Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 30 maart 2023

19:30 - 22:42
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Dit is een voorlopige agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. R.J. Monen
  Portefeuillehouder: Mw. R. Dral

  Besluit

  De vergadering wordt door de voorzitter om 19:30 uur geopend.

  00:01:43 - 00:02:30 - R.J. Monen
 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:02:29 - 00:02:30 - R.J. Monen
  00:02:30 - 00:02:42 - M.P. Alblas
  00:02:42 - 00:02:52 - R.J. Monen
  00:02:52 - 00:02:56 - M.P. Alblas
  00:02:56 - 00:04:10 - R.J. Monen
 3. 1.3

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

  00:03:16 - 00:04:10 - R.J. Monen
 4. 1.4

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:03:27 - 00:04:10 - R.J. Monen
 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  1.    De 'Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen voor het grondgebied van Oostzaan (kenmerk: 845915);
  2.    Deze Nota in te laten gaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt,;
  3.    Op dezelfde datum de bestaande Nota Bodembeheer (Datum:25 maart 2019) in te trekken.

  Besluit

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 5 april 2023.

  00:03:53 - 00:04:10 - R.J. Monen
  00:04:10 - 00:04:53 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:04:57 - 00:05:02 - R.J. Monen
  00:05:02 - 00:05:22 - R.M. Dral
  00:05:23 - 00:05:32 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:05:33 - 00:05:35 - R.M. Dral
  00:05:36 - 00:05:49 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:05:49 - 00:06:04 - R.M. Dral
  00:06:04 - 00:06:13 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:06:27 - 00:06:35 - R.M. Dral
  00:06:35 - 00:06:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:06:50 - 00:07:14 - R.M. Dral
  00:07:14 - 00:07:49 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:07:55 - 00:07:59 - R.M. Dral
  00:07:59 - 00:08:23 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:08:25 - 00:08:49 - R.M. Dral
  00:08:49 - 00:09:21 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:09:21 - 00:09:52 - R.M. Dral
  00:09:52 - 00:10:17 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:10:17 - 00:10:37 - R.M. Dral
  00:10:37 - 00:10:41 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:10:41 - 00:10:57 - R.M. Dral
  00:10:57 - 00:11:00 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:11:00 - 00:11:24 - R.J. Monen
  00:11:24 - 00:12:13 - T. Flens
  00:12:13 - 00:13:18 - R.M. Dral
  00:13:18 - 00:13:25 - T. Flens
  00:13:25 - 00:13:36 - R.M. Dral
  00:13:37 - 00:13:56 - T. Flens
  00:13:58 - 00:14:04 - R.M. Dral
  00:14:04 - 00:14:06 - T. Flens
  00:14:06 - 00:14:10 - R.M. Dral
  00:14:10 - 00:14:42 - T. Flens
  00:14:42 - 00:14:49 - R.M. Dral
  00:14:49 - 00:15:31 - T. Flens
  00:15:38 - 00:15:52 - Ambtenaar 1
  00:15:52 - 00:16:50 - T. Flens
  00:16:50 - 00:16:51 - Ambtenaar 1
  00:16:51 - 00:16:54 - R.J. Monen
  00:16:54 - 00:17:18 - Ambtenaar 1
  00:17:18 - 00:17:19 - T. Flens
  00:17:20 - 00:17:49 - Ambtenaar 1
  00:17:49 - 00:18:00 - R.J. Monen
  00:18:00 - 00:18:22 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:18:22 - 00:18:25 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:18:25 - 00:18:52 - Ambtenaar 1
  00:18:52 - 00:19:25 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:19:25 - 00:19:51 - Ambtenaar 1
  00:19:51 - 00:20:37 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:20:37 - 00:22:04 - Ambtenaar 1
  00:22:04 - 00:22:48 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:22:48 - 00:23:34 - R.M. Dral
  00:23:35 - 00:23:57 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:23:57 - 00:23:59 - R.M. Dral
  00:23:59 - 00:24:03 - R.J. Monen
  00:24:03 - 00:24:42 - R.M. Dral
  00:24:42 - 00:24:44 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:24:44 - 00:25:01 - R.J. Monen
  00:25:02 - 00:25:25 - F. Aan
  00:25:30 - 00:25:32 - R.J. Monen
  00:25:32 - 00:25:48 - R.M. Dral
  00:25:48 - 00:25:50 - R.J. Monen
  00:25:50 - 00:25:52 - F. Aan
  00:25:59 - 00:26:02 - R.J. Monen
  00:26:02 - 00:26:07 - R.M. Dral
  00:26:09 - 00:26:13 - R.J. Monen
  00:26:13 - 00:26:28 - A. Ruijter
  00:26:28 - 00:26:34 - R.M. Dral
  00:26:34 - 00:27:17 - A. Ruijter
  00:27:17 - 00:27:23 - R.M. Dral
  00:27:23 - 00:27:25 - A. Ruijter
  00:27:25 - 00:27:29 - R.M. Dral
  00:27:29 - 00:28:08 - A. Ruijter
  00:28:08 - 00:28:13 - Ambtenaar 1
  00:28:13 - 00:28:15 - A. Ruijter
  00:28:15 - 00:28:29 - Ambtenaar 1
  00:28:29 - 00:29:12 - A. Ruijter
  00:29:12 - 00:29:19 - Ambtenaar 1
  00:29:19 - 00:29:42 - A. Ruijter
  00:29:42 - 00:29:51 - R.M. Dral
  00:29:51 - 00:30:04 - A. Ruijter
  00:30:04 - 00:30:08 - R.M. Dral
  00:30:08 - 00:30:09 - A. Ruijter
  00:30:10 - 00:30:42 - A. Ruijter
  00:30:42 - 00:31:02 - Ambtenaar 1
  00:31:02 - 00:31:27 - A. Ruijter
  00:31:27 - 00:31:42 - R.J. Monen
  00:31:42 - 00:32:14 - A. Ruijter
  00:32:14 - 00:33:36 - R.M. Dral
  00:33:36 - 00:33:37 - A. Ruijter
  00:33:37 - 00:33:47 - R.J. Monen
  00:33:47 - 00:34:22 - R. Blokzijl
  00:34:22 - 00:34:37 - Ambtenaar 1
  00:34:37 - 00:35:19 - R. Blokzijl
  00:35:19 - 00:35:42 - Ambtenaar 1
  00:35:42 - 00:36:26 - R. Blokzijl
  00:36:26 - 00:36:42 - Ambtenaar 1
  00:36:42 - 00:36:47 - R. Blokzijl
  00:36:47 - 00:36:49 - Ambtenaar 1
  00:36:49 - 00:37:08 - R. Blokzijl
  00:37:09 - 00:37:17 - R.M. Dral
  00:37:17 - 00:37:20 - R. Blokzijl
  00:37:20 - 00:38:24 - R.J. Monen
 6. 1.6

