22:13 - G. Oosterbaan
  00:22:15 - 00:22:17 - M.P. Alblas
  00:22:18 - 00:22:19 - M.P. Alblas
  00:22:19 - 00:22:29 - A. Ruijter
  00:22:29 - 00:22:44 - G. Oosterbaan
  00:22:44 - 00:22:47 - A. Ruijter
  00:22:48 - 00:22:50 - M.P. Alblas
  00:22:50 - 00:27:51 - S. van Brussel
  00:27:52 - 00:27:56 - M.P. Alblas
  00:27:56 - 00:28:19 - O. Abbring
  00:28:22 - 00:28:25 - M.P. Alblas
  00:28:26 - 00:34:15 - A. Ruijter
  00:34:16 - 00:34:18 - M.P. Alblas
  00:34:18 - 00:35:08 - S. van Brussel
  00:35:09 - 00:35:11 - M.P. Alblas
  00:35:11 - 00:35:36 - M Westdijk
  00:35:37 - 00:35:39 - M.P. Alblas
  00:35:39 - 00:35:41 - A. Ruijter
  00:35:41 - 00:35:42 - M.P. Alblas
  00:35:42 - 00:36:02 - A. Ruijter
  00:36:02 - 00:36:18 - M Westdijk
  00:36:18 - 00:36:45 - A. Ruijter
  00:36:45 - 00:36:46 - M Westdijk
  00:36:46 - 00:36:59 - M Westdijk
  00:37:00 - 00:37:06 - A. Ruijter
  00:37:07 - 00:37:12 - M Westdijk
  00:37:12 - 00:37:14 - O. Abbring
  00:37:14 - 00:37:15 - M.P. Alblas
  00:37:15 - 00:37:16 - O. Abbring
  00:37:16 - 00:37:19 - A. Ruijter
  00:37:19 - 00:37:41 - O. Abbring
  00:37:41 - 00:37:57 - A. Ruijter
  00:37:57 - 00:37:58 - M.P. Alblas
  00:37:58 - 00:39:31 - R.J. Monen
  00:39:31 - 00:39:32 - M.P. Alblas
  00:39:32 - 00:39:37 - A. Ruijter
  00:39:37 - 00:40:04 - R.J. Monen
  00:40:04 - 00:40:07 - O. Abbring
  00:40:07 - 00:40:08 - M.P. Alblas
  00:40:08 - 00:40:14 - O. Abbring
  00:40:14 - 00:40:29 - R.J. Monen
  00:40:29 - 00:40:30 - M.P. Alblas
  00:40:30 - 00:40:37 - O. Abbring
  00:40:38 - 00:40:40 - M.P. Alblas
  00:40:41 - 00:41:09 - S. van Brussel
  00:41:09 - 00:41:10 - M.P. Alblas
  00:41:10 - 00:41:40 - O. Abbring
  00:41:41 - 00:41:42 - A. Ruijter
  00:41:42 - 00:41:44 - M.P. Alblas
  00:41:44 - 00:41:56 - A. Ruijter
  00:41:56 - 00:42:23 - O. Abbring
  00:42:25 - 00:42:38 - A. Ruijter
  00:42:40 - 00:42:56 - O. Abbring
  00:42:57 - 00:42:58 - A. Ruijter
  00:42:58 - 00:42:59 - M.P. Alblas
  00:42:59 - 00:43:06 - A. Ruijter
  00:43:07 - 00:43:08 - O. Abbring
  00:43:08 - 00:43:09 - A.F.B. Ronner
  00:43:09 - 00:43:10 - A.F.B. Ronner
  00:43:11 - 00:43:15 - O. Abbring
  00:43:16 - 00:43:42 - A. Ruijter
  00:43:43 - 00:43:44 - M.P. Alblas
  00:43:45 - 00:43:58 - O. Abbring
  00:43:58 - 00:44:00 - A.F.B. Ronner
  00:44:00 - 00:44:01 - M.P. Alblas
  00:44:01 - 00:45:15 - A.F.B. Ronner
  00:45:15 - 00:45:16 - M.P. Alblas
  00:45:17 - 00:46:00 - O. Abbring
  00:46:00 - 00:46:04 - A.F.B. Ronner
  00:46:04 - 00:46:10 - M.P. Alblas
  00:46:10 - 00:46:18 - G. Oosterbaan
  00:46:19 - 00:46:28 - A.F.B. Ronner
  00:46:29 - 00:46:34 - G. Oosterbaan
  00:46:34 - 00:46:37 - A.F.B. Ronner
  00:46:38 - 00:46:42 - G. Oosterbaan
  00:46:45 - 00:46:47 - M.P. Alblas
