Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 9 februari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
Diverse voorzitters
Toelichting

De commissieavonden zijn op 9 en 16 februari 2023.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Voorzitter: Dhr. R. Blokzijl
  Portefeuillehouder: Dhr. M.D. Polak

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

  00:00:21 - 00:01:20 - R. Blokzijl
 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:48 - 00:01:20 - R. Blokzijl
 3. 1.3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:01:02 - 00:01:20 - R. Blokzijl
 4. 1.4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers (over onderwerpen die niet op de agenda staan)

  00:01:04 - 00:01:20 - R. Blokzijl
 5. 1.5

  Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met het de wensen en opvattingen van de deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA-Termijnagenda 2023 zoals verwoord in het voorstel
  bij dit besluit.
  2. Deze wensen en opvatting via de deelregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken bij de MRA.

  Besluit

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 9 maart 2023.

  00:01:08 - 00:01:20 - R. Blokzijl
  00:01:20 - 00:02:11 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:02:11 - 00:02:13 - R. Blokzijl
  00:02:13 - 00:02:49 - M.D. Polak
  00:02:50 - 00:03:13 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:03:16 - 00:03:29 - M.D. Polak
  00:03:31 - 00:03:39 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:03:39 - 00:03:40 - M.D. Polak
  00:03:40 - 00:04:08 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:04:12 - 00:04:44 - M.D. Polak
  00:04:45 - 00:04:59 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:05:07 - 00:05:23 - M.D. Polak
  00:05:24 - 00:06:08 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:06:09 - 00:06:58 - M.D. Polak
  00:06:59 - 00:07:01 - R. Blokzijl
  00:07:01 - 00:07:14 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:07:14 - 00:07:27 - R. Blokzijl
  00:07:27 - 00:07:53 - O. Abbring
  00:07:53 - 00:08:18 - M.D. Polak
  00:08:20 - 00:08:22 - O. Abbring
  00:08:23 - 00:08:29 - R. Blokzijl
  00:08:32 - 00:09:10 - M Westdijk
  00:09:10 - 00:09:11 - R. Blokzijl
  00:09:11 - 00:11:00 - M.D. Polak
  00:11:01 - 00:11:02 - M Westdijk
  00:11:02 - 00:11:11 - M.D. Polak
  00:11:12 - 00:11:13 - R. Blokzijl
  00:11:13 - 00:12:12 - Ambtenaar 1
  00:12:14 - 00:12:19 - M Westdijk
  00:12:19 - 00:12:24 - R. Blokzijl
  00:12:24 - 00:13:19 - J.C. van der Blom
  00:13:19 - 00:13:21 - R. Blokzijl
  00:13:21 - 00:14:03 - M.D. Polak
  00:14:05 - 00:14:10 - J.C. van der Blom
  00:14:10 - 00:14:14 - R. Blokzijl
  00:14:15 - 00:14:35 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:14:35 - 00:14:36 - M.D. Polak
  00:14:36 - 00:15:09 - M.D. Polak
  00:15:10 - 00:15:16 - R. Blokzijl
  00:15:17 - 00:15:38 - R. Blokzijl
 6. 1.6

  00:15:28 - 00:15:38 - R. Blokzijl
  00:16:11 - 00:16:28 - R. Blokzijl
  00:16:28 - 00:17:07 - F. Aan
 7. 2.1

  Voorzitter: Dhr. M.P. Alblas
  Portefeuillehouders: Dhr. M. Wörsdörfer / Dhr. E. Taams

  Besluit

  De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.