  Toezeggingen:
  Wethouder Dral zegt toe op vragen van mevrouw van Brussel nader te omschrijven wanneer er sprake zou kunnen zijn van strijdigheid met de hoofdgroenstructuur.


  Wethouder Dral zegt toe op vragen van mevrouw van Brussel


  Wethouder Dral zegt toe op vragen van mevrouw van Brussel


  Wethouder Dral zegt toe op vragen van de heer Flens om de verschillen tussen de versies (oud en nieuw) schriftelijk aan te geven.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  1.    de nota van beantwoording op het Parapluplan parkeren Oostzaan vast te stellen;
  2.    de ambtelijke wijzigingen genoemd in het Parapluplan door te voeren ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren.
  3.    Het Parapluplan parkeren Oostzaan, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren, vast te stellen.

  Besluit

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 5 april 2023.

  00:37:58 - 00:38:24 - R.J. Monen
  00:38:24 - 00:38:44 - S. van Brussel
  00:38:46 - 00:39:28 - R.M. Dral
  00:39:28 - 00:39:43 - S. van Brussel
  00:39:43 - 00:39:44 - R.M. Dral
  00:39:44 - 00:39:56 - S. van Brussel
  00:39:56 - 00:40:22 - R.M. Dral
  00:40:24 - 00:40:32 - S. van Brussel
  00:40:34 - 00:41:04 - R.M. Dral
  00:41:04 - 00:41:24 - S. van Brussel
  00:41:25 - 00:41:27 - R.M. Dral
  00:41:27 - 00:41:30 - S. van Brussel
  00:41:30 - 00:41:42 - R.M. Dral
  00:41:42 - 00:42:11 - S. van Brussel
  00:42:19 - 00:42:21 - R.M. Dral
  00:42:21 - 00:42:37 - S. van Brussel
  00:42:37 - 00:42:40 - R.M. Dral
  00:42:41 - 00:42:47 - R.M. Dral
  00:42:47 - 00:42:49 - R.J. Monen
  00:42:49 - 00:42:55 - R.M. Dral
  00:42:55 - 00:42:56 - R.J. Monen
  00:42:56 - 00:42:59 - R.M. Dral
  00:42:59 - 00:43:32 - S. van Brussel
  00:43:33 - 00:44:18 - R.M. Dral
  00:44:19 - 00:44:20 - S. van Brussel
  00:44:21 - 00:44:46 - R.J. Monen
  00:44:53 - 00:45:20 - J.G. Lagerwaard
  00:45:20 - 00:45:27 - R.M. Dral
  00:45:27 - 00:46:17 - J.G. Lagerwaard
  00:46:17 - 00:46:19 - R.M. Dral
  00:46:19 - 00:46:25 - R.M. Dral
  00:46:25 - 00:46:49 - J.G. Lagerwaard
  00:46:49 - 00:46:53 - R.J. Monen
  00:46:53 - 00:47:29 - T. Flens
  00:47:29 - 00:49:19 - R.M. Dral
  00:49:19 - 00:49:20 - T. Flens
  00:49:20 - 00:49:32 - R.M. Dral
  00:49:32 - 00:49:49 - R.J. Monen
  00:49:49 - 00:50:36 - T. Flens
  00:50:36 - 00:50:41 - R.M. Dral
  00:50:41 - 00:50:43 - T. Flens
  00:50:43 - 00:50:44 - R.M. Dral
  00:50:44 - 00:50:51 - T. Flens
  00:50:51 - 00:50:53 - R.M. Dral
  00:50:53 - 00:50:58 - T. Flens
  00:50:58 - 00:51:09 - R.J. Monen
  00:51:09 - 00:51:33 - T. Flens
  00:51:33 - 00:51:49 - R.M. Dral
  00:51:49 - 00:51:50 - T. Flens
  00:51:50 - 00:51:57 - R.M. Dral
  00:51:57 - 00:51:58 - T. Flens
  00:51:58 - 00:52:17 - R.M. Dral
  00:52:17 - 00:52:20 - T. Flens
  00:52:20 - 00:52:23 - R.J. Monen
  00:52:23 - 00:53:06 - T. Flens
  00:53:06 - 00:53:09 - R.J. Monen
  00:53:09 - 00:53:22 - R.M. Dral
  00:53:22 - 00:53:26 - R.M. Dral
  00:53:26 - 00:53:40 - T. Flens
  00:53:40 - 00:53:41 - R.J. Monen
  00:53:41 - 00:53:42 - R.M. Dral
  00:53:42 - 00:54:35 - R.J. Monen
  00:54:35 - 00:55:13 - R.M. Dral
  00:55:14 - 00:55:21 - R.J. Monen
  00:55:21 - 00:55:35 - R.M. Dral
  00:55:35 - 00:55:41 - R.J. Monen
  00:55:41 - 00:56:53 - A.F.B. Ronner
  00:56:56 - 00:57:00 - R.M. Dral
  00:57:01 - 00:57:32 - A.F.B. Ronner
  00:57:35 - 00:57:38 - R.M. Dral
  00:57:38 - 00:58:18 - A.F.B. Ronner
  00:58:18 - 00:58:31 - R.M. Dral
  00:58:31 - 00:58:35 - A.F.B. Ronner
  00:58:35 - 00:58:49 - R.M. Dral
  00:58:49 - 00:58:54 - A.F.B. Ronner
  00:58:54 - 00:59:18 - R.M. Dral
  00:59:18 - 00:59:20 - A.F.B. Ronner
  00:59:20 - 00:59:21 - R.M. Dral
  00:59:21 - 01:00:04 - A.F.B. Ronner
  01:00:04 - 01:00:10 - R.M. Dral
  01:00:10 - 01:00:38 - A.F.B. Ronner
  01:00:38 - 01:00:45 - R.M. Dral
  01:00:46 - 01:00:49 - A.F.B. Ronner
  01:00:49 - 01:00:50 - R.M. Dral
  01:00:50 - 01:00:52 - A.F.B. Ronner
  01:00:52 - 01:00:58 - R.J. Monen
  01:00:58 - 01:01:02 - L. Gunzel
  01:01:02 - 01:01:03 - R.J. Monen
  01:01:03 - 01:01:45 - A. Ruijter
  01:01:45 - 01:02:20 - R.M. Dral
  01:02:20 - 01:02:24 - A. Ruijter
  01:02:24 - 01:02:25 - R.M. Dral
  01:02:25 - 01:02:48 - A. Ruijter
  01:02:48 - 01:02:57 - R.M. Dral
  01:02:57 - 01:03:09 - A. Ruijter
  01:03:09 - 01:03:13 - R.M. Dral
  01:03:13 - 01:03:51 - A. Ruijter
  01:03:51 - 01:03:52 - R.M. Dral
  01:03:52 - 01:03:54 - A. Ruijter
  01:03:54 - 01:04:22 - R.M. Dral
  01:04:22 - 01:04:44 - A. Ruijter
  01:04:44 - 01:04:55 - R.M. Dral
  01:04:55 - 01:05:29 - A. Ruijter
  01:05:29 - 01:05:41 - R.M. Dral
  01:05:41 - 01:05:44 - A. Ruijter
  01:05:44 - 01:05:47 - R.M. Dral
  01:05:47 - 01:05:48 - A. Ruijter
  01:05:48 - 01:06:04 - R.J. Monen
  01:06:04 - 01:06:15 - A. Ruijter
  01:06:16 - 01:07:11 - R.J. Monen
 7. 1.7