  00:46:47 - 00:47:51 - S. van Brussel
  00:47:52 - 00:47:56 - M.P. Alblas
  00:47:57 - 00:48:00 - O. Abbring
  00:48:00 - 00:48:07 - M.P. Alblas
  00:48:08 - 00:48:10 - O. Abbring
  00:48:10 - 00:48:12 - M.P. Alblas
  00:48:12 - 00:48:15 - O. Abbring
  00:48:15 - 00:48:23 - O. Abbring
  00:48:23 - 00:48:26 - M.P. Alblas
  00:48:27 - 00:48:38 - M.P. Alblas
  00:48:46 - 00:49:33 - R.J. Monen
  00:49:33 - 00:49:38 - M.P. Alblas
  00:49:38 - 00:50:04 - M. Wörsdörfer
  00:50:04 - 00:50:12 - M.P. Alblas
  01:14:45 - 01:15:03 - M.P. Alblas
  01:15:04 - 01:20:05 - M. Wörsdörfer
  01:20:05 - 01:20:27 - R.J. Monen
  01:20:40 - 01:20:52 - M. Wörsdörfer
  01:20:52 - 01:21:49 - R.J. Monen
  01:21:49 - 01:24:15 - M. Wörsdörfer
  01:24:15 - 01:24:17 - M.P. Alblas
  01:24:17 - 01:26:05 - R.J. Monen
  01:26:07 - 01:28:59 - M. Wörsdörfer
  01:28:59 - 01:29:00 - M.P. Alblas
  01:29:00 - 01:30:16 - R.M. Dral
  01:30:16 - 01:30:17 - M.P. Alblas
  01:30:17 - 01:31:21 - A. Ruijter
  01:31:21 - 01:32:11 - R.M. Dral
  01:32:11 - 01:32:28 - A. Ruijter
  01:32:28 - 01:32:32 - R.M. Dral
  01:32:32 - 01:35:12 - R.M. Dral
  01:35:12 - 01:35:14 - M.P. Alblas
  01:35:14 - 01:35:26 - A. Ruijter
  01:35:26 - 01:38:33 - R.M. Dral
  01:38:33 - 01:38:34 - M.P. Alblas
  01:38:34 - 01:38:52 - A. Ruijter
  01:38:52 - 01:39:15 - R.M. Dral
  01:39:15 - 01:39:16 - A. Ruijter
  01:39:16 - 01:39:17 - M.P. Alblas
  01:39:17 - 01:39:38 - A. Ruijter
  01:39:38 - 01:41:00 - R.M. Dral
  01:41:00 - 01:41:01 - M.P. Alblas
  01:41:01 - 01:41:18 - A. Ruijter
  01:41:18 - 01:41:29 - R.M. Dral
  01:41:29 - 01:41:30 - M.P. Alblas
  01:41:30 - 01:41:46 - A. Ruijter
  01:41:49 - 01:42:00 - R.M. Dral
  01:42:00 - 01:42:01 - A. Ruijter
  01:42:01 - 01:42:02 - M.P. Alblas
  01:42:02 - 01:42:36 - A. Ruijter
  01:42:37 - 01:43:06 - R.M. Dral
  01:43:08 - 01:43:09 - M.P. Alblas
  01:43:09 - 01:43:20 - A. Ruijter
  01:43:20 - 01:43:24 - R.M. Dral
  01:43:24 - 01:43:32 - M.P. Alblas
  01:43:37 - 01:43:47 - R.M. Dral
  01:43:47 - 01:43:59 - A. Ruijter
  01:43:59 - 01:44:00 - R.M. Dral
  01:44:00 - 01:44:02 - A. Ruijter
  01:44:02 - 01:44:25 - A. Ruijter
  01:44:25 - 01:44:48 - R.M. Dral
  01:44:48 - 01:44:49 - M.P. Alblas
  01:44:49 - 01:45:30 - R.J. Monen
  01:45:31 - 01:45:35 - M.P. Alblas
  01:45:35 - 01:45:40 - R.M. Dral
  01:45:40 - 01:45:42 - M.P. Alblas
  01:45:42 - 01:46:29 - L. Boshoven
  01:46:30 - 01:46:33 - R.M. Dral
  01:46:33 - 01:46:40 - L. Boshoven
  01:46:40 - 01:46:42 - R.M. Dral
  01:46:42 - 01:47:16 - L. Boshoven
  01:47:17 - 01:47:38 - R.M. Dral
  01:47:39 - 01:47:43 - M.P. Alblas
  01:47:44 - 01:47:45 - E.J. Taams
  01:47:48 - 01:47:50 - M.P. Alblas
  01:47:50 - 01:48:16 - S. van Brussel
  01:48:19 - 01:48:20 - M.P. Alblas