  00:16:35 - 00:17:07 - F. Aan
 8. 2.2

  00:16:37 - 00:17:07 - F. Aan
  00:17:07 - 00:17:13 - M.P. Alblas
  00:17:13 - 00:17:39 - M.D. Polak
  00:17:39 - 00:17:43 - M.P. Alblas
  00:17:44 - 00:17:51 - M.D. Polak
  00:17:52 - 00:17:56 - M.P. Alblas
  00:17:56 - 00:17:57 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:17:57 - 00:17:59 - M.P. Alblas
  00:17:59 - 00:18:12 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:18:14 - 00:18:18 - M.D. Polak
  00:18:19 - 00:18:38 - M.P. Alblas
  00:18:38 - 00:18:55 - A. Visser
 9. 2.3

  Besluit

  Toezegging:
  Portefeuillehouder Polak zal, naar aanleiding van vragen van de heer Aan, de raad schriftelijk informeren over een mogelijke donatie aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrie. Daarbij zal er worden ingegaan op regeling die zou bestaan in relatie tot "giro 555".

  00:18:52 - 00:18:55 - A. Visser
 10. 2.4

  Voorgesteld besluit:
  - de meerjarig onderhoudsplanning 2023-2032 per gemeentelijk pand vast te stellen;
  - de reserve gebouwenbeheer om te zetten in onderhoudsvoorzieningen;
  - de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2022.

  Besluit

  Toezegging:


  De heer Polak zegt toe, op vragen van mevrouw Visser, dat in het raadsvoorstel het jaartal van de datum van 2022 wordt gewijzigd in 2023, daar waar het gaat om het verwerken van de financiële gevolgen in de begroting (van 2023).


  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 9 maart 2023.