  Toezegging
  Wethouder Dral zegt toe op vragen van mevrouw Visser om ontbrekende (3) bijlagen alsnog toe te zenden.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van vier bedrijfsunits en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel
  Ambacht 40-58 te Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, de ontwerp verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen

  Besluit

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 5 april 2023.

  01:06:48 - 01:07:11 - R.J. Monen
  01:07:11 - 01:07:23 - R. Blokzijl
  01:07:23 - 01:07:34 - R.M. Dral
  01:07:34 - 01:08:07 - R. Blokzijl
  01:08:07 - 01:08:24 - R.M. Dral
  01:08:24 - 01:08:42 - R. Blokzijl
  01:08:42 - 01:08:45 - R.J. Monen
  01:08:45 - 01:08:46 - R.M. Dral
  01:08:46 - 01:09:24 - A. Visser
  01:09:28 - 01:09:30 - R. Blokzijl
  01:09:30 - 01:09:33 - R.J. Monen
  01:09:36 - 01:09:40 - R. Blokzijl
  01:09:45 - 01:09:47 - R.J. Monen
  01:09:48 - 01:09:57 - R.M. Dral
  01:09:58 - 01:10:21 - A. Visser
  01:10:27 - 01:10:32 - R.M. Dral
  01:10:35 - 01:10:47 - R.J. Monen
  01:10:50 - 01:11:16 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:11:18 - 01:11:23 - R.J. Monen
  01:11:28 - 01:11:29 - R.J. Monen
  01:11:29 - 01:11:41 - R.M. Dral
  01:11:41 - 01:11:45 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:11:45 - 01:11:47 - R.M. Dral
  01:11:47 - 01:12:00 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:12:00 - 01:12:02 - R.M. Dral
  01:12:02 - 01:12:06 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:12:06 - 01:12:10 - R.M. Dral
  01:12:13 - 01:12:20 - R.J. Monen
  01:12:21 - 01:13:40 - A. Ruijter
  01:13:40 - 01:13:45 - Ambtenaar 1
  01:13:45 - 01:13:51 - R.J. Monen
  01:13:51 - 01:14:21 - Ambtenaar 1
  01:14:21 - 01:15:19 - A. Ruijter
  01:15:19 - 01:15:48 - Ambtenaar 1
  01:15:48 - 01:16:00 - A. Ruijter
  01:16:03 - 01:16:07 - R.J. Monen
  01:16:07 - 01:17:01 - S. van Brussel
  01:17:05 - 01:17:20 - Ambtenaar 1
  01:17:21 - 01:17:23 - S. van Brussel
  01:17:24 - 01:18:11 - R.J. Monen
 8. 1.8

  Mevrouw van Brussel licht het agendapunt toe.
  In de commissievergadering van 25 mei 2023 is het de bedoeling om de voortgang van de nieuwbouw van de Rietkraag te bespreken. Vanavond is aan de orde het verzamelen van vragen en aandachtspunten die aan de orde kunnen komen op 25 mei 2023.