  01:48:20 - 01:48:42 - M. Wörsdörfer
  01:48:44 - 01:48:48 - M.P. Alblas
  01:48:48 - 01:52:18 - E.J. Taams
  01:52:18 - 01:52:22 - M.P. Alblas
  01:52:22 - 01:52:38 - A. Ruijter
  01:52:38 - 01:53:14 - E.J. Taams
  01:53:14 - 01:53:16 - M.P. Alblas
  01:53:18 - 01:53:42 - A. Visser
  01:53:43 - 01:54:41 - E.J. Taams
  01:54:44 - 01:57:19 - E.J. Taams
  01:57:19 - 01:57:21 - M.P. Alblas
  01:57:21 - 01:57:52 - A. Ruijter
  01:57:52 - 01:58:23 - E.J. Taams
  01:58:23 - 01:58:24 - A. Ruijter
  01:58:24 - 01:58:26 - M.P. Alblas
  01:58:26 - 01:58:35 - A. Ruijter
  01:58:35 - 02:01:43 - E.J. Taams
  02:01:43 - 02:01:44 - M.P. Alblas
  02:01:44 - 02:01:54 - A.F.B. Ronner
  02:01:54 - 02:01:56 - E.J. Taams
  02:01:56 - 02:02:40 - A.F.B. Ronner
  02:02:40 - 02:03:08 - E.J. Taams
  02:03:10 - 02:03:11 - M.P. Alblas
  02:03:11 - 02:03:24 - L. Boshoven
  02:03:24 - 02:04:37 - E.J. Taams
  02:04:37 - 02:04:39 - M.P. Alblas
  02:04:39 - 02:05:28 - L. Boshoven
  02:05:28 - 02:05:53 - E.J. Taams
  02:05:53 - 02:05:54 - L. Boshoven
  02:05:54 - 02:05:55 - M.P. Alblas
  02:05:55 - 02:06:20 - L. Boshoven
  02:06:21 - 02:06:42 - E.J. Taams
  02:06:42 - 02:06:43 - A.F.B. Ronner
  02:06:43 - 02:06:44 - M.P. Alblas
  02:06:44 - 02:07:04 - A.F.B. Ronner
  02:07:05 - 02:07:07 - M.P. Alblas
  02:07:08 - 02:07:36 - S. van Brussel
  02:07:38 - 02:08:44 - E.J. Taams
  02:08:44 - 02:08:47 - M.P. Alblas
  02:08:49 - 02:08:58 - A.F.B. Ronner
  02:09:01 - 02:09:45 - E.J. Taams
  02:09:46 - 02:09:54 - A.F.B. Ronner
  02:09:54 - 02:09:55 - E.J. Taams
  02:09:56 - 02:09:59 - A.F.B. Ronner
  02:10:00 - 02:10:08 - M.P. Alblas
  02:10:09 - 02:11:38 - E.J. Taams
  02:11:38 - 02:11:40 - M.P. Alblas
  02:11:40 - 02:11:47 - A. Ruijter
  02:11:47 - 02:12:46 - E.J. Taams
  02:12:47 - 02:12:48 - M.P. Alblas
  02:12:49 - 02:14:26 - R.J. Monen
  02:14:29 - 02:15:12 - E.J. Taams
  02:15:13 - 02:15:26 - R.J. Monen
  02:15:26 - 02:15:31 - E.J. Taams
  02:15:35 - 02:15:36 - O. Abbring
  02:15:36 - 02:15:38 - M.P. Alblas
  02:15:38 - 02:15:43 - O. Abbring
  02:15:43 - 02:15:48 - E.J. Taams
  02:15:48 - 02:16:01 - O. Abbring
  02:16:02 - 02:16:09 - E.J. Taams
  02:16:11 - 02:16:13 - M.P. Alblas
  02:16:14 - 02:16:22 - L. Boshoven
  02:16:22 - 02:16:23 - E.J. Taams
  02:16:25 - 02:16:27 - M.P. Alblas
  02:16:27 - 02:16:29 - S. van Brussel
  02:16:29 - 02:16:30 - S. van Brussel
  02:16:30 - 02:16:31 - E.J. Taams
  02:16:31 - 02:16:36 - S. van Brussel
  02:16:37 - 02:17:49 - E.J. Taams
  02:17:56 - 02:17:58 - M.P. Alblas
  02:17:59 - 02:19:25 - E.J. Taams
  02:19:25 - 02:19:26 - M.P. Alblas
  02:19:27 - 02:19:41 - A. Ruijter
  02:19:41 - 02:19:47 - E.J. Taams
  02:19:48 - 02:20:01 - A. Ruijter
  02:20:01 - 02:20:26 - E.J. Taams
