Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 8 juni 2023

20:00 - 23:33
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

Enkele agendapunten worden niet in de commissie behandeld (0 minuten) maar gaan rechtstreeks naar de raad van 22 juni.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. R.J. Monen
  Portefeuillehouder: Mw. R. Dral

  Besluit

  De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.

  00:12:05 - 00:14:10 - R.J. Monen
 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:13:43 - 00:14:10 - R.J. Monen
 3. 1.3

  00:13:49 - 00:14:10 - R.J. Monen
 4. 1.4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

  Besluit

  -

  De heer van Ingen heeft ingesproken.

  00:13:54 - 00:14:10 - R.J. Monen
  00:14:51 - 00:20:34 - R.J. Monen
  00:20:34 - 00:21:26 - R.J. Monen
  00:21:26 - 00:21:52 - R.J. Monen
  00:21:52 - 00:22:13 - R.J. Monen
 5. 1.5

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de ODIJ kenbaar te maken dat de raad van Oostzaan kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en geen zienswijze wenst in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 902578).
  2. Als bijdrage voor 2024 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 132.478,-.

  Besluit

  1. Aan de ODIJ kenbaar te maken dat de raad van Oostzaan kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en geen zienswijze wenst in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 902578).
  2. Als bijdrage voor 2024 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 132.478,-.

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:22:05 - 00:22:13 - R.J. Monen
  00:22:13 - 00:22:20 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:22:24 - 00:22:30 - R.J. Monen
  00:22:38 - 00:22:58 - R.J. Monen
 6. 1.6

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.11 uur.

  00:22:50 - 00:22:58 - R.J. Monen
  00:24:24 - 00:26:22 - R. Blokzijl
 7. 2.1

  Voorzitter: Dhr. R. Blokzijl
  Portefeuillehouder: Dhr. M.D. Polak

  Besluit

  De voorzitter opent om 20:12 uur de vergadering.

  00:12:05 - 00:14:10 - R.J. Monen
  00:14:51 - 00:20:34 - R.J. Monen
  00:20:34 - 00:21:26 - R.J. Monen
  00:21:26 - 00:21:52 - R.J. Monen
  00:21:52 - 00:22:13 - R.J. Monen
  00:22:13 - 00:22:20 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:22:24 - 00:22:30 - R.J. Monen
  00:22:38 - 00:22:58 - R.J. Monen
  00:24:24 - 00:26:22 - R. Blokzijl
 8. 2.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:25:28 - 00:26:22 - R. Blokzijl
 9. 2.3

  00:25:29 - 00:26:22 - R. Blokzijl
 10. 2.4

  (Correcte: In de schriftelijke vragen is gesproken over een negatieve zienswijze, dit moet zijn een neutrale zienswijze.)

  Besluiten

  De schriftelijke vragen zijn mondeling beantwoord.

  Wethouder Wörsdörfer zegt toe de raad nader te infomeren over wanneer de vergaderingen van het AB van OVERgemeenten worden gehouden en wanneer de verslagen op de website worden geplaatst.

  3 - OZ Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  OVER-gemeenten organisatie
  00:25:40 - 00:26:22 - R. Blokzijl
  00:26:22 - 00:26:33 - A. Ruijter
  00:26:33 - 00:26:35 - A. Ruijter
  00:26:35 - 00:27:35 - M. Wörsdörfer
  00:27:35 - 00:27:37 - R. Blokzijl
  00:27:37 - 00:27:58 - A. Ruijter
  00:27:58 - 00:28:15 - M. Wörsdörfer
  00:28:15 - 00:28:25 - A. Ruijter
  00:28:25 - 00:28:34 - M. Wörsdörfer
  00:28:34 - 00:28:38 - A. Ruijter
  00:28:38 - 00:29:58 - M. Wörsdörfer
  00:29:59 - 00:30:02 - R. Blokzijl
  00:30:02 - 00:30:32 - B.A.M. Baaten
  00:30:32 - 00:31:13 - M. Wörsdörfer
  00:31:14 - 00:31:33 - B.A.M. Baaten
  00:31:33 - 00:31:58 - M. Wörsdörfer
  00:31:59 - 00:32:14 - B.A.M. Baaten
  00:32:15 - 00:32:53 - M. Wörsdörfer
  00:32:54 - 00:32:55 - A.F.B. Ronner
  00:32:55 - 00:33:03 - B.A.M. Baaten
  00:33:03 - 00:33:04 - R. Blokzijl
  00:33:04 - 00:33:32 - M. Wörsdörfer
  00:33:32 - 00:33:33 - B.A.M. Baaten
  00:33:33 - 00:33:34 - B.A.M. Baaten
  00:33:34 - 00:33:35 - R. Blokzijl
  00:33:35 - 00:33:57 - B.A.M. Baaten
  00:33:57 - 00:34:00 - R. Blokzijl
  00:34:00 - 00:35:16 - R.J. Monen
  00:35:17 - 00:35:19 - R. Blokzijl
  00:35:19 - 00:35:49 - M. Wörsdörfer
  00:35:49 - 00:35:51 - R. Blokzijl
  00:35:51 - 00:36:09 - R.J. Monen
  00:36:09 - 00:36:10 - M. Wörsdörfer
  00:36:10 - 00:36:11 - R. Blokzijl
  00:36:11 - 00:36:29 - M. Wörsdörfer
  00:36:29 - 00:36:43 - R. Blokzijl
  00:36:43 - 00:36:44 - M. Wörsdörfer
  00:36:44 - 00:36:47 - R. Blokzijl
  00:36:47 - 00:37:20 - A. Ruijter
  00:37:20 - 00:37:22 - R. Blokzijl
  00:37:22 - 00:37:34 - A. Ruijter
  00:37:34 - 00:37:35 - R. Blokzijl
  00:37:35 - 00:38:02 - M. Wörsdörfer
  00:38:02 - 00:38:20 - R. Blokzijl
 11. 2.5

  Dit agendapunt is op verzoek van de heer B. Baaten toegevoegd aan de agenda.

  Besluit

  De afdoening van de motie is besproken.

  00:38:15 - 00:38:20 - R. Blokzijl
  00:38:22 - 00:39:45 - B.A.M. Baaten
  00:39:45 - 00:39:54 - R. Blokzijl
  00:39:54 - 00:41:18 - A. Ruijter
  00:41:19 - 00:41:25 - R. Blokzijl
  00:41:25 - 00:42:18 - R.J. Monen
  00:42:20 - 00:42:23 - R. Blokzijl
  00:42:23 - 00:42:46 - F. Aan
  00:42:47 - 00:42:53 - R. Blokzijl
  00:42:53 - 00:42:58 - L. Boshoven
  00:42:58 - 00:43:15 - R. Blokzijl
  00:43:15 - 00:45:30 - M.D. Polak
  00:45:30 - 00:45:33 - R. Blokzijl
  00:45:33 - 00:45:51 - B.A.M. Baaten
  00:45:51 - 00:46:07 - R. Blokzijl
  00:46:07 - 00:46:55 - M.D. Polak
  00:46:56 - 00:46:57 - R. Blokzijl
  00:46:57 - 00:47:10 - B.A.M. Baaten
  00:47:11 - 00:47:17 - M.D. Polak
  00:47:18 - 00:47:19 - R. Blokzijl
  00:47:20 - 00:48:21 - R. Blokzijl
 12. 2.6

  Voorstel:
  Bespreken.
  RB met bijlagen is geagendeerd door de VVD en D66.
  De heer J. Han en mevrouw J. Blad, accountants van OVERgemeenten, zijn uitgenodigd om bij de behandeling aanwezig te zijn. Zij kunnen vanaf 21:45 uur aanwezig zijn .

  Besluit

  Het gesprek met de accountant, de heer Han, heeft plaatsgevonden.

  00:47:34 - 00:48:21 - R. Blokzijl
  00:48:41 - 00:48:44 - B.A.M. Baaten
  00:48:44 - 00:49:20 - R. Blokzijl
  00:49:52 - 00:50:57 - M.P. Alblas
  00:51:03 - 00:51:20 - A. Visser
  00:51:20 - 00:51:23 - M.P. Alblas
  00:51:23 - 00:51:27 - A. Visser
  00:51:27 - 00:51:29 - M.P. Alblas
  00:51:33 - 00:52:03 - M. Wörsdörfer
  00:52:04 - 00:52:30 - A. Visser
  00:52:31 - 00:52:53 - M. Wörsdörfer
  00:52:56 - 00:52:58 - A. Visser
  00:52:59 - 00:53:06 - M.P. Alblas
  00:53:08 - 00:53:53 - A. Ruijter
  00:53:53 - 00:53:54 - M.P. Alblas
  00:53:54 - 00:53:56 - A. Ruijter
  00:53:56 - 00:54:17 - M. Wörsdörfer
  00:54:17 - 00:55:15 - A. Ruijter
  00:55:15 - 00:55:16 - M. Wörsdörfer
  00:55:16 - 00:55:17 - M.P. Alblas
  00:55:17 - 00:56:04 - M. Wörsdörfer
  00:56:06 - 00:56:21 - A. Ruijter
  00:56:21 - 00:56:23 - M. Wörsdörfer
  00:56:24 - 00:56:35 - A. Ruijter
  00:56:35 - 00:56:59 - M. Wörsdörfer
  00:56:59 - 00:57:18 - A. Ruijter
  00:57:18 - 00:57:55 - M. Wörsdörfer
  00:57:55 - 00:58:19 - A. Ruijter
  00:58:20 - 00:58:22 - M. Wörsdörfer
  00:58:26 - 00:58:27 - M. Wörsdörfer
  00:58:27 - 00:58:28 - M.P. Alblas
  00:58:28 - 00:58:30 - M.P. Alblas
  00:58:30 - 00:59:03 - E.J. Taams
  00:59:05 - 00:59:42 - A. Ruijter
  00:59:47 - 00:59:54 - M. Wörsdörfer
  00:59:54 - 01:00:04 - A. Ruijter
  01:00:04 - 01:00:05 - M. Wörsdörfer
  01:00:05 - 01:00:13 - A. Ruijter
  01:00:13 - 01:00:14 - M.P. Alblas
  01:00:14 - 01:00:49 - A. Ruijter
  01:00:49 - 01:01:23 - M. Wörsdörfer
  01:01:23 - 01:01:37 - A. Ruijter
  01:01:37 - 01:01:38 - M. Wörsdörfer
  01:01:38 - 01:01:42 - A. Ruijter
  01:01:42 - 01:01:57 - M. Wörsdörfer
  01:01:57 - 01:01:58 - A. Ruijter
  01:01:58 - 01:02:01 - M.P. Alblas
  01:02:02 - 01:02:52 - R.J. Monen
  01:02:58 - 01:03:34 - M. Wörsdörfer
  01:03:37 - 01:04:33 - R.J. Monen
  01:04:35 - 01:04:52 - M. Wörsdörfer
  01:04:52 - 01:05:42 - R.J. Monen
  01:05:42 - 01:06:11 - M. Wörsdörfer
  01:06:12 - 01:06:50 - R.J. Monen
  01:06:50 - 01:07:23 - M. Wörsdörfer
  01:07:24 - 01:07:25 - M.P. Alblas
  01:07:25 - 01:08:13 - R.J. Monen
  01:08:13 - 01:08:22 - M. Wörsdörfer
  01:08:23 - 01:08:26 - M.P. Alblas
  01:08:26 - 01:09:13 - S. van Brussel
  01:09:13 - 01:09:15 - M. Wörsdörfer
  01:09:15 - 01:09:36 - S. van Brussel
  01:09:36 - 01:10:06 - M. Wörsdörfer
  01:10:08 - 01:10:34 - S. van Brussel
  01:10:51 - 01:11:19 - M. Wörsdörfer
  01:11:21 - 01:11:24 - S. van Brussel
  01:11:24 - 01:11:47 - M. Wörsdörfer
  01:11:48 - 01:11:50 - S. van Brussel
  01:11:51 - 01:11:54 - M.P. Alblas
  01:11:55 - 01:12:55 - B.A.M. Baaten
  01:12:59 - 01:13:04 - M.P. Alblas
  01:13:17 - 01:14:19 - M. Wörsdörfer
  01:14:22 - 01:14:41 - B.A.M. Baaten
  01:14:41 - 01:15:13 - M. Wörsdörfer
  01:15:15 - 01:16:11 - B.A.M. Baaten
  01:16:11 - 01:16:31 - M. Wörsdörfer
  01:16:34 - 01:16:43 - B.A.M. Baaten
  01:16:43 - 01:16:45 - M.P. Alblas
  01:16:45 - 01:17:00 - B.A.M. Baaten
  01:17:21 - 01:17:23 - M. Wörsdörfer
  01:17:29 - 01:17:45 - M. Wörsdörfer
  01:17:46 - 01:18:05 - B.A.M. Baaten
  01:18:23 - 01:18:24 - M. Wörsdörfer
  01:18:51 - 01:19:30 - M. Wörsdörfer
  01:19:31 - 01:19:34 - M.P. Alblas
  01:19:34 - 01:20:11 - B.A.M. Baaten
  01:20:11 - 01:20:39 - M. Wörsdörfer
  01:20:40 - 01:21:05 - M.P. Alblas
  01:21:08 - 01:21:37 - A.F.B. Ronner
  01:21:38 - 01:21:39 - M.P. Alblas
  01:21:41 - 01:23:18 - E.J. Taams
  01:23:18 - 01:24:04 - A.F.B. Ronner
  01:24:04 - 01:24:06 - E.J. Taams
  01:24:06 - 01:24:10 - A.F.B. Ronner
  01:24:10 - 01:24:54 - E.J. Taams
  01:24:54 - 01:24:55 - A.F.B. Ronner
  01:24:55 - 01:25:03 - E.J. Taams
  01:25:03 - 01:25:28 - A.F.B. Ronner
  01:25:31 - 01:26:42 - E.J. Taams
  01:26:42 - 01:26:43 - A.F.B. Ronner
  01:26:43 - 01:26:59 - E.J. Taams
  01:26:59 - 01:27:00 - A.F.B. Ronner
  01:27:00 - 01:27:01 - M.P. Alblas
  01:27:01 - 01:27:35 - A.F.B. Ronner
  01:27:36 - 01:28:28 - E.J. Taams
  01:28:29 - 01:28:30 - A.F.B. Ronner
  01:28:30 - 01:28:34 - M.P. Alblas
  01:28:37 - 01:29:45 - J.G. Lagerwaard
  01:29:45 - 01:30:26 - E.J. Taams
  01:30:30 - 01:30:36 - J.G. Lagerwaard
  01:30:36 - 01:32:20 - E.J. Taams
  01:32:20 - 01:32:21 - J.G. Lagerwaard
  01:32:24 - 01:32:30 - M.P. Alblas
  01:32:30 - 01:32:57 - A. Visser
  01:33:03 - 01:33:15 - E.J. Taams
  01:33:15 - 01:33:17 - A. Visser
  01:33:17 - 01:34:13 - E.J. Taams
  01:34:15 - 01:34:16 - M.P. Alblas
  01:34:16 - 01:34:18 - A. Visser
  01:34:19 - 01:35:19 - E.J. Taams
  01:35:23 - 01:35:26 - M.P. Alblas
  01:35:26 - 01:35:56 - S. van Brussel
  01:35:57 - 01:37:21 - E.J. Taams
  01:37:22 - 01:37:31 - S. van Brussel
  01:37:31 - 01:38:37 - E.J. Taams
  01:38:37 - 01:38:49 - S. van Brussel
  01:38:51 - 01:38:54 - E.J. Taams
  01:38:57 - 01:39:41 - S. van Brussel
  01:39:46 - 01:39:54 - E.J. Taams
  01:39:54 - 01:39:57 - S. van Brussel
  01:39:57 - 01:42:29 - E.J. Taams
  01:42:29 - 01:42:30 - M.P. Alblas
  01:42:30 - 01:43:03 - S. van Brussel
  01:43:04 - 01:43:08 - M.P. Alblas
  01:43:08 - 01:43:22 - A. Ruijter
  01:43:22 - 01:43:27 - E.J. Taams
  01:43:27 - 01:43:36 - A. Ruijter
  01:43:36 - 01:43:39 - E.J. Taams
  01:43:39 - 01:43:44 - A. Ruijter
  01:43:44 - 01:43:45 - E.J. Taams
  01:43:45 - 01:43:47 - A. Ruijter
  01:43:47 - 01:43:56 - E.J. Taams
  01:43:56 - 01:44:55 - A. Ruijter
  01:44:55 - 01:45:19 - E.J. Taams
  01:45:19 - 01:45:20 - M.P. Alblas
  01:45:20 - 01:45:21 - E.J. Taams
  01:45:21 - 01:45:24 - M.P. Alblas
  01:45:24 - 01:45:27 - A. Ruijter
  01:45:27 - 01:45:29 - M.P. Alblas
  01:45:29 - 01:46:13 - F. Aan
  01:46:15 - 01:47:18 - E.J. Taams
  01:47:18 - 01:47:21 - F. Aan
  01:47:21 - 01:47:35 - E.J. Taams
  01:47:36 - 01:48:03 - F. Aan
  01:48:08 - 01:48:36 - E.J. Taams
  01:48:36 - 01:48:39 - M.P. Alblas
  01:48:39 - 01:48:40 - E.J. Taams
  01:48:40 - 01:48:42 - M.P. Alblas
  01:48:42 - 01:49:03 - E.J. Taams
  01:49:04 - 01:49:23 - F. Aan
  01:49:24 - 01:49:55 - M.P. Alblas
  01:51:57 - 01:52:01 - O. Abbring
  01:52:09 - 01:52:38 - O. Abbring
  01:52:39 - 01:53:55 - E.J. Taams
  01:53:55 - 01:54:12 - O. Abbring
  01:54:13 - 01:54:33 - F. Aan
  01:54:33 - 01:54:36 - O. Abbring
  01:54:36 - 01:54:50 - E.J. Taams
  01:54:50 - 01:54:54 - F. Aan
  01:54:54 - 01:56:45 - E.J. Taams
  01:56:45 - 01:56:56 - F. Aan
  01:56:56 - 01:56:57 - E.J. Taams
  01:56:57 - 01:57:03 - F. Aan
  01:57:04 - 01:57:11 - E.J. Taams
  01:57:13 - 01:57:21 - F. Aan
  01:57:24 - 01:57:33 - O. Abbring
  01:57:33 - 01:57:58 - M.P. Alblas
  01:57:59 - 01:58:01 - O. Abbring
  01:58:01 - 01:58:05 - E.J. Taams
  01:58:05 - 01:58:37 - M.P. Alblas
  01:58:37 - 01:58:47 - O. Abbring
  01:58:47 - 02:00:05 - E.J. Taams
  02:00:08 - 02:00:34 - M.P. Alblas
  02:00:40 - 02:00:41 - E.J. Taams
  02:00:41 - 02:00:43 - O. Abbring
  02:00:43 - 02:00:44 - M.P. Alblas
  02:00:44 - 02:01:27 - E.J. Taams
  02:01:27 - 02:01:36 - M.P. Alblas
  02:01:36 - 02:01:37 - E.J. Taams
  02:01:37 - 02:01:47 - O. Abbring
  02:01:47 - 02:02:23 - E.J. Taams
  02:02:23 - 02:02:24 - M.P. Alblas
  02:02:24 - 02:02:28 - E.J. Taams
  02:02:29 - 02:02:40 - M.P. Alblas
  02:02:41 - 02:03:09 - O. Abbring
  02:03:09 - 02:03:12 - M.P. Alblas
  02:03:12 - 02:03:37 - O. Abbring
  02:03:47 - 02:03:57 - B.A.M. Baaten
  02:03:57 - 02:04:00 - O. Abbring
  02:04:00 - 02:04:02 - B.A.M. Baaten
  02:04:02 - 02:04:07 - M. Wörsdörfer
  02:17:43 - 02:18:08 - R. Blokzijl
  02:18:08 - 02:18:48 - B.A.M. Baaten
  02:19:31 - 02:19:40 - B.A.M. Baaten
  02:21:03 - 02:21:55 - B.A.M. Baaten
  02:21:55 - 02:24:20 - B.A.M. Baaten
  02:24:20 - 02:24:56 - B.A.M. Baaten
  02:24:56 - 02:25:28 - B.A.M. Baaten
  02:25:28 - 02:25:58 - B.A.M. Baaten
  02:25:58 - 02:26:23 - B.A.M. Baaten
  02:26:23 - 02:26:29 - B.A.M. Baaten
  02:26:29 - 02:27:51 - B.A.M. Baaten
  02:27:51 - 02:28:14 - B.A.M. Baaten
  02:28:46 - 02:29:03 - B.A.M. Baaten
  02:29:06 - 02:30:27 - R. Blokzijl
  02:30:27 - 02:32:57 - B.A.M. Baaten
  02:32:57 - 02:33:02 - R. Blokzijl
  02:33:02 - 02:33:39 - A. Ruijter
  02:33:39 - 02:33:53 - R. Blokzijl
  02:33:53 - 02:36:54 - M. Wörsdörfer
  02:36:54 - 02:36:57 - R. Blokzijl
  02:36:58 - 02:37:49 - R.J. Monen
  02:37:50 - 02:38:50 - R. Blokzijl
  02:38:50 - 02:39:09 - R.J. Monen
  02:39:09 - 02:39:53 - M. Wörsdörfer
  02:39:54 - 02:39:55 - R.J. Monen
  02:39:55 - 02:39:56 - R. Blokzijl
  02:39:56 - 02:40:07 - R.J. Monen
  02:40:07 - 02:40:45 - M. Wörsdörfer
  02:40:46 - 02:40:50 - R.J. Monen
  02:40:50 - 02:41:07 - M. Wörsdörfer
  02:41:07 - 02:41:08 - R.J. Monen
  02:41:08 - 02:41:24 - R.J. Monen
  02:41:24 - 02:41:54 - M. Wörsdörfer
  02:41:55 - 02:41:56 - R.J. Monen
  02:41:56 - 02:41:57 - R. Blokzijl
  02:41:57 - 02:42:22 - R.J. Monen
  02:42:22 - 02:42:36 - R. Blokzijl
  02:42:36 - 02:42:38 - M. Wörsdörfer
  02:42:39 - 02:43:49 - A. Ruijter
  02:43:50 - 02:43:57 - A. Ruijter
  02:44:03 - 02:44:16 - M. Wörsdörfer
  02:44:16 - 02:44:21 - A. Ruijter
  02:44:21 - 02:44:30 - M. Wörsdörfer
  02:44:30 - 02:44:31 - A. Ruijter
  02:44:31 - 02:44:39 - R. Blokzijl
  02:44:39 - 02:44:46 - L. Gunzel
  02:44:47 - 02:44:53 - R. Blokzijl
  02:44:53 - 02:45:34 - S. van Brussel
  02:45:34 - 02:45:35 - R. Blokzijl
  02:45:35 - 02:45:45 - M. Wörsdörfer
  02:45:47 - 02:45:51 - S. van Brussel
  02:45:51 - 02:46:16 - R. Blokzijl
 13. 2.7

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze vast te stellen m.b.t. de begroting van 2024 VrZW;

  2. De VrZW te informeren via bijgevoegde brief met registratienummer 895987 over de zienswijze m.b.t. de begroting 2024 VrZW.

  Besluit

  1. Een positieve zienswijze vast te stellen m.b.t. de begroting van 2024 VrZW;


  2. De VrZW te informeren via bijgevoegde brief met registratienummer 895987 over de zienswijze m.b.t. de begroting 2024 VrZW.


  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

 14. 2.8

  Voorgesteld besluit:

  1. De digitale weg voor verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid open te stellen en hiertoe per 1 juli 2023 bijgevoegd webformulier als elektronisch kanaal aan te wijzen.
  2. Mevrouw L. Flapper aan te wijzen als contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 Wet open overheid voor zover het informatie betreft die berust bij de raad.
  3. Mevrouw N. Westra als tweede contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 Wet open overheid aan te wijzen bij afwezigheid van mevrouw L .Flapper.

  Besluit

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  02:46:11 - 02:46:16 - R. Blokzijl
 15. 2.9

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA-Voortgangsnota 2022 zoals verwoord in bijlage 2.
  2. Deze zienswijze via de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken bij de MRA.

  Besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA-Voortgangsnota 2022 zoals verwoord in bijlage 2.
  2. Deze zienswijze via de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken bij de MRA.

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:49:55 - 00:50:57 - M.P. Alblas
  00:51:03 - 00:51:20 - A. Visser
  00:51:20 - 00:51:23 - M.P. Alblas
  00:51:23 - 00:51:27 - A. Visser
  00:51:27 - 00:51:29 - M.P. Alblas
  00:51:33 - 00:52:03 - M. Wörsdörfer
  00:52:04 - 00:52:30 - A. Visser
  00:52:31 - 00:52:53 - M. Wörsdörfer
  00:52:56 - 00:52:58 - A. Visser
  00:52:59 - 00:53:06 - M.P. Alblas
  00:53:08 - 00:53:53 - A. Ruijter
  00:53:53 - 00:53:54 - M.P. Alblas
  00:53:54 - 00:53:56 - A. Ruijter
  00:53:56 - 00:54:17 - M. Wörsdörfer
  00:54:17 - 00:55:15 - A. Ruijter
  00:55:15 - 00:55:16 - M. Wörsdörfer
  00:55:16 - 00:55:17 - M.P. Alblas
  00:55:17 - 00:56:04 - M. Wörsdörfer
  00:56:06 - 00:56:21 - A. Ruijter
  00:56:21 - 00:56:23 - M. Wörsdörfer
  00:56:24 - 00:56:35 - A. Ruijter
  00:56:35 - 00:56:59 - M. Wörsdörfer
  00:56:59 - 00:57:18 - A. Ruijter
  00:57:18 - 00:57:55 - M. Wörsdörfer
  00:57:55 - 00:58:19 - A. Ruijter
  00:58:20 - 00:58:22 - M. Wörsdörfer
  00:58:26 - 00:58:27 - M. Wörsdörfer
  00:58:27 - 00:58:28 - M.P. Alblas
  00:58:28 - 00:58:30 - M.P. Alblas
  00:58:30 - 00:59:03 - E.J. Taams
  00:59:05 - 00:59:42 - A. Ruijter
  00:59:47 - 00:59:54 - M. Wörsdörfer
  00:59:54 - 01:00:04 - A. Ruijter
  01:00:04 - 01:00:05 - M. Wörsdörfer
  01:00:05 - 01:00:13 - A. Ruijter
  01:00:13 - 01:00:14 - M.P. Alblas
  01:00:14 - 01:00:49 - A. Ruijter
  01:00:49 - 01:01:23 - M. Wörsdörfer
  01:01:23 - 01:01:37 - A. Ruijter
  01:01:37 - 01:01:38 - M. Wörsdörfer
  01:01:38 - 01:01:42 - A. Ruijter
  01:01:42 - 01:01:57 - M. Wörsdörfer
  01:01:57 - 01:01:58 - A. Ruijter
  01:01:58 - 01:02:01 - M.P. Alblas
  01:02:02 - 01:02:52 - R.J. Monen
  01:02:58 - 01:03:34 - M. Wörsdörfer
  01:03:37 - 01:04:33 - R.J. Monen
  01:04:35 - 01:04:52 - M. Wörsdörfer
  01:04:52 - 01:05:42 - R.J. Monen
  01:05:42 - 01:06:11 - M. Wörsdörfer
  01:06:12 - 01:06:50 - R.J. Monen
  01:06:50 - 01:07:23 - M. Wörsdörfer
  01:07:24 - 01:07:25 - M.P. Alblas
  01:07:25 - 01:08:13 - R.J. Monen
  01:08:13 - 01:08:22 - M. Wörsdörfer
  01:08:23 - 01:08:26 - M.P. Alblas
  01:08:26 - 01:09:13 - S. van Brussel
  01:09:13 - 01:09:15 - M. Wörsdörfer
  01:09:15 - 01:09:36 - S. van Brussel
  01:09:36 - 01:10:06 - M. Wörsdörfer
  01:10:08 - 01:10:34 - S. van Brussel
  01:10:51 - 01:11:19 - M. Wörsdörfer
  01:11:21 - 01:11:24 - S. van Brussel
  01:11:24 - 01:11:47 - M. Wörsdörfer
  01:11:48 - 01:11:50 - S. van Brussel
  01:11:51 - 01:11:54 - M.P. Alblas
  01:11:55 - 01:12:55 - B.A.M. Baaten
  01:12:59 - 01:13:04 - M.P. Alblas
  01:13:17 - 01:14:19 - M. Wörsdörfer
  01:14:22 - 01:14:41 - B.A.M. Baaten
  01:14:41 - 01:15:13 - M. Wörsdörfer
  01:15:15 - 01:16:11 - B.A.M. Baaten
  01:16:11 - 01:16:31 - M. Wörsdörfer
  01:16:34 - 01:16:43 - B.A.M. Baaten
  01:16:43 - 01:16:45 - M.P. Alblas
  01:16:45 - 01:17:00 - B.A.M. Baaten
  01:17:21 - 01:17:23 - M. Wörsdörfer
  01:17:29 - 01:17:45 - M. Wörsdörfer
  01:17:46 - 01:18:05 - B.A.M. Baaten
  01:18:23 - 01:18:24 - M. Wörsdörfer
  01:18:51 - 01:19:30 - M. Wörsdörfer
  01:19:31 - 01:19:34 - M.P. Alblas
  01:19:34 - 01:20:11 - B.A.M. Baaten
  01:20:11 - 01:20:39 - M. Wörsdörfer
  01:20:40 - 01:21:05 - M.P. Alblas
  01:21:08 - 01:21:37 - A.F.B. Ronner
  01:21:38 - 01:21:39 - M.P. Alblas
  01:21:41 - 01:23:18 - E.J. Taams
  01:23:18 - 01:24:04 - A.F.B. Ronner
  01:24:04 - 01:24:06 - E.J. Taams
  01:24:06 - 01:24:10 - A.F.B. Ronner
  01:24:10 - 01:24:54 - E.J. Taams
  01:24:54 - 01:24:55 - A.F.B. Ronner
  01:24:55 - 01:25:03 - E.J. Taams
  01:25:03 - 01:25:28 - A.F.B. Ronner
  01:25:31 - 01:26:42 - E.J. Taams
  01:26:42 - 01:26:43 - A.F.B. Ronner
  01:26:43 - 01:26:59 - E.J. Taams
  01:26:59 - 01:27:00 - A.F.B. Ronner
  01:27:00 - 01:27:01 - M.P. Alblas
  01:27:01 - 01:27:35 - A.F.B. Ronner
  01:27:36 - 01:28:28 - E.J. Taams
  01:28:29 - 01:28:30 - A.F.B. Ronner
  01:28:30 - 01:28:34 - M.P. Alblas
  01:28:37 - 01:29:45 - J.G. Lagerwaard
  01:29:45 - 01:30:26 - E.J. Taams
  01:30:30 - 01:30:36 - J.G. Lagerwaard
  01:30:36 - 01:32:20 - E.J. Taams
  01:32:20 - 01:32:21 - J.G. Lagerwaard
  01:32:24 - 01:32:30 - M.P. Alblas
  01:32:30 - 01:32:57 - A. Visser
  01:33:03 - 01:33:15 - E.J. Taams
  01:33:15 - 01:33:17 - A. Visser
  01:33:17 - 01:34:13 - E.J. Taams
  01:34:15 - 01:34:16 - M.P. Alblas
  01:34:16 - 01:34:18 - A. Visser
  01:34:19 - 01:35:19 - E.J. Taams
  01:35:23 - 01:35:26 - M.P. Alblas
  01:35:26 - 01:35:56 - S. van Brussel
  01:35:57 - 01:37:21 - E.J. Taams
  01:37:22 - 01:37:31 - S. van Brussel
  01:37:31 - 01:38:37 - E.J. Taams
  01:38:37 - 01:38:49 - S. van Brussel
  01:38:51 - 01:38:54 - E.J. Taams
  01:38:57 - 01:39:41 - S. van Brussel
  01:39:46 - 01:39:54 - E.J. Taams
  01:39:54 - 01:39:57 - S. van Brussel
  01:39:57 - 01:42:29 - E.J. Taams
  01:42:29 - 01:42:30 - M.P. Alblas
  01:42:30 - 01:43:03 - S. van Brussel
  01:43:04 - 01:43:08 - M.P. Alblas
  01:43:08 - 01:43:22 - A. Ruijter
  01:43:22 - 01:43:27 - E.J. Taams
  01:43:27 - 01:43:36 - A. Ruijter
  01:43:36 - 01:43:39 - E.J. Taams
  01:43:39 - 01:43:44 - A. Ruijter
  01:43:44 - 01:43:45 - E.J. Taams
  01:43:45 - 01:43:47 - A. Ruijter
  01:43:47 - 01:43:56 - E.J. Taams
  01:43:56 - 01:44:55 - A. Ruijter
  01:44:55 - 01:45:19 - E.J. Taams
  01:45:19 - 01:45:20 - M.P. Alblas
  01:45:20 - 01:45:21 - E.J. Taams
  01:45:21 - 01:45:24 - M.P. Alblas
  01:45:24 - 01:45:27 - A. Ruijter
  01:45:27 - 01:45:29 - M.P. Alblas
  01:45:29 - 01:46:13 - F. Aan
  01:46:15 - 01:47:18 - E.J. Taams
  01:47:18 - 01:47:21 - F. Aan
  01:47:21 - 01:47:35 - E.J. Taams
  01:47:36 - 01:48:03 - F. Aan
  01:48:08 - 01:48:36 - E.J. Taams
  01:48:36 - 01:48:39 - M.P. Alblas
  01:48:39 - 01:48:40 - E.J. Taams
  01:48:40 - 01:48:42 - M.P. Alblas
  01:48:42 - 01:49:03 - E.J. Taams
  01:49:04 - 01:49:23 - F. Aan
  01:49:24 - 01:49:55 - M.P. Alblas
  01:51:57 - 01:52:01 - O. Abbring
  01:52:09 - 01:52:38 - O. Abbring
  01:52:39 - 01:53:55 - E.J. Taams
  01:53:55 - 01:54:12 - O. Abbring
  01:54:13 - 01:54:33 - F. Aan
  01:54:33 - 01:54:36 - O. Abbring
  01:54:36 - 01:54:50 - E.J. Taams
  01:54:50 - 01:54:54 - F. Aan
  01:54:54 - 01:56:45 - E.J. Taams
  01:56:45 - 01:56:56 - F. Aan
  01:56:56 - 01:56:57 - E.J. Taams
  01:56:57 - 01:57:03 - F. Aan
  01:57:04 - 01:57:11 - E.J. Taams
  01:57:13 - 01:57:21 - F. Aan
  01:57:24 - 01:57:33 - O. Abbring
  01:57:33 - 01:57:58 - M.P. Alblas
  01:57:59 - 01:58:01 - O. Abbring
  01:58:01 - 01:58:05 - E.J. Taams
  01:58:05 - 01:58:37 - M.P. Alblas
  01:58:37 - 01:58:47 - O. Abbring
  01:58:47 - 02:00:05 - E.J. Taams
  02:00:08 - 02:00:34 - M.P. Alblas
  02:00:40 - 02:00:41 - E.J. Taams
  02:00:41 - 02:00:43 - O. Abbring
  02:00:43 - 02:00:44 - M.P. Alblas
  02:00:44 - 02:01:27 - E.J. Taams
  02:01:27 - 02:01:36 - M.P. Alblas
  02:01:36 - 02:01:37 - E.J. Taams
  02:01:37 - 02:01:47 - O. Abbring
  02:01:47 - 02:02:23 - E.J. Taams
  02:02:23 - 02:02:24 - M.P. Alblas
  02:02:24 - 02:02:28 - E.J. Taams
  02:02:29 - 02:02:40 - M.P. Alblas
  02:02:41 - 02:03:09 - O. Abbring
  02:03:09 - 02:03:12 - M.P. Alblas
  02:03:12 - 02:03:37 - O. Abbring
  02:03:47 - 02:03:57 - B.A.M. Baaten
  02:03:57 - 02:04:00 - O. Abbring
  02:04:00 - 02:04:02 - B.A.M. Baaten
  02:04:02 - 02:04:07 - M. Wörsdörfer
  02:17:43 - 02:18:08 - R. Blokzijl
  02:18:08 - 02:18:48 - B.A.M. Baaten
  02:19:31 - 02:19:40 - B.A.M. Baaten
  02:21:03 - 02:21:55 - B.A.M. Baaten
  02:21:55 - 02:24:20 - B.A.M. Baaten
  02:24:20 - 02:24:56 - B.A.M. Baaten
  02:24:56 - 02:25:28 - B.A.M. Baaten
  02:25:28 - 02:25:58 - B.A.M. Baaten
  02:25:58 - 02:26:23 - B.A.M. Baaten
  02:26:23 - 02:26:29 - B.A.M. Baaten
  02:26:29 - 02:27:51 - B.A.M. Baaten
  02:27:51 - 02:28:14 - B.A.M. Baaten
  02:28:46 - 02:29:03 - B.A.M. Baaten
  02:29:06 - 02:30:27 - R. Blokzijl
  02:30:27 - 02:32:57 - B.A.M. Baaten
  02:32:57 - 02:33:02 - R. Blokzijl
  02:33:02 - 02:33:39 - A. Ruijter
  02:33:39 - 02:33:53 - R. Blokzijl
  02:33:53 - 02:36:54 - M. Wörsdörfer
  02:36:54 - 02:36:57 - R. Blokzijl
  02:36:58 - 02:37:49 - R.J. Monen
  02:37:50 - 02:38:50 - R. Blokzijl
  02:38:50 - 02:39:09 - R.J. Monen
  02:39:09 - 02:39:53 - M. Wörsdörfer
  02:39:54 - 02:39:55 - R.J. Monen
  02:39:55 - 02:39:56 - R. Blokzijl
  02:39:56 - 02:40:07 - R.J. Monen
  02:40:07 - 02:40:45 - M. Wörsdörfer
  02:40:46 - 02:40:50 - R.J. Monen
  02:40:50 - 02:41:07 - M. Wörsdörfer
  02:41:07 - 02:41:08 - R.J. Monen
  02:41:08 - 02:41:24 - R.J. Monen
  02:41:24 - 02:41:54 - M. Wörsdörfer
  02:41:55 - 02:41:56 - R.J. Monen
  02:41:56 - 02:41:57 - R. Blokzijl
  02:41:57 - 02:42:22 - R.J. Monen
  02:42:22 - 02:42:36 - R. Blokzijl
  02:42:36 - 02:42:38 - M. Wörsdörfer
  02:42:39 - 02:43:49 - A. Ruijter
  02:43:50 - 02:43:57 - A. Ruijter
  02:44:03 - 02:44:16 - M. Wörsdörfer
  02:44:16 - 02:44:21 - A. Ruijter
  02:44:21 - 02:44:30 - M. Wörsdörfer
  02:44:30 - 02:44:31 - A. Ruijter
  02:44:31 - 02:44:39 - R. Blokzijl
  02:44:39 - 02:44:46 - L. Gunzel
  02:44:47 - 02:44:53 - R. Blokzijl
  02:44:53 - 02:45:34 - S. van Brussel
  02:45:34 - 02:45:35 - R. Blokzijl
  02:45:35 - 02:45:45 - M. Wörsdörfer
  02:45:47 - 02:45:51 - S. van Brussel
  02:45:51 - 02:46:16 - R. Blokzijl
 16. 2.10

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering.

  02:46:14 - 02:46:16 - R. Blokzijl
 17. 3.1

  Voorzitter: Dhr. M.P. Alblas
  Portefeuillehouders: Dhr. M. Wörsdörfer en Dhr. E.J. Taams

  Besluit

  De voorzitter opent om 21:00 uur de vergadering.

  00:49:56 - 00:50:57 - M.P. Alblas
 18. 3.2

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld.

  00:50:23 - 00:50:57 - M.P. Alblas
  00:51:03 - 00:51:20 - A. Visser
  00:51:20 - 00:51:23 - M.P. Alblas
  00:51:23 - 00:51:27 - A. Visser
  00:51:27 - 00:51:29 - M.P. Alblas
  00:51:33 - 00:52:03 - M. Wörsdörfer
  00:52:04 - 00:52:30 - A. Visser
  00:52:31 - 00:52:53 - M. Wörsdörfer
  00:52:56 - 00:52:58 - A. Visser
  00:52:59 - 00:53:06 - M.P. Alblas
  00:53:08 - 00:53:53 - A. Ruijter
  00:53:53 - 00:53:54 - M.P. Alblas
  00:53:54 - 00:53:56 - A. Ruijter
  00:53:56 - 00:54:17 - M. Wörsdörfer
  00:54:17 - 00:55:15 - A. Ruijter
  00:55:15 - 00:55:16 - M. Wörsdörfer
  00:55:16 - 00:55:17 - M.P. Alblas
  00:55:17 - 00:56:04 - M. Wörsdörfer
  00:56:06 - 00:56:21 - A. Ruijter
  00:56:21 - 00:56:23 - M. Wörsdörfer
  00:56:24 - 00:56:35 - A. Ruijter
  00:56:35 - 00:56:59 - M. Wörsdörfer
  00:56:59 - 00:57:18 - A. Ruijter
  00:57:18 - 00:57:55 - M. Wörsdörfer
  00:57:55 - 00:58:19 - A. Ruijter
  00:58:20 - 00:58:22 - M. Wörsdörfer
  00:58:26 - 00:58:27 - M. Wörsdörfer
  00:58:27 - 00:58:28 - M.P. Alblas
  00:58:28 - 00:58:30 - M.P. Alblas
  00:58:30 - 00:59:03 - E.J. Taams
  00:59:05 - 00:59:42 - A. Ruijter
  00:59:47 - 00:59:54 - M. Wörsdörfer
  00:59:54 - 01:00:04 - A. Ruijter
  01:00:04 - 01:00:05 - M. Wörsdörfer
  01:00:05 - 01:00:13 - A. Ruijter
  01:00:13 - 01:00:14 - M.P. Alblas
  01:00:14 - 01:00:49 - A. Ruijter
  01:00:49 - 01:01:23 - M. Wörsdörfer
  01:01:23 - 01:01:37 - A. Ruijter
  01:01:37 - 01:01:38 - M. Wörsdörfer
  01:01:38 - 01:01:42 - A. Ruijter
  01:01:42 - 01:01:57 - M. Wörsdörfer
  01:01:57 - 01:01:58 - A. Ruijter
  01:01:58 - 01:02:01 - M.P. Alblas
  01:02:02 - 01:02:52 - R.J. Monen
  01:02:58 - 01:03:34 - M. Wörsdörfer
  01:03:37 - 01:04:33 - R.J. Monen
  01:04:35 - 01:04:52 - M. Wörsdörfer
  01:04:52 - 01:05:42 - R.J. Monen
  01:05:42 - 01:06:11 - M. Wörsdörfer
  01:06:12 - 01:06:50 - R.J. Monen
  01:06:50 - 01:07:23 - M. Wörsdörfer
  01:07:24 - 01:07:25 - M.P. Alblas
  01:07:25 - 01:08:13 - R.J. Monen
  01:08:13 - 01:08:22 - M. Wörsdörfer
  01:08:23 - 01:08:26 - M.P. Alblas
  01:08:26 - 01:09:13 - S. van Brussel
  01:09:13 - 01:09:15 - M. Wörsdörfer
  01:09:15 - 01:09:36 - S. van Brussel
  01:09:36 - 01:10:06 - M. Wörsdörfer
  01:10:08 - 01:10:34 - S. van Brussel
  01:10:51 - 01:11:19 - M. Wörsdörfer
  01:11:21 - 01:11:24 - S. van Brussel
  01:11:24 - 01:11:47 - M. Wörsdörfer
  01:11:48 - 01:11:50 - S. van Brussel
  01:11:51 - 01:11:54 - M.P. Alblas
  01:11:55 - 01:12:55 - B.A.M. Baaten
  01:12:59 - 01:13:04 - M.P. Alblas
  01:13:17 - 01:14:19 - M. Wörsdörfer
  01:14:22 - 01:14:41 - B.A.M. Baaten
  01:14:41 - 01:15:13 - M. Wörsdörfer
  01:15:15 - 01:16:11 - B.A.M. Baaten
  01:16:11 - 01:16:31 - M. Wörsdörfer
  01:16:34 - 01:16:43 - B.A.M. Baaten
  01:16:43 - 01:16:45 - M.P. Alblas
  01:16:45 - 01:17:00 - B.A.M. Baaten
  01:17:21 - 01:17:23 - M. Wörsdörfer
  01:17:29 - 01:17:45 - M. Wörsdörfer
  01:17:46 - 01:18:05 - B.A.M. Baaten
  01:18:23 - 01:18:24 - M. Wörsdörfer
  01:18:51 - 01:19:30 - M. Wörsdörfer
  01:19:31 - 01:19:34 - M.P. Alblas
  01:19:34 - 01:20:11 - B.A.M. Baaten
  01:20:11 - 01:20:39 - M. Wörsdörfer
  01:20:40 - 01:21:05 - M.P. Alblas
  01:21:08 - 01:21:37 - A.F.B. Ronner
  01:21:38 - 01:21:39 - M.P. Alblas
  01:21:41 - 01:23:18 - E.J. Taams
  01:23:18 - 01:24:04 - A.F.B. Ronner
  01:24:04 - 01:24:06 - E.J. Taams
  01:24:06 - 01:24:10 - A.F.B. Ronner
  01:24:10 - 01:24:54 - E.J. Taams
  01:24:54 - 01:24:55 - A.F.B. Ronner
  01:24:55 - 01:25:03 - E.J. Taams
  01:25:03 - 01:25:28 - A.F.B. Ronner
  01:25:31 - 01:26:42 - E.J. Taams
  01:26:42 - 01:26:43 - A.F.B. Ronner
  01:26:43 - 01:26:59 - E.J. Taams
  01:26:59 - 01:27:00 - A.F.B. Ronner
  01:27:00 - 01:27:01 - M.P. Alblas
  01:27:01 - 01:27:35 - A.F.B. Ronner
  01:27:36 - 01:28:28 - E.J. Taams
  01:28:29 - 01:28:30 - A.F.B. Ronner
  01:28:30 - 01:28:34 - M.P. Alblas
  01:28:37 - 01:29:45 - J.G. Lagerwaard
  01:29:45 - 01:30:26 - E.J. Taams
  01:30:30 - 01:30:36 - J.G. Lagerwaard
  01:30:36 - 01:32:20 - E.J. Taams
  01:32:20 - 01:32:21 - J.G. Lagerwaard
  01:32:24 - 01:32:30 - M.P. Alblas
  01:32:30 - 01:32:57 - A. Visser
  01:33:03 - 01:33:15 - E.J. Taams
  01:33:15 - 01:33:17 - A. Visser
  01:33:17 - 01:34:13 - E.J. Taams
  01:34:15 - 01:34:16 - M.P. Alblas
  01:34:16 - 01:34:18 - A. Visser
  01:34:19 - 01:35:19 - E.J. Taams
  01:35:23 - 01:35:26 - M.P. Alblas
  01:35:26 - 01:35:56 - S. van Brussel
  01:35:57 - 01:37:21 - E.J. Taams
  01:37:22 - 01:37:31 - S. van Brussel
  01:37:31 - 01:38:37 - E.J. Taams
  01:38:37 - 01:38:49 - S. van Brussel
  01:38:51 - 01:38:54 - E.J. Taams
  01:38:57 - 01:39:41 - S. van Brussel
  01:39:46 - 01:39:54 - E.J. Taams
  01:39:54 - 01:39:57 - S. van Brussel
  01:39:57 - 01:42:29 - E.J. Taams
  01:42:29 - 01:42:30 - M.P. Alblas
  01:42:30 - 01:43:03 - S. van Brussel
  01:43:04 - 01:43:08 - M.P. Alblas
  01:43:08 - 01:43:22 - A. Ruijter
  01:43:22 - 01:43:27 - E.J. Taams
  01:43:27 - 01:43:36 - A. Ruijter
  01:43:36 - 01:43:39 - E.J. Taams
  01:43:39 - 01:43:44 - A. Ruijter
  01:43:44 - 01:43:45 - E.J. Taams
  01:43:45 - 01:43:47 - A. Ruijter
  01:43:47 - 01:43:56 - E.J. Taams
  01:43:56 - 01:44:55 - A. Ruijter
  01:44:55 - 01:45:19 - E.J. Taams
  01:45:19 - 01:45:20 - M.P. Alblas
  01:45:20 - 01:45:21 - E.J. Taams
  01:45:21 - 01:45:24 - M.P. Alblas
  01:45:24 - 01:45:27 - A. Ruijter
  01:45:27 - 01:45:29 - M.P. Alblas
  01:45:29 - 01:46:13 - F. Aan
  01:46:15 - 01:47:18 - E.J. Taams
  01:47:18 - 01:47:21 - F. Aan
  01:47:21 - 01:47:35 - E.J. Taams
  01:47:36 - 01:48:03 - F. Aan
  01:48:08 - 01:48:36 - E.J. Taams
  01:48:36 - 01:48:39 - M.P. Alblas
  01:48:39 - 01:48:40 - E.J. Taams
  01:48:40 - 01:48:42 - M.P. Alblas
  01:48:42 - 01:49:03 - E.J. Taams
  01:49:04 - 01:49:23 - F. Aan
  01:49:24 - 01:49:55 - M.P. Alblas
  01:51:57 - 01:52:01 - O. Abbring
  01:52:09 - 01:52:38 - O. Abbring
  01:52:39 - 01:53:55 - E.J. Taams
  01:53:55 - 01:54:12 - O. Abbring
  01:54:13 - 01:54:33 - F. Aan
  01:54:33 - 01:54:36 - O. Abbring
  01:54:36 - 01:54:50 - E.J. Taams
  01:54:50 - 01:54:54 - F. Aan
  01:54:54 - 01:56:45 - E.J. Taams
  01:56:45 - 01:56:56 - F. Aan
  01:56:56 - 01:56:57 - E.J. Taams
  01:56:57 - 01:57:03 - F. Aan
  01:57:04 - 01:57:11 - E.J. Taams
  01:57:13 - 01:57:21 - F. Aan
  01:57:24 - 01:57:33 - O. Abbring
  01:57:33 - 01:57:58 - M.P. Alblas
  01:57:59 - 01:58:01 - O. Abbring
  01:58:01 - 01:58:05 - E.J. Taams
  01:58:05 - 01:58:37 - M.P. Alblas
  01:58:37 - 01:58:47 - O. Abbring
  01:58:47 - 02:00:05 - E.J. Taams
  02:00:08 - 02:00:34 - M.P. Alblas
  02:00:40 - 02:00:41 - E.J. Taams
  02:00:41 - 02:00:43 - O. Abbring
  02:00:43 - 02:00:44 - M.P. Alblas
  02:00:44 - 02:01:27 - E.J. Taams
  02:01:27 - 02:01:36 - M.P. Alblas
  02:01:36 - 02:01:37 - E.J. Taams
  02:01:37 - 02:01:47 - O. Abbring
  02:01:47 - 02:02:23 - E.J. Taams
  02:02:23 - 02:02:24 - M.P. Alblas
  02:02:24 - 02:02:28 - E.J. Taams
  02:02:29 - 02:02:40 - M.P. Alblas
  02:02:41 - 02:03:09 - O. Abbring
  02:03:09 - 02:03:12 - M.P. Alblas
  02:03:12 - 02:03:37 - O. Abbring
  02:03:47 - 02:03:57 - B.A.M. Baaten
  02:03:57 - 02:04:00 - O. Abbring
  02:04:00 - 02:04:02 - B.A.M. Baaten
  02:04:02 - 02:04:07 - M. Wörsdörfer
 19. 3.3

  00:50:25 - 00:50:57 - M.P. Alblas
 20. 3.4

  Voorgesteld besluit

  1. Een zienswijze af te geven over het Voorjaarsbericht 2023 van OVER-gemeenten
  2. Een zienswijze af te geven over de Begroting 2024 van OVER-gemeenten

  Besluit

  1. Een zienswijze af te geven over het Voorjaarsbericht 2023 van OVER-gemeenten
  2. Een zienswijze af te geven over de Begroting 2024 van OVER-gemeenten


  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.


  Toezegging:
  De heer Wörsdörfer zal een nader antwoord verzorgen op de vraag van mevrouw van Brussel over de consequenties van het niet voldoen aan de archiefwet voor burgers en de gemeente Oostzaan.

  00:50:30 - 00:50:57 - M.P. Alblas
  00:51:03 - 00:51:20 - A. Visser
  00:51:20 - 00:51:23 - M.P. Alblas
  00:51:23 - 00:51:27 - A. Visser
  00:51:27 - 00:51:29 - M.P. Alblas
  00:51:33 - 00:52:03 - M. Wörsdörfer
  00:52:04 - 00:52:30 - A. Visser
  00:52:31 - 00:52:53 - M. Wörsdörfer
  00:52:56 - 00:52:58 - A. Visser
  00:52:59 - 00:53:06 - M.P. Alblas
  00:53:08 - 00:53:53 - A. Ruijter
  00:53:53 - 00:53:54 - M.P. Alblas
  00:53:54 - 00:53:56 - A. Ruijter
  00:53:56 - 00:54:17 - M. Wörsdörfer
  00:54:17 - 00:55:15 - A. Ruijter
  00:55:15 - 00:55:16 - M. Wörsdörfer
  00:55:16 - 00:55:17 - M.P. Alblas
  00:55:17 - 00:56:04 - M. Wörsdörfer
  00:56:06 - 00:56:21 - A. Ruijter
  00:56:21 - 00:56:23 - M. Wörsdörfer
  00:56:24 - 00:56:35 - A. Ruijter
  00:56:35 - 00:56:59 - M. Wörsdörfer
  00:56:59 - 00:57:18 - A. Ruijter
  00:57:18 - 00:57:55 - M. Wörsdörfer
  00:57:55 - 00:58:19 - A. Ruijter
  00:58:20 - 00:58:22 - M. Wörsdörfer
  00:58:26 - 00:58:27 - M. Wörsdörfer
  00:58:27 - 00:58:28 - M.P. Alblas
  00:58:28 - 00:58:30 - M.P. Alblas
  00:58:30 - 00:59:03 - E.J. Taams
  00:59:05 - 00:59:42 - A. Ruijter
  00:59:47 - 00:59:54 - M. Wörsdörfer
  00:59:54 - 01:00:04 - A. Ruijter
  01:00:04 - 01:00:05 - M. Wörsdörfer
  01:00:05 - 01:00:13 - A. Ruijter
  01:00:13 - 01:00:14 - M.P. Alblas
  01:00:14 - 01:00:49 - A. Ruijter
  01:00:49 - 01:01:23 - M. Wörsdörfer
  01:01:23 - 01:01:37 - A. Ruijter
  01:01:37 - 01:01:38 - M. Wörsdörfer
  01:01:38 - 01:01:42 - A. Ruijter
  01:01:42 - 01:01:57 - M. Wörsdörfer
  01:01:57 - 01:01:58 - A. Ruijter
  01:01:58 - 01:02:01 - M.P. Alblas
  01:02:02 - 01:02:52 - R.J. Monen
  01:02:58 - 01:03:34 - M. Wörsdörfer
  01:03:37 - 01:04:33 - R.J. Monen
  01:04:35 - 01:04:52 - M. Wörsdörfer
  01:04:52 - 01:05:42 - R.J. Monen
  01:05:42 - 01:06:11 - M. Wörsdörfer
  01:06:12 - 01:06:50 - R.J. Monen
  01:06:50 - 01:07:23 - M. Wörsdörfer
  01:07:24 - 01:07:25 - M.P. Alblas
  01:07:25 - 01:08:13 - R.J. Monen
  01:08:13 - 01:08:22 - M. Wörsdörfer
  01:08:23 - 01:08:26 - M.P. Alblas
  01:08:26 - 01:09:13 - S. van Brussel
  01:09:13 - 01:09:15 - M. Wörsdörfer
  01:09:15 - 01:09:36 - S. van Brussel
  01:09:36 - 01:10:06 - M. Wörsdörfer
  01:10:08 - 01:10:34 - S. van Brussel
  01:10:51 - 01:11:19 - M. Wörsdörfer
  01:11:21 - 01:11:24 - S. van Brussel
  01:11:24 - 01:11:47 - M. Wörsdörfer
  01:11:48 - 01:11:50 - S. van Brussel
  01:11:51 - 01:11:54 - M.P. Alblas
  01:11:55 - 01:12:55 - B.A.M. Baaten
  01:12:59 - 01:13:04 - M.P. Alblas
  01:13:17 - 01:14:19 - M. Wörsdörfer
  01:14:22 - 01:14:41 - B.A.M. Baaten
  01:14:41 - 01:15:13 - M. Wörsdörfer
  01:15:15 - 01:16:11 - B.A.M. Baaten
  01:16:11 - 01:16:31 - M. Wörsdörfer
  01:16:34 - 01:16:43 - B.A.M. Baaten
  01:16:43 - 01:16:45 - M.P. Alblas
  01:16:45 - 01:17:00 - B.A.M. Baaten
  01:17:21 - 01:17:23 - M. Wörsdörfer
  01:17:29 - 01:17:45 - M. Wörsdörfer
  01:17:46 - 01:18:05 - B.A.M. Baaten
  01:18:23 - 01:18:24 - M. Wörsdörfer
  01:18:51 - 01:19:30 - M. Wörsdörfer
  01:19:31 - 01:19:34 - M.P. Alblas
  01:19:34 - 01:20:11 - B.A.M. Baaten
  01:20:11 - 01:20:39 - M. Wörsdörfer
  01:20:40 - 01:21:05 - M.P. Alblas
 21. 3.5

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag TW 2022, Jaarverslag infographic Twiske Waterland 2022, begrotingswijziging TW 2023, de programmabegroting TW 2024 en de memo indexering van het recreatieschap Twiske-Waterland.
  2. De zienswijze, zoals geformuleerd in bijgevoegde brief (BriefZienswijze op Jaarstukken Twiske Waterland 2022 OZ) te tekenen en aan het Recreatieschap Twiske-Waterland aan te bieden.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag TW 2022, Jaarverslag infographic Twiske Waterland 2022, begrotingswijziging TW 2023, de programmabegroting TW 2024 en de memo indexering van het recreatieschap Twiske-Waterland.
  2. De zienswijze, zoals geformuleerd in bijgevoegde brief (BriefZienswijze op Jaarstukken Twiske Waterland 2022 OZ) te tekenen en aan het Recreatieschap Twiske-Waterland aan te bieden.

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  01:20:56 - 01:21:05 - M.P. Alblas
  01:21:08 - 01:21:37 - A.F.B. Ronner
  01:21:38 - 01:21:39 - M.P. Alblas
  01:21:41 - 01:23:18 - E.J. Taams
  01:23:18 - 01:24:04 - A.F.B. Ronner
  01:24:04 - 01:24:06 - E.J. Taams
  01:24:06 - 01:24:10 - A.F.B. Ronner
  01:24:10 - 01:24:54 - E.J. Taams
  01:24:54 - 01:24:55 - A.F.B. Ronner
  01:24:55 - 01:25:03 - E.J. Taams
  01:25:03 - 01:25:28 - A.F.B. Ronner
  01:25:31 - 01:26:42 - E.J. Taams
  01:26:42 - 01:26:43 - A.F.B. Ronner
  01:26:43 - 01:26:59 - E.J. Taams
  01:26:59 - 01:27:00 - A.F.B. Ronner
  01:27:00 - 01:27:01 - M.P. Alblas
  01:27:01 - 01:27:35 - A.F.B. Ronner
  01:27:36 - 01:28:28 - E.J. Taams
  01:28:29 - 01:28:30 - A.F.B. Ronner
  01:28:30 - 01:28:34 - M.P. Alblas
  01:28:37 - 01:29:45 - J.G. Lagerwaard
  01:29:45 - 01:30:26 - E.J. Taams
  01:30:30 - 01:30:36 - J.G. Lagerwaard
  01:30:36 - 01:32:20 - E.J. Taams
  01:32:20 - 01:32:21 - J.G. Lagerwaard
  01:32:24 - 01:32:30 - M.P. Alblas
  01:32:30 - 01:32:57 - A. Visser
  01:33:03 - 01:33:15 - E.J. Taams
  01:33:15 - 01:33:17 - A. Visser
  01:33:17 - 01:34:13 - E.J. Taams
  01:34:15 - 01:34:16 - M.P. Alblas
  01:34:16 - 01:34:18 - A. Visser
  01:34:19 - 01:35:19 - E.J. Taams
  01:35:23 - 01:35:26 - M.P. Alblas
  01:35:26 - 01:35:56 - S. van Brussel
  01:35:57 - 01:37:21 - E.J. Taams
  01:37:22 - 01:37:31 - S. van Brussel
  01:37:31 - 01:38:37 - E.J. Taams
  01:38:37 - 01:38:49 - S. van Brussel
  01:38:51 - 01:38:54 - E.J. Taams
  01:38:57 - 01:39:41 - S. van Brussel
  01:39:46 - 01:39:54 - E.J. Taams
  01:39:54 - 01:39:57 - S. van Brussel
  01:39:57 - 01:42:29 - E.J. Taams
  01:42:29 - 01:42:30 - M.P. Alblas
  01:42:30 - 01:43:03 - S. van Brussel
  01:43:04 - 01:43:08 - M.P. Alblas
  01:43:08 - 01:43:22 - A. Ruijter
  01:43:22 - 01:43:27 - E.J. Taams
  01:43:27 - 01:43:36 - A. Ruijter
  01:43:36 - 01:43:39 - E.J. Taams
  01:43:39 - 01:43:44 - A. Ruijter
  01:43:44 - 01:43:45 - E.J. Taams
  01:43:45 - 01:43:47 - A. Ruijter
  01:43:47 - 01:43:56 - E.J. Taams
  01:43:56 - 01:44:55 - A. Ruijter
  01:44:55 - 01:45:19 - E.J. Taams
  01:45:19 - 01:45:20 - M.P. Alblas
  01:45:20 - 01:45:21 - E.J. Taams
  01:45:21 - 01:45:24 - M.P. Alblas
  01:45:24 - 01:45:27 - A. Ruijter
  01:45:27 - 01:45:29 - M.P. Alblas
  01:45:29 - 01:46:13 - F. Aan
  01:46:15 - 01:47:18 - E.J. Taams
  01:47:18 - 01:47:21 - F. Aan
  01:47:21 - 01:47:35 - E.J. Taams
  01:47:36 - 01:48:03 - F. Aan
  01:48:08 - 01:48:36 - E.J. Taams
  01:48:36 - 01:48:39 - M.P. Alblas
  01:48:39 - 01:48:40 - E.J. Taams
  01:48:40 - 01:48:42 - M.P. Alblas
  01:48:42 - 01:49:03 - E.J. Taams
  01:49:04 - 01:49:23 - F. Aan
  01:49:24 - 01:49:55 - M.P. Alblas
 22. 3.6

  Voorgesteld besluit

  1. Artikel 1.14.7 het registreren van een vaartuig toe te voegen aan de Tarievennota 2023 - derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie.
  2. De Tarievennota 2023 – derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie vast te stellen.
  3. De Tarievennota 2023 – derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie na vaststelling te publiceren op de landelijke sites.
  4. De Legesverordening 2023 met besluitdatum van 15 december 2022 in te trekken zoals aangegeven in de slotbepaling.

  Besluit

  1. Artikel 1.14.7 het registreren van een vaartuig toe te voegen aan de Tarievennota 2023 - derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie.
  2. De Tarievennota 2023 – derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie vast te stellen.
  3. De Tarievennota 2023 – derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie na vaststelling te publiceren op de landelijke sites.
  4. De Legesverordening 2023 met besluitdatum van 15 december 2022 in te trekken zoals aangegeven in de slotbepaling.


  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  01:49:36 - 01:49:55 - M.P. Alblas
 23. 3.7

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21:38 uur de vergadering.

  01:49:50 - 01:49:55 - M.P. Alblas
  01:51:57 - 01:52:01 - O. Abbring
  01:52:09 - 01:52:38 - O. Abbring
  01:52:39 - 01:53:55 - E.J. Taams
  01:53:55 - 01:54:12 - O. Abbring
  01:54:13 - 01:54:33 - F. Aan
  01:54:33 - 01:54:36 - O. Abbring
  01:54:36 - 01:54:50 - E.J. Taams
  01:54:50 - 01:54:54 - F. Aan
  01:54:54 - 01:56:45 - E.J. Taams
  01:56:45 - 01:56:56 - F. Aan
  01:56:56 - 01:56:57 - E.J. Taams
  01:56:57 - 01:57:03 - F. Aan
  01:57:04 - 01:57:11 - E.J. Taams
  01:57:13 - 01:57:21 - F. Aan
  01:57:24 - 01:57:33 - O. Abbring
  01:57:33 - 01:57:58 - M.P. Alblas
  01:57:59 - 01:58:01 - O. Abbring
  01:58:01 - 01:58:05 - E.J. Taams
  01:58:05 - 01:58:37 - M.P. Alblas
  01:58:37 - 01:58:47 - O. Abbring
  01:58:47 - 02:00:05 - E.J. Taams
  02:00:08 - 02:00:34 - M.P. Alblas
  02:00:40 - 02:00:41 - E.J. Taams
  02:00:41 - 02:00:43 - O. Abbring
  02:00:43 - 02:00:44 - M.P. Alblas
  02:00:44 - 02:01:27 - E.J. Taams
  02:01:27 - 02:01:36 - M.P. Alblas
  02:01:36 - 02:01:37 - E.J. Taams
  02:01:37 - 02:01:47 - O. Abbring
  02:01:47 - 02:02:23 - E.J. Taams
  02:02:23 - 02:02:24 - M.P. Alblas
  02:02:24 - 02:02:28 - E.J. Taams
  02:02:29 - 02:02:40 - M.P. Alblas
  02:02:41 - 02:03:09 - O. Abbring
  02:03:09 - 02:03:12 - M.P. Alblas
  02:03:12 - 02:03:37 - O. Abbring
  02:03:47 - 02:03:57 - B.A.M. Baaten
  02:03:57 - 02:04:00 - O. Abbring
  02:04:00 - 02:04:02 - B.A.M. Baaten
  02:04:02 - 02:04:07 - M. Wörsdörfer
 24. 4.1

  Voorzitter: Dhr. O. Abbring
  Portefeuillehouder: Dhr. E. Taams

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 21:39 uur.

  01:51:57 - 01:52:01 - O. Abbring
  01:52:09 - 01:52:38 - O. Abbring
 25. 4.2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  01:52:17 - 01:52:38 - O. Abbring
  01:52:39 - 01:53:55 - E.J. Taams
  01:53:55 - 01:54:12 - O. Abbring
  01:54:13 - 01:54:33 - F. Aan
  01:54:33 - 01:54:36 - O. Abbring
  01:54:36 - 01:54:50 - E.J. Taams
  01:54:50 - 01:54:54 - F. Aan
  01:54:54 - 01:56:45 - E.J. Taams
  01:56:45 - 01:56:56 - F. Aan
  01:56:56 - 01:56:57 - E.J. Taams
  01:56:57 - 01:57:03 - F. Aan
  01:57:04 - 01:57:11 - E.J. Taams
  01:57:13 - 01:57:21 - F. Aan
  01:57:24 - 01:57:33 - O. Abbring
  01:57:33 - 01:57:58 - M.P. Alblas
  01:57:59 - 01:58:01 - O. Abbring
  01:58:01 - 01:58:05 - E.J. Taams
  01:58:05 - 01:58:37 - M.P. Alblas
  01:58:37 - 01:58:47 - O. Abbring
  01:58:47 - 02:00:05 - E.J. Taams
  02:00:08 - 02:00:34 - M.P. Alblas
  02:00:40 - 02:00:41 - E.J. Taams
  02:00:41 - 02:00:43 - O. Abbring
  02:00:43 - 02:00:44 - M.P. Alblas
  02:00:44 - 02:01:27 - E.J. Taams
  02:01:27 - 02:01:36 - M.P. Alblas
  02:01:36 - 02:01:37 - E.J. Taams
  02:01:37 - 02:01:47 - O. Abbring
  02:01:47 - 02:02:23 - E.J. Taams
  02:02:23 - 02:02:24 - M.P. Alblas
  02:02:24 - 02:02:28 - E.J. Taams
  02:02:29 - 02:02:40 - M.P. Alblas
  02:02:41 - 02:03:09 - O. Abbring
  02:03:09 - 02:03:12 - M.P. Alblas
  02:03:12 - 02:03:37 - O. Abbring
  02:03:47 - 02:03:57 - B.A.M. Baaten
  02:03:57 - 02:04:00 - O. Abbring
  02:04:00 - 02:04:02 - B.A.M. Baaten
  02:04:02 - 02:04:07 - M. Wörsdörfer
 26. 4.3

  01:52:28 - 01:52:38 - O. Abbring
  01:52:39 - 01:53:55 - E.J. Taams
  01:53:55 - 01:54:12 - O. Abbring
  01:54:13 - 01:54:33 - F. Aan
  01:54:33 - 01:54:36 - O. Abbring
  01:54:36 - 01:54:50 - E.J. Taams
  01:54:50 - 01:54:54 - F. Aan
  01:54:54 - 01:56:45 - E.J. Taams
  01:56:45 - 01:56:56 - F. Aan
  01:56:56 - 01:56:57 - E.J. Taams
  01:56:57 - 01:57:03 - F. Aan
  01:57:04 - 01:57:11 - E.J. Taams
  01:57:13 - 01:57:21 - F. Aan
  01:57:24 - 01:57:33 - O. Abbring
  01:57:33 - 01:57:58 - M.P. Alblas
  01:57:59 - 01:58:01 - O. Abbring
  01:58:01 - 01:58:05 - E.J. Taams
  01:58:05 - 01:58:37 - M.P. Alblas
  01:58:37 - 01:58:47 - O. Abbring
  01:58:47 - 02:00:05 - E.J. Taams
  02:00:08 - 02:00:34 - M.P. Alblas
  02:00:40 - 02:00:41 - E.J. Taams
  02:00:41 - 02:00:43 - O. Abbring
  02:00:43 - 02:00:44 - M.P. Alblas
  02:00:44 - 02:01:27 - E.J. Taams
 27. 4.4

  De verordening onderwijshuisvesting 2013 van Oostzaan met de bijbehorende bijlagen is geënt op het model van de VNG. Door diverse ontwikkelingen is het model gewijzigd en is het gewenst de verordening van Oostzaan daarop aan te passen. Het voorstel is een integraal nieuwe versie 2020 vast te stellen. Daarmee wordt de oude verordening ingetrokken.

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening onderwijshuisvesting Oostzaan 2020 inclusief de vijf bijlagen vast te stellen.

  Besluit

  1. De Verordening onderwijshuisvesting Oostzaan 2020 inclusief de vijf bijlagen vast te stellen.

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  02:01:11 - 02:01:27 - E.J. Taams
  02:01:27 - 02:01:36 - M.P. Alblas
  02:01:36 - 02:01:37 - E.J. Taams
  02:01:37 - 02:01:47 - O. Abbring
  02:01:47 - 02:02:23 - E.J. Taams
  02:02:23 - 02:02:24 - M.P. Alblas
  02:02:24 - 02:02:28 - E.J. Taams
  02:02:29 - 02:02:40 - M.P. Alblas
  02:02:41 - 02:03:09 - O. Abbring
 28. 4.5

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de GGDZW,
  2. Kennis te nemen van de concept Begroting 2024 van de GGDZW,
  3. Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek Waterland te berichten dat in de Jaarrekening 2022 en in de concept Begroting 2024 geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de GGDZW,

  2. Kennis te nemen van de concept Begroting 2024 van de GGDZW,

  3. Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek Waterland te berichten dat in de Jaarrekening 2022 en in de concept Begroting 2024 geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  02:02:57 - 02:03:09 - O. Abbring
  02:03:09 - 02:03:12 - M.P. Alblas
  02:03:12 - 02:03:37 - O. Abbring
 29. 4.6

  Besluit

  De voorzitter sluit om  21:55 uur de vergadering,

  02:03:47 - 02:03:57 - B.A.M. Baaten
  02:03:57 - 02:04:00 - O. Abbring
  02:04:00 - 02:04:02 - B.A.M. Baaten
  02:04:02 - 02:04:07 - M. Wörsdörfer