  Besluit

  Wethouder Taams zegt toe een presentatie te organiseren over de stand van zaken m.b.t. de Rietkraag en daarbij de directeur van de Rietkraag en een vertegenwoordiger van het bestuur van OPSPOOR uit te nodigen. De vragen zoals gesteld door m.n. GroenLinks en D66 in de commissie van 30-3-2023 zullen 25-3-2023 aan de orde komen.

  01:17:44 - 01:18:11 - R.J. Monen
  01:18:11 - 01:19:25 - S. van Brussel
  01:19:26 - 01:19:46 - R.J. Monen
  01:19:46 - 01:23:10 - A. Ruijter
  01:23:10 - 01:23:16 - R.J. Monen
  01:23:16 - 01:23:57 - M.P. Alblas
  01:23:57 - 01:24:02 - R.J. Monen
  01:24:02 - 01:24:07 - S. van Brussel
  01:24:08 - 01:24:28 - M.P. Alblas
  01:24:28 - 01:25:29 - R.J. Monen
  01:25:29 - 01:26:26 - E.J. Taams
  01:26:27 - 01:26:41 - R.J. Monen
  01:26:42 - 01:26:48 - T. Flens
  01:26:48 - 01:27:10 - R.J. Monen
  01:27:11 - 01:27:19 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:27:21 - 01:27:26 - E.J. Taams
  01:27:26 - 01:27:27 - R.J. Monen
  01:27:27 - 01:27:29 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:27:29 - 01:27:40 - R.J. Monen
  01:27:40 - 01:27:54 - S. van Brussel
  01:27:56 - 01:28:06 - R.J. Monen
  01:28:06 - 01:28:19 - A. Visser
  01:28:20 - 01:29:20 - R.J. Monen
 9. 1.9

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering.

  01:29:07 - 01:29:20 - R.J. Monen
  01:29:44 - 01:29:58 - R.J. Monen
  01:38:08 - 01:38:49 - R.J. Monen
 10. 2.1

  Voorzitter: Dhr. R.J. Monen
  Portefeuillehouder: Hr. E Taams

  Besluit

  De voorzitter opent om 21:06 uur de vergadering,

  01:38:27 - 01:38:49 - R.J. Monen
 11. 2.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  01:38:31 - 01:38:49 - R.J. Monen
 12. 2.3

  Besluit

  Wethouder Taams doet mededelingen over het onderwijs en jeugd(-zorg) en GGD.

  01:38:39 - 01:38:49 - R.J. Monen
  01:38:49 - 01:43:30 - E.J. Taams
  01:43:30 - 01:43:41 - R.J. Monen
  01:43:41 - 01:45:14 - E.J. Taams
  01:45:14 - 01:45:55 - R.J. Monen
  01:45:55 - 01:56:33 - R.J. Monen
  01:56:33 - 01:59:33 - R.J. Monen
  01:59:33 - 01:59:49 - R.J. Monen
  01:59:49 - 02:01:41 - A. Ruijter
 13. 2.4

  02:00:05 - 02:01:41 - A. Ruijter
  02:01:41 - 02:03:34 - A. Ruijter
  02:03:34 - 02:03:41 - R.J. Monen
  02:03:41 - 02:05:01 - A.F.B. Ronner
  02:05:01 - 02:05:09 - A.F.B. Ronner
  02:05:09 - 02:06:14 - R.J. Monen
  02:06:14 - 02:06:15 - R.J. Monen
  02:06:15 - 02:06:27 - A.F.B. Ronner
  02:06:27 - 02:06:28 - S. van Brussel
  02:06:28 - 02:07:04 - S. van Brussel
  02:07:04 - 02:07:48 - S. van Brussel
  02:07:49 - 02:08:01 - R.J. Monen
  02:08:01 - 02:08:30 - A. Visser
  02:09:45 - 02:11:33 - A. Visser
  02:11:33 - 02:12:04 - R.J. Monen
  02:12:04 - 02:12:17 - M.P. Alblas
  02:12:49 - 02:13:06 - M.P. Alblas
  02:13:06 - 02:13:11 - R.J. Monen
  02:13:11 - 02:14:19 - M.P. Alblas
  02:14:19 - 02:14:22 - R.J. Monen
  02:14:22 - 02:15:57 - L. Gunzel
  02:15:57 - 02:16:08 - R.J. Monen
  02:16:08 - 02:17:44 - S. van Brussel
  02:17:44 - 02:17:45 - R.J. Monen
  02:17:46 - 02:17:51 - A.F.B. Ronner
  02:17:52 - 02:18:03 - R.J. Monen
  02:18:03 - 02:32:34 - R.J. Monen
  02:32:34 - 02:32:44 - R.J. Monen
  02:32:45 - 02:33:32 - A.M.C. van Duijnhoven
  02:33:33 - 02:33:46 - R.J. Monen
  02:33:48 - 02:35:38 - A. Ruijter
  02:35:39 - 02:35:52 - A. Ruijter
  02:35:52 - 02:36:35 - A. Ruijter
  02:36:37 - 02:36:39 - R.J. Monen
  02:36:40 - 02:39:48 - A.F.B. Ronner
  02:39:48 - 02:40:53 - A.F.B. Ronner
  02:40:53 - 02:41:13 - A.F.B. Ronner
  02:41:13 - 02:42:11 - R.J. Monen
  02:42:11 - 02:42:14 - R.J. Monen
  02:42:14 - 02:42:15 - A.F.B. Ronner
  02:42:15 - 02:42:17 - R.J. Monen
  02:42:17 - 02:43:26 - T. Flens
  02:44:23 - 02:45:52 - R.J. Monen
  02:45:52 - 02:45:54 - R.J. Monen
  02:45:54 - 02:47:33 - T. Flens
  02:47:33 - 02:47:35 - T. Flens
  02:47:35 - 02:47:42 - R.J. Monen
  02:47:42 - 02:48:45 - T. Flens
  02:48:45 - 02:49:02 - R.J. Monen
  02:49:02 - 02:50:28 - M.P. Alblas
  02:50:28 - 02:50:29 - M.P. Alblas
  02:50:29 - 02:50:31 - R.J. Monen
  02:50:31 - 02:51:29 - M.P. Alblas
  02:51:29 - 02:52:49 - R.J. Monen
 14. 2.5

  De raad van toezicht van Stichting OPSPOOR heeft een voordracht gedaan voor de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht per 1 mei 2023. Volgens de statuten van OPSPOOR beslist de gemeenteraad over ontslag en benoeming. Geadviseerd wordt de gemeenteraad voor te stellen de heer J. Kentson te benoemen als lid van de raad van toezicht van OPSPOOR.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  De heer J. Kentson te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting
  OPSPOOR per 1 mei 2023 voor een periode van vier jaar.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van vier bedrijfsunits en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel
  Ambacht 40-58 te Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, de ontwerp verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.


  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering vsn 5 april 2023. Er is geen stemming noodzakelijk.

  02:51:58 - 02:52:49 - R.J. Monen
  02:52:49 - 02:53:43 - A. Ruijter
  02:53:43 - 02:53:45 - R.J. Monen
  02:53:45 - 02:53:46 - A. Ruijter
  02:53:46 - 02:53:47 - R.J. Monen
  02:53:48 - 02:53:51 - E.J. Taams
  02:53:51 - 02:53:52 - A. Ruijter
  02:53:52 - 02:56:04 - E.J. Taams
  02:56:04 - 02:56:05 - R.J. Monen
  02:56:05 - 02:56:43 - A. Ruijter
  02:56:43 - 02:57:42 - E.J. Taams
  02:57:43 - 02:57:53 - R.J. Monen
  02:57:53 - 02:58:09 - M.P. Alblas
  02:58:11 - 02:58:12 - E.J. Taams
  02:58:12 - 02:58:13 - R.J. Monen
  02:58:13 - 02:58:42 - E.J. Taams
  02:58:42 - 02:58:58 - M.P. Alblas
  02:58:59 - 02:59:09 - E.J. Taams
  02:59:09 - 02:59:53 - R.J. Monen
 15. 2.6

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22:40 uur de vergadering.

  02:59:41 - 02:59:53 - R.J. Monen