  02:20:26 - 02:20:29 - M.P. Alblas
  02:20:29 - 02:20:32 - A. Ruijter
  02:20:32 - 02:20:49 - E.J. Taams
  02:20:49 - 02:21:01 - A. Ruijter
  02:21:01 - 02:21:10 - E.J. Taams
  02:21:12 - 02:21:21 - E.J. Taams
  02:21:25 - 02:21:29 - E.J. Taams
  02:21:30 - 02:21:31 - A. Ruijter
  02:21:31 - 02:21:36 - M.P. Alblas
  02:21:37 - 02:21:38 - E.J. Taams
  02:21:40 - 02:21:52 - E.J. Taams
  02:21:54 - 02:21:57 - M.P. Alblas
  02:22:00 - 02:22:17 - A.F.B. Ronner
  02:22:17 - 02:22:21 - E.J. Taams
  02:22:21 - 02:22:22 - A.F.B. Ronner
  02:22:22 - 02:22:29 - E.J. Taams
  02:22:29 - 02:22:30 - A.F.B. Ronner
  02:22:30 - 02:22:33 - A. Ruijter
  02:22:33 - 02:22:53 - A.F.B. Ronner
  02:22:53 - 02:23:09 - E.J. Taams
  02:23:10 - 02:23:11 - M.P. Alblas
  02:23:11 - 02:23:50 - A.F.B. Ronner
  02:23:51 - 02:24:05 - E.J. Taams
  02:24:07 - 02:24:09 - M.P. Alblas
  02:24:09 - 02:24:43 - A. Ruijter
  02:24:43 - 02:24:53 - E.J. Taams
  02:24:56 - 02:26:46 - E.J. Taams
  02:26:46 - 02:26:47 - M.P. Alblas
  02:26:47 - 02:27:24 - A. Ruijter
  02:27:24 - 02:29:25 - E.J. Taams
  02:29:25 - 02:29:26 - M.P. Alblas
  02:29:27 - 02:29:33 - S. van Brussel
  02:29:33 - 02:30:08 - E.J. Taams
  02:30:11 - 02:30:14 - M.P. Alblas
  02:30:14 - 02:30:23 - O. Abbring
  02:30:23 - 02:31:00 - E.J. Taams
  02:31:00 - 02:31:03 - M.P. Alblas
  02:31:03 - 02:33:48 - M.D. Polak
  02:33:48 - 02:34:07 - L. Boshoven
  02:34:07 - 02:34:08 - M.D. Polak
  02:34:08 - 02:34:11 - L. Boshoven
  02:34:14 - 02:34:33 - M.D. Polak
  02:34:33 - 02:34:55 - G. Oosterbaan
  02:34:58 - 02:35:29 - M.D. Polak
  02:35:30 - 02:35:37 - M.P. Alblas
  02:35:38 - 02:35:42 - M.P. Alblas
  02:35:44 - 02:36:16 - R.J. Monen
  02:36:16 - 02:36:18 - M.P. Alblas
  02:36:18 - 02:36:40 - M. Wörsdörfer
  02:36:40 - 02:36:46 - R.J. Monen
  02:36:49 - 02:36:50 - M.P. Alblas
  02:36:51 - 02:36:53 - O. Abbring
  02:36:53 - 02:36:56 - M.P. Alblas
  02:36:57 - 02:37:01 - S. van Brussel
  02:37:02 - 02:37:03 - M.P. Alblas
  02:37:03 - 02:37:08 - A. Ruijter
  02:37:08 - 02:37:22 - M.P. Alblas
 7. 1.7

  Voorgesteld besluit:
  1. Mevrouw Linda Maasdijk per 1 december 2023 te benoemen als voorzitter van de Rekenkamer Oostzaan;
  2. Mevrouw Marlies de Vries per 1 december 2023 te benoemen als lid van de Rekenkamer Oostzaan.

  Besluit

  De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 13 november 2023.

  02:37:22 - 02:37:22 - M.P. Alblas
  02:37:24 - 02:37:27 - S. van Brussel
  02:37:27 - 02:37:28 - M.P. Alblas
  02:37:29 - 02:38:16 - M.P. Alblas
 8. 1.8

  Besluit

  De voorzitter meldt dat de raadsvergadering van 2 november komt te vervallen. De volgende raadsvergadering vindt plaats op 13 november 2023.

  02:37:52 - 02:38:16 - M.P. Alblas