Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 9 november 2023

19:30 - 22:21
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
O. Abbring

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

 2. 1.2

  Besluit

  Aan de agenda wordt punt 1.9. toegevoegd.
  De agenda wordt verder conform vastgesteld.

 3. 1.3

  Besluit

  De heer Baaten meldt het aftreden van de heer E. Stokvis als fractieassistent.

 4. 1.4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl


  Insprekers:
  - Dhr. Visser (namens de klankboordgroep) met als onderwerp "De nieuwbouw/herbouw plannen van OBS de Rietkraag".
  - Dhr. Schouten met als onderwerp "Open Overheid".

  Besluit

  De inspraakreactie van de heer Visser is toegevoegd aan de agenda,

 5. 1.6

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 vast te stellen;
  2. Met de inwerkingtreding van het “beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 2023” het “beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 2021” in te trekken

  Besluit

  1. Het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 vast te stellen;
  2. Met de inwerkingtreding van het “beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 2023” het “beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen 2021” in te trekken.


  De raad adviseert dit raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 13 november 2023.

 6. 1.7

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland.
  2. Als zienswijzen kenbaar te maken dat de raad kan instemmen met de gewijzigde Verordening financieel beheer recreatieschap Twiske-Waterland.
  3. Dit besluit kenbaar te maken bij het Recreatieschap Twiske-Waterland middels bijgevoegde brief (kenmerk: 1070325).

  Besluit

  1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland.
  2. Als zienswijzen kenbaar te maken dat de raad kan instemmen met de gewijzigde Verordening financieel beheer recreatieschap Twiske-Waterland.
  3. Dit besluit kenbaar te maken bij het Recreatieschap Twiske-Waterland middels bijgevoegde brief (kenmerk: 1070325).


  De raad adviseert dit raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 13 november 2023.

 7. 1.8

  Voorgesteld besluit

  Als zienswijzen kenbaar te maken dat de raad kan instemmen met de voorgestelde 8e wijziging gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 1068048).

  Besluit

  Als zienswijzen kenbaar te maken dat de raad kan instemmen met de voorgestelde 8e wijziging gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 1068048).


  De raad adviseert dit raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 13 november 2023.

 8. 1.9

  Dit agendapunt is op verzoek van de heer Monen en de heer Ruijter aan de agenda toegevoegd.

  01:16:49 - 01:18:38 - R.J. Monen
  01:18:39 - 01:18:56 - O. Abbring
  01:18:56 - 01:19:24 - R.J. Monen
  01:19:25 - 01:19:29 - O. Abbring
  01:19:29 - 01:19:36 - M. Wörsdörfer
  01:19:37 - 01:19:45 - O. Abbring
  01:19:47 - 01:19:54 - M. Wörsdörfer
  01:19:54 - 01:19:57 - R.J. Monen
  01:19:57 - 01:20:13 - O. Abbring
  01:20:14 - 01:20:55 - S. van Brussel
 9. 1.10
  Sluiting - 22:21