  00:18:55 - 00:18:55 - A. Visser
  00:18:55 - 00:18:56 - M.P. Alblas
  00:18:56 - 00:19:06 - M.D. Polak
  00:19:06 - 00:19:20 - A. Visser
  00:19:20 - 00:19:21 - M.P. Alblas
  00:19:21 - 00:19:40 - M.D. Polak
  00:19:40 - 00:20:18 - A. Visser
  00:20:18 - 00:20:20 - M.P. Alblas
  00:20:20 - 00:20:24 - M.D. Polak
  00:20:24 - 00:20:25 - M.P. Alblas
  00:20:25 - 00:21:25 - Ambtenaar 1
  00:21:25 - 00:21:26 - M.P. Alblas
  00:21:26 - 00:21:33 - Ambtenaar 1
  00:21:33 - 00:21:39 - A. Visser
  00:21:39 - 00:21:40 - M.P. Alblas
  00:21:40 - 00:21:41 - M.P. Alblas
  00:21:41 - 00:21:44 - A. Visser
  00:21:44 - 00:21:45 - M.P. Alblas
  00:21:45 - 00:21:46 - A. Visser
  00:21:46 - 00:21:52 - M.D. Polak
  00:21:52 - 00:21:53 - Ambtenaar 1
  00:21:53 - 00:22:20 - A. Visser
  00:22:20 - 00:22:22 - M.P. Alblas
  00:22:22 - 00:22:23 - M.D. Polak
  00:22:23 - 00:22:24 - M.P. Alblas
  00:22:24 - 00:23:09 - M.D. Polak
  00:23:09 - 00:23:10 - M.P. Alblas
  00:23:11 - 00:23:28 - A. Visser
  00:23:28 - 00:23:32 - M.P. Alblas
  00:23:32 - 00:23:36 - M.D. Polak
  00:23:36 - 00:23:37 - M.P. Alblas
  00:23:37 - 00:23:52 - A. Visser
  00:23:52 - 00:24:19 - M.D. Polak
  00:24:19 - 00:24:20 - A. Visser
  00:24:20 - 00:24:22 - M.P. Alblas
  00:24:22 - 00:24:44 - A. Visser
  00:24:44 - 00:24:45 - M.P. Alblas
  00:24:45 - 00:24:59 - A. Visser
  00:24:59 - 00:25:01 - M.D. Polak
  00:25:01 - 00:25:02 - M.P. Alblas
  00:25:02 - 00:25:19 - M.D. Polak
  00:25:19 - 00:25:24 - M.P. Alblas
  00:25:25 - 00:25:45 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:25:45 - 00:25:46 - M.P. Alblas
  00:25:46 - 00:25:56 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:25:56 - 00:25:57 - M.D. Polak
  00:25:57 - 00:26:04 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:26:04 - 00:26:55 - Ambtenaar 1
  00:26:55 - 00:28:04 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:28:04 - 00:28:06 - M.P. Alblas
  00:28:06 - 00:29:06 - Ambtenaar 1
  00:29:06 - 00:29:29 - Ambtenaar 1
  00:29:29 - 00:29:51 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:29:51 - 00:29:52 - M.P. Alblas
  00:29:52 - 00:29:53 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:29:53 - 00:29:58 - M.P. Alblas
  00:29:58 - 00:30:15 - O. Abbring
  00:30:15 - 00:30:16 - M.P. Alblas
  00:30:17 - 00:30:43 - Ambtenaar 1
  00:30:45 - 00:30:58 - O. Abbring
  00:30:58 - 00:30:59 - M.P. Alblas
  00:30:59 - 00:31:43 - Ambtenaar 1
  00:31:43 - 00:32:00 - O. Abbring
  00:32:00 - 00:32:02 - M.P. Alblas
  00:32:02 - 00:32:25 - Ambtenaar 1
  00:32:25 - 00:32:40 - O. Abbring
  00:32:41 - 00:32:42 - M.D. Polak
  00:32:42 - 00:33:02 - M.D. Polak
  00:33:03 - 00:33:12 - O. Abbring
  00:33:12 - 00:33:15 - M.P. Alblas
  00:33:15 - 00:33:16 - M.D. Polak
  00:33:16 - 00:33:17 - M.P. Alblas
  00:33:17 - 00:33:18 - M.P. Alblas
  00:33:18 - 00:33:34 - M.D. Polak
  00:33:36 - 00:33:37 - O. Abbring
  00:33:37 - 00:33:41 - M.P. Alblas
  00:33:41 - 00:34:01 - M Westdijk
  00:34:01 - 00:34:03 - M.P. Alblas
  00:34:03 - 00:34:04 - M Westdijk
  00:34:04 - 00:34:05 - M.P. Alblas
  00:34:05 - 00:34:15 - M.D. Polak
  00:34:15 - 00:34:48 - M Westdijk
  00:34:48 - 00:34:49 - M.P. Alblas
  00:34:49 - 00:34:57 - Ambtenaar 1
  00:34:57 - 00:34:59 - M Westdijk
  00:34:59 - 00:35:01 - M.P. Alblas
  00:35:04 - 00:35:33 - S. van Brussel
  00:35:33 - 00:35:36 - M.P. Alblas
  00:35:36 - 00:36:14 - M.D. Polak
  00:36:14 - 00:36:28 - S. van Brussel
  00:36:28 - 00:36:30 - M.P. Alblas
  00:36:31 - 00:36:37 - Ambtenaar 1
  00:36:37 - 00:37:09 - S. van Brussel
  00:37:10 - 00:37:20 - M.P. Alblas
  00:37:20 - 00:37:55 - Ambtenaar 1
  00:37:55 - 00:38:21 - S. van Brussel
  00:38:22 - 00:38:23 - M.P. Alblas
  00:38:23 - 00:38:48 - M.D. Polak
  00:38:55 - 00:39:00 - M.P. Alblas
  00:39:02 - 00:39:36 - M. van Engelshoven-Huls
  00:39:36 - 00:39:37 - M.D. Polak
  00:39:37 - 00:39:38 - M.P. Alblas
  00:39:38 - 00:39:57 - M.D. Polak
  00:39:57 - 00:40:00 - M.P. Alblas
  00:40:02 - 00:40:14 - O. Abbring
  00:40:16 - 00:40:20 - M.P. Alblas
  00:40:21 - 00:40:26 - M.D. Polak
  00:40:26 - 00:40:29 - M.P. Alblas
  00:40:33 - 00:41:00 - A. Visser
  00:41:00 - 00:41:02 - M.P. Alblas
  00:41:02 - 00:41:12 - A. Visser
  00:41:12 - 00:41:26 - Ambtenaar 1
  00:41:26 - 00:41:28 - A. Visser
  00:41:29 - 00:41:38 - M.P. Alblas
  00:41:38 - 00:41:46 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:41:46 - 00:41:47 - M.P. Alblas
  00:41:47 - 00:42:04 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:42:05 - 00:42:06 - M.P. Alblas
  00:42:06 - 00:42:31 - M.D. Polak
  00:42:31 - 00:42:52 - M.P. Alblas
 11. 2.5

  00:42:52 - 00:42:52 - M.P. Alblas
  00:44:53 - 00:45:24 - O. Abbring
 12. 3.1

  Voorzitter: Dhr. O. Abbring
  Portefeuillehouder: Dhr. E. Taams

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20:20 uur.

  00:44:57 - 00:45:24 - O. Abbring
 13. 3.2

  Besluit

  De heer Taams licht het ontbreken van het raadsvoorstel bij het agendapunt "Kadernota Twiske Waterland" nader toe. Het is mogelijk om voor de raad van 9 maart 2023 alsnog een raadsvoorstel aan te leveren.

  00:45:12 - 00:45:24 - O. Abbring
 14. 3.3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:45:13 - 00:45:24 - O. Abbring
  00:45:24 - 00:48:52 - E.J. Taams
  00:48:53 - 00:49:51 - O. Abbring
 15. 3.4

  Ter bespreking.
  Het college heeft geen raadsvoorstel aangeleverd ten behoeve van een zienswijze.


  Insprekers:
  - Mw. J. Berkhof
  - Mw. J. Vastenhouw-Klop

  Besluit

  Toezegging:
  De heer Taams zegt toe, na vragen van mevrouw van Brussel, om haar vraag "beschrijving natuurnetwerk Nederland en de begrenzing die niet in overstemming is met het huidige gebruik" schriftelijk te beantwoorden. De vraag is waar het huidige gebruik niet in overstemming is met wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland".


  Wethouder Taams zegt toe voor de raadsvergadering van 9 maart 2023 een raadsvoorstel en een concept zienswijze aan te leveren.

  00:49:02 - 00:49:51 - O. Abbring
  00:49:52 - 00:55:00 - O. Abbring
  00:55:00 - 00:55:23 - O. Abbring
  00:55:23 - 00:56:50 - A. Visser
  00:56:50 - 00:57:08 - O. Abbring
  00:57:08 - 00:57:46 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:57:46 - 00:58:06 - O. Abbring
  01:02:33 - 01:02:50 - O. Abbring
  01:02:50 - 01:03:42 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:03:42 - 01:03:47 - O. Abbring
  01:03:47 - 01:04:21 - A. Visser
  01:04:21 - 01:04:27 - O. Abbring
  01:04:27 - 01:04:48 - J.C. van der Blom
  01:04:48 - 01:04:59 - O. Abbring
  01:05:03 - 01:05:26 - O. Abbring
  01:05:26 - 01:06:49 - M.P. van Dorst
  01:06:49 - 01:06:50 - O. Abbring
  01:06:50 - 01:06:57 - M.P. van Dorst
  01:06:57 - 01:07:03 - O. Abbring
  01:07:04 - 01:07:58 - E.J. Taams
  01:07:58 - 01:08:11 - M.P. van Dorst
  01:08:11 - 01:08:13 - O. Abbring
  01:08:13 - 01:08:45 - M.P. van Dorst
  01:08:45 - 01:08:48 - O. Abbring
  01:08:50 - 01:09:34 - E.J. Taams
  01:09:34 - 01:09:35 - O. Abbring
  01:09:35 - 01:10:20 - M.P. van Dorst
  01:10:21 - 01:10:22 - O. Abbring
  01:10:22 - 01:11:53 - E.J. Taams
  01:11:53 - 01:12:02 - O. Abbring
  01:12:03 - 01:12:24 - S. van Brussel
  01:12:25 - 01:12:28 - O. Abbring
  01:12:28 - 01:13:38 - E.J. Taams
  01:13:38 - 01:13:42 - O. Abbring
  01:13:42 - 01:14:28 - S. van Brussel
  01:14:30 - 01:14:31 - E.J. Taams
  01:14:33 - 01:14:34 - O. Abbring
  01:14:34 - 01:14:37 - S. van Brussel
  01:14:40 - 01:14:42 - E.J. Taams
  01:14:45 - 01:15:09 - S. van Brussel
  01:15:10 - 01:15:46 - E.J. Taams
  01:15:46 - 01:15:56 - O. Abbring
  01:15:56 - 01:16:01 - E.J. Taams
  01:16:01 - 01:16:04 - O. Abbring
  01:16:04 - 01:16:05 - E.J. Taams
  01:16:05 - 01:16:10 - O. Abbring
  01:16:10 - 01:16:55 - R. Blokzijl
  01:16:55 - 01:16:57 - O. Abbring
  01:16:57 - 01:17:48 - E.J. Taams
  01:17:48 - 01:17:50 - R. Blokzijl
  01:17:50 - 01:17:59 - O. Abbring
  01:17:59 - 01:18:28 - F. Aan
  01:18:28 - 01:18:42 - O. Abbring
  01:18:42 - 01:18:45 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:18:45 - 01:19:29 - O. Abbring
  01:19:29 - 01:19:43 - J.C. van der Blom
  01:19:44 - 01:19:49 - O. Abbring
  01:19:49 - 01:19:51 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:19:51 - 01:20:08 - S. van Brussel
  01:20:08 - 01:20:20 - O. Abbring
  01:20:20 - 01:20:22 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:20:22 - 01:20:30 - O. Abbring
  01:20:31 - 01:21:21 - E.J. Taams
  01:21:21 - 01:21:26 - O. Abbring
  01:21:26 - 01:21:30 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:21:30 - 01:21:41 - O. Abbring
  01:21:41 - 01:22:20 - M. van Engelshoven-Huls
  01:22:20 - 01:22:21 - E.J. Taams
  01:22:21 - 01:22:27 - O. Abbring
  01:22:27 - 01:22:52 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:22:52 - 01:22:56 - O. Abbring
  01:22:56 - 01:23:10 - R. Blokzijl
  01:23:10 - 01:23:11 - O. Abbring
  01:23:11 - 01:23:15 - A. Visser
  01:23:15 - 01:23:32 - O. Abbring
  01:23:34 - 01:23:35 - E.J. Taams
  01:23:36 - 01:23:48 - O. Abbring
  01:23:48 - 01:24:07 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:24:09 - 01:24:14 - O. Abbring
  01:24:16 - 01:25:02 - E.J. Taams
  01:25:02 - 01:25:11 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:25:11 - 01:25:14 - O. Abbring
  01:25:14 - 01:25:17 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:25:17 - 01:25:19 - O. Abbring
  01:25:19 - 01:25:44 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:25:45 - 01:25:48 - O. Abbring
  01:25:50 - 01:26:53 - E.J. Taams
  01:26:53 - 01:26:54 - O. Abbring
  01:26:54 - 01:27:43 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:27:43 - 01:27:47 - O. Abbring
  01:27:48 - 01:29:48 - E.J. Taams
  01:29:49 - 01:29:53 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:29:53 - 01:30:29 - O. Abbring
  01:30:29 - 01:30:38 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:30:38 - 01:31:01 - O. Abbring
 16. 3.5
  Sluiting - 21:33
 17. 4.0

  01:39:51 - 01:40:43 - O. Abbring
 18. 4.1

  Besluit

  De commissie besluit verder achter gesloten deuren verder te vergaderen.


  De commissie besluit om over hetgeen besproken is in deze commissie als geheim te bestempelen.