Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 21 september 2023

19:30 - 22:40
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
O. Abbring
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

  00:00:18 - 00:01:31 - O. Abbring
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:01:29 - 00:01:31 - O. Abbring
  00:01:31 - 00:02:45 - M.D. Polak
 3. 3

  Besluit

  Burgemeester Polak doet mededeling over de eerste bijeenkomst ‘Oostzaan ons dorp’ waarbij kinderen van acht tot twaalf jaar, mee konden praten over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan.

  00:01:31 - 00:02:45 - M.D. Polak
  00:02:46 - 00:03:14 - O. Abbring
 4. 4

  Mevrouw van Schaik heeft ingesproken m.b.t. Oostzaners voor elkaar / warme huis

  00:02:53 - 00:03:14 - O. Abbring
  00:11:32 - 00:11:48 - O. Abbring
  00:11:48 - 00:12:12 - S. van Brussel
  00:12:12 - 00:12:13 - O. Abbring
  00:13:15 - 00:13:19 - O. Abbring
  00:13:19 - 00:13:20 - O. Abbring
  00:13:20 - 00:14:21 - A.F.B. Ronner
  00:14:21 - 00:14:22 - O. Abbring
  00:14:22 - 00:14:34 - A.F.B. Ronner
  00:14:34 - 00:14:54 - O. Abbring
  00:14:58 - 00:15:00 - O. Abbring
  00:15:03 - 00:16:34 - O. Abbring
 5. 5

  Voorgesteld besluit:
  1. Mevrouw Linda Maasdijk per 1 juni 2023 te benoemen tot voorzitter  van de Rekenkamer Oostzaan;
  2. De heer Rick Anderson per 1 oktober 2023 voor een periode van zes jaar te benoemen tot lid van de Rekenkamer Oostzaan.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een hamerstuk.

  00:15:19 - 00:16:34 - O. Abbring
 6. 6

  Voorgesteld besluit:
  1. kennis te nemen van het onderzoek subsidiebeleid.
  2. de verbeterpunten uit het onderzoeksrapport over te nemen en opdracht te geven aan het college om;
      a. de informatie op de website m.b.t. subsidies te verbeteren;
      b. een werkbeschrijvingen op te stellen voor de ambtelijke organisatie m.b.t. het verstrekken van subsidies;
      c. het subsidieregister openbaar te maken.
  3. het college te verzoeken om de raad jaarlijks op hoofdlijnen te informeren over de door de gesubsidieerde instellingen behaalde maatschappelijke activiteiten, voorzieningen en initiatieven, zoals vastgelegd in het bedoelde uitvoeringsprogramma - in relatie tot de verstrekte subsidies.


  De Rekenkamer Oostzaan geeft een toelichting op het Rapport Subsidiebeleid Oostzaan.
  Aanwezig zijn: de twee leden van de Rekenkamer Oostzaan: mevrouw Linda Maasdijk en de heer Yermo Wever, Zij geven een toelichting.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een bespreekpunt.

  00:23:08 - 00:23:56 - O. Abbring
  00:23:56 - 00:24:36 - S. van Brussel
  00:24:36 - 00:25:43 - O. Abbring
  00:25:43 - 00:25:44 - O. Abbring
  00:25:44 - 00:28:08 - S. van Brussel
  00:28:10 - 00:28:26 - O. Abbring
  00:28:26 - 00:29:13 - A. Ruijter
  00:29:13 - 00:30:32 - A. Ruijter
  00:30:32 - 00:30:33 - A. Ruijter
  00:30:33 - 00:30:36 - O. Abbring
  00:30:36 - 00:32:07 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:32:07 - 00:33:24 - O. Abbring
  00:33:25 - 00:33:32 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:34:11 - 00:34:12 - M.H.J van der Pol-Gase
  00:34:13 - 00:34:17 - O. Abbring
  00:34:17 - 00:36:12 - L. Boshoven
  00:36:14 - 00:36:45 - O. Abbring
  00:36:45 - 00:37:35 - O. Abbring
  00:37:35 - 00:37:56 - O. Abbring
 7. 7

  Besluit

  De presentatie heeft plaatsgevonden en de PowerPoint is toegevoegd aan de agenda.

  00:37:40 - 00:37:56 - O. Abbring
  00:38:00 - 00:39:13 - E.J. Taams
  00:39:14 - 00:39:34 - O. Abbring
  00:39:48 - 00:48:01 - Ambtenaar 1
  00:48:01 - 00:48:09 - O. Abbring
  00:48:09 - 00:48:10 - A.F.B. Ronner
  00:48:10 - 00:48:42 - A. Ruijter
  00:48:42 - 00:49:32 - Ambtenaar 1
  00:49:32 - 00:49:36 - A. Ruijter
  00:49:36 - 00:49:37 - Ambtenaar 1
  00:49:37 - 00:49:38 - O. Abbring
  00:49:38 - 00:49:39 - A.F.B. Ronner
  00:49:39 - 00:50:52 - A.F.B. Ronner
  00:50:53 - 00:52:49 - Ambtenaar 1
  00:52:49 - 00:52:51 - O. Abbring
  00:52:51 - 00:52:59 - A.F.B. Ronner
  00:52:59 - 00:53:04 - O. Abbring
  00:53:04 - 00:53:27 - G. Oosterbaan
  00:53:27 - 00:57:00 - Ambtenaar 1
  00:57:00 - 00:57:01 - O. Abbring
  00:57:01 - 00:57:11 - G. Oosterbaan
  00:57:11 - 00:58:11 - Ambtenaar 1
  00:58:11 - 00:58:16 - O. Abbring
  00:58:17 - 00:59:04 - M.P. van Dorst
  00:59:04 - 00:59:05 - M.P. van Dorst
  00:59:05 - 01:01:30 - Ambtenaar 1
  01:01:31 - 01:01:36 - O. Abbring
  01:01:36 - 01:02:10 - M.P. Alblas
  01:02:10 - 01:02:11 - Ambtenaar 1
  01:02:11 - 01:03:04 - M.P. Alblas
  01:03:04 - 01:03:34 - Ambtenaar 1
  01:03:34 - 01:03:35 - O. Abbring
  01:03:35 - 01:03:43 - M.P. Alblas
  01:03:44 - 01:04:56 - Ambtenaar 1
  01:04:57 - 01:04:58 - O. Abbring
  01:04:58 - 01:04:59 - M.P. Alblas
  01:04:59 - 01:05:05 - O. Abbring
  01:05:05 - 01:05:27 - S. van Brussel
  01:05:27 - 01:07:55 - Ambtenaar 1
  01:07:56 - 01:07:58 - S. van Brussel
  01:07:59 - 01:09:06 - A.F.B. Ronner
  01:09:06 - 01:13:07 - Ambtenaar 1
  01:13:08 - 01:13:14 - A.F.B. Ronner
  01:13:14 - 01:13:37 - O. Abbring
  01:13:40 - 01:13:42 - O. Abbring
  01:13:55 - 01:14:31 - O. Abbring
  01:14:31 - 01:14:48 - A. Ruijter
  01:14:48 - 01:15:11 - O. Abbring
  01:15:11 - 01:15:50 - A. Ruijter
  01:15:50 - 01:15:52 - R.M. Dral
  01:15:52 - 01:15:54 - O. Abbring
  01:15:54 - 01:16:04 - R.M. Dral
  01:16:07 - 01:16:09 - Ambtenaar 2
  01:16:09 - 01:17:04 - A. Ruijter
  01:17:04 - 01:17:07 - O. Abbring
  01:17:07 - 01:18:09 - Ambtenaar 2
  01:18:09 - 01:18:44 - A. Ruijter
  01:18:44 - 01:18:46 - O. Abbring
  01:18:46 - 01:19:18 - Ambtenaar 2
  01:19:18 - 01:20:13 - A. Ruijter
  01:20:13 - 01:20:46 - Ambtenaar 2
  01:20:46 - 01:20:54 - A. Ruijter
  01:20:54 - 01:21:15 - O. Abbring
  01:21:16 - 01:21:59 - H. van de Kamp
  01:21:59 - 01:22:02 - R.M. Dral
  01:22:03 - 01:22:05 - O. Abbring
  01:22:05 - 01:22:15 - R.M. Dral
  01:22:20 - 01:22:24 - O. Abbring
  01:22:25 - 01:22:27 - M.P. Alblas
  01:22:27 - 01:22:30 - R. Blokzijl
  01:22:30 - 01:22:35 - O. Abbring
  01:22:35 - 01:23:14 - R. Blokzijl
  01:23:14 - 01:23:15 - O. Abbring
  01:23:15 - 01:23:30 - R.M. Dral
  01:23:30 - 01:23:32 - R. Blokzijl
  01:23:32 - 01:23:39 - R.M. Dral
  01:23:39 - 01:23:43 - R. Blokzijl
  01:23:45 - 01:23:52 - R.M. Dral
  01:23:52 - 01:23:55 - R. Blokzijl
  01:23:55 - 01:23:58 - O. Abbring
  01:23:58 - 01:25:07 - S. van Brussel
  01:25:07 - 01:25:32 - R.M. Dral
  01:25:32 - 01:25:48 - S. van Brussel
  01:25:48 - 01:25:53 - O. Abbring
  01:25:53 - 01:26:55 - Ambtenaar 2
  01:26:55 - 01:27:12 - S. van Brussel
  01:27:13 - 01:27:54 - R.M. Dral
  01:27:55 - 01:28:17 - O. Abbring
  01:28:17 - 01:28:28 - A. Ruijter
  01:28:28 - 01:28:49 - O. Abbring
  01:28:49 - 01:30:24 - A. Ruijter
  01:30:25 - 01:30:28 - O. Abbring
  01:30:28 - 01:34:20 - Ambtenaar 2
  01:34:21 - 01:35:39 - A. Ruijter
  01:35:39 - 01:35:41 - O. Abbring
  01:35:41 - 01:36:43 - R.M. Dral
  01:36:43 - 01:36:45 - O. Abbring
  01:36:45 - 01:36:52 - A. Ruijter
  01:36:52 - 01:37:00 - O. Abbring
  01:37:00 - 01:37:38 - A. Ruijter
  01:37:39 - 01:37:48 - O. Abbring
  01:37:48 - 01:37:50 - R.M. Dral
  01:37:50 - 01:37:57 - O. Abbring
  01:37:57 - 01:39:13 - S. van Brussel
  01:39:16 - 01:39:22 - O. Abbring
  01:39:22 - 01:39:25 - S. van Brussel
  01:39:25 - 01:41:37 - R.M. Dral
  01:41:37 - 01:42:48 - S. van Brussel
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Oostzaan 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Toezegging:
  Wethouder Dral zegt, bij monde van de heer Hendriks toe aan de heer Ruijter om de vraag m.b.t. artikel 5.16 van de Wet Open Overheid, vóór de raadsvergadering schriftelijk te beantwoorden. En indien nodig een gewijzigd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.


  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een hamerstuk.

  01:42:07 - 01:42:48 - S. van Brussel
 9. 9

  Voorgesteld besluit

  Conform artikel 16.15a lid b onder 1 en artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet vast te stellen de “Procedure adviesrecht gemeenteraad en participatie 2023, bij afwijkingen van het geldende omgevingsplan van Oostzaan” waarmee de gemeenteraad bindend adviesrecht krijgt over aanvragen met grote maatschappelijke impact.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een bespreekstuk.

  01:42:10 - 01:42:48 - S. van Brussel
  01:42:51 - 01:42:53 - O. Abbring
  01:42:53 - 01:42:56 - R.M. Dral
  01:42:56 - 01:42:57 - S. van Brussel
  01:42:57 - 01:42:59 - O. Abbring
  01:42:59 - 01:43:07 - R.M. Dral
  01:43:07 - 01:43:14 - S. van Brussel
  01:43:14 - 01:43:16 - R.M. Dral
  01:43:16 - 01:43:18 - R.M. Dral
  01:43:18 - 01:43:20 - S. van Brussel
  01:43:21 - 01:43:26 - R.M. Dral
  01:43:28 - 01:43:29 - O. Abbring
  01:43:29 - 01:43:33 - S. van Brussel
  01:43:33 - 01:43:35 - O. Abbring
  01:43:35 - 01:44:52 - R. Blokzijl
  01:44:53 - 01:46:54 - R.M. Dral
  01:46:54 - 01:47:16 - R. Blokzijl
  01:47:16 - 01:47:19 - R.M. Dral
  01:47:22 - 01:47:28 - R. Blokzijl
  01:47:28 - 01:47:32 - R.M. Dral
  01:47:32 - 01:47:35 - R.M. Dral
  01:47:35 - 01:47:36 - R. Blokzijl
  01:47:36 - 01:47:38 - R.M. Dral
  01:47:38 - 01:47:44 - R. Blokzijl
  01:47:44 - 01:49:00 - R.M. Dral
  01:49:01 - 01:49:02 - O. Abbring
  01:49:02 - 01:49:04 - R. Blokzijl
  01:49:04 - 01:49:07 - O. Abbring
  01:49:07 - 01:50:22 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:50:23 - 01:51:52 - R.M. Dral
  01:51:52 - 01:51:59 - O. Abbring
  01:51:59 - 01:52:39 - R.M. Dral
  01:52:39 - 01:52:50 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:52:50 - 01:52:54 - R.M. Dral
  01:52:54 - 01:53:21 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:53:22 - 01:53:54 - O. Abbring
  01:53:54 - 01:54:11 - R.M. Dral
  01:54:11 - 01:54:13 - M.H.J van der Pol-Gase
  01:54:13 - 01:54:15 - O. Abbring
  01:54:15 - 01:54:18 - R.M. Dral
  01:54:18 - 01:55:04 - R.M. Dral
  01:55:04 - 01:55:28 - O. Abbring
  01:55:30 - 01:57:04 - L. Boshoven
  01:57:04 - 01:57:07 - O. Abbring
  01:57:07 - 01:57:21 - R.M. Dral
  01:57:21 - 01:57:23 - O. Abbring
  01:57:23 - 01:58:24 - L. Boshoven
  01:58:24 - 01:58:28 - O. Abbring
  01:58:29 - 01:58:53 - R. Blokzijl
  01:58:53 - 01:58:55 - R.M. Dral
  01:58:55 - 01:58:56 - R.M. Dral
  01:58:56 - 01:58:58 - O. Abbring
  01:58:58 - 01:59:55 - R.M. Dral
  01:59:56 - 01:59:58 - O. Abbring
  01:59:58 - 02:00:30 - S. van Brussel
  02:00:31 - 02:00:35 - O. Abbring
  02:00:35 - 02:01:20 - R.M. Dral
  02:01:21 - 02:01:47 - S. van Brussel
  02:01:48 - 02:01:50 - O. Abbring
  02:01:50 - 02:02:34 - R.M. Dral
  02:02:35 - 02:02:48 - O. Abbring
  02:02:48 - 02:02:55 - A. Ruijter
  02:02:55 - 02:02:59 - O. Abbring
  02:03:58 - 02:04:17 - O. Abbring
  02:04:17 - 02:04:28 - A. Ruijter
  02:04:28 - 02:04:40 - O. Abbring
  02:04:40 - 02:04:44 - A. Ruijter
  02:04:44 - 02:05:01 - O. Abbring
  02:05:01 - 02:05:24 - A. Ruijter
  02:05:24 - 02:05:30 - O. Abbring
  02:05:31 - 02:05:54 - R. Blokzijl
  02:05:55 - 02:05:57 - O. Abbring
  02:05:57 - 02:06:20 - R.M. Dral
  02:06:21 - 02:06:22 - O. Abbring
  02:06:22 - 02:06:57 - R. Blokzijl
  02:06:57 - 02:06:58 - O. Abbring
  02:06:58 - 02:07:17 - R.M. Dral
  02:07:17 - 02:07:18 - O. Abbring
  02:07:18 - 02:07:19 - R. Blokzijl
  02:07:19 - 02:07:21 - O. Abbring
  02:07:21 - 02:07:35 - S. van Brussel
  02:07:35 - 02:08:19 - O. Abbring
  02:08:19 - 02:09:20 - M.P. van Dorst
  02:09:20 - 02:09:30 - O. Abbring
  02:09:30 - 02:10:57 - M.D. Polak
 10. 10

  Voorgesteld besluit

  Conform artikel 16.15a lid b onder 1 en artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet vast te stellen de “Procedure adviesrecht gemeenteraad en participatie 2023, bij afwijkingen van het geldende omgevingsplan van Oostzaan” waarmee participatie verplicht wordt bij aanvragen met grote maatschappelijke impact.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een bespreekstuk.

  02:09:46 - 02:10:57 - M.D. Polak
 11. 11

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te hebben genomen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027 95% versie
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027 en deze via bijgevoegde brief te bevestigen.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een hamerstuk.

  02:09:47 - 02:10:57 - M.D. Polak
  02:10:57 - 02:10:58 - O. Abbring
  02:10:58 - 02:11:33 - M.P. van Dorst
  02:11:33 - 02:11:34 - O. Abbring
  02:11:34 - 02:11:35 - M.D. Polak
  02:11:35 - 02:11:39 - O. Abbring
  02:11:39 - 02:12:39 - M.D. Polak
  02:12:39 - 02:12:40 - M.P. van Dorst
  02:12:40 - 02:12:42 - O. Abbring
  02:12:42 - 02:12:45 - M.P. van Dorst
  02:12:45 - 02:13:21 - O. Abbring
 12. 12

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma 2024-2032;
  2. Geen zienswijzen in te dienen.

  Besluit

  Toezegging:
  Wethouder Dral zegt toe aan de heer Ruijter na te gaan of er Chinese BYD-bussen ingezet worden in de regio van de VRA.


  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een hamerstuk.

  02:13:15 - 02:13:21 - O. Abbring
  02:13:21 - 02:13:50 - A. Ruijter
  02:13:50 - 02:13:53 - R.M. Dral
  02:13:53 - 02:13:54 - A. Ruijter
  02:13:54 - 02:14:23 - R.M. Dral
  02:14:24 - 02:14:29 - A. Ruijter
  02:14:29 - 02:14:32 - R.M. Dral
  02:14:32 - 02:14:34 - A. Ruijter
  02:14:34 - 02:14:36 - R.M. Dral
  02:14:36 - 02:14:38 - A. Ruijter
  02:14:38 - 02:14:39 - R.M. Dral
  02:14:39 - 02:14:43 - A. Ruijter
  02:14:43 - 02:15:24 - R.M. Dral
  02:15:24 - 02:16:10 - A. Ruijter
  02:16:10 - 02:16:12 - R.M. Dral
  02:16:12 - 02:16:13 - A. Ruijter
  02:16:13 - 02:16:19 - R.M. Dral
  02:16:19 - 02:16:20 - A. Ruijter
  02:16:20 - 02:16:32 - O. Abbring
  02:16:33 - 02:16:34 - A. Ruijter
  02:16:34 - 02:16:36 - O. Abbring
  02:16:36 - 02:16:58 - M.P. Alblas
  02:16:58 - 02:17:01 - O. Abbring
  02:17:01 - 02:17:03 - R.M. Dral
  02:17:03 - 02:17:07 - O. Abbring
  02:17:07 - 02:17:08 - R.M. Dral
  02:17:08 - 02:17:12 - O. Abbring
  02:17:12 - 02:17:14 - R.M. Dral
  02:17:14 - 02:17:47 - M.P. Alblas
  02:17:48 - 02:18:01 - O. Abbring
  02:18:01 - 02:18:13 - R.M. Dral
  02:18:13 - 02:19:13 - O. Abbring
 13. 13

  Voorgesteld besluit

  1. Om geheimhouding op B1 en B2 zoals opgelegd door het college in acht te nemen in overeenstemming met artikel 89 lid 2 Gemeentewet;
  2. De inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten (B1) vast te stellen;
  3. Het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten (B2) vast te stellen;
  4. Een Europese openbare aanbestedingsprocedure uit te schrijven in overeenstemming met de inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten (B1);
  Het projectteam aan te stellen als beoordelingsteam om de beoordeling van de inschrijvers uit te voeren in overeenstemming met de gunningscriteria en beoordelingsmