Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 30 maart 2023

19:30 - 22:42
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Dit is een voorlopige agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. R.J. Monen
  Portefeuillehouder: Mw. R. Dral

 2. 1.2
  Agenda vaststellen - 19:31
 3. 1.3

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

 4. 1.4
  Mededelingen, incl. mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen - 19:33
 5. 1.5

  Voorgesteld besluit:
  1.    De 'Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen voor het grondgebied van Oostzaan (kenmerk: 845915);
  2.    Deze Nota in te laten gaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt,;
  3.    Op dezelfde datum de bestaande Nota Bodembeheer (Datum:25 maart 2019) in te trekken.

 6. 1.6

  Voorgesteld besluit:
  1.    de nota van beantwoording op het Parapluplan parkeren Oostzaan vast te stellen;
  2.    de ambtelijke wijzigingen genoemd in het Parapluplan door te voeren ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren.
  3.    Het Parapluplan parkeren Oostzaan, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren, vast te stellen.

 7. 1.7

  Voorgesteld besluit:
  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van vier bedrijfsunits en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel
  Ambacht 40-58 te Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, de ontwerp verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen

 8. 1.8

  Mevrouw van Brussel licht het agendapunt toe.
  In de commissievergadering van 25 mei 2023 is het de bedoeling om de voortgang van de nieuwbouw van de Rietkraag te bespreken. Vanavond is aan de orde het verzamelen van vragen en aandachtspunten die aan de orde kunnen komen op 25 mei 2023.

 9. 1.9
  Sluiting - 21:23
 10. 2.1

  Voorzitter: Dhr. R.J. Monen
  Portefeuillehouder: Mw. R. Dral

 11. 2.2
  Agenda vaststellen - 21:25
 12. 2.3
  Mededelingen, incl. mededelingen Gemeenschappelijke Regelingen - 21:26
 13. 2.4
  Presentatie GGD - 21:31
 14. 2.5

  De raad van toezicht van Stichting OPSPOOR heeft een voordacht gedaan voor de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht per 1 mei 2023. Volgens de statuten van OPSPOOR beslist de gemeenteraad over ontslag en benoeming. Geadviseerd wordt de gemeenteraad voor te stellen de heer J. Kentson te benoemen als lid van de raad van toezicht van OPSPOOR.

 15. 2.6
  Sluiting - 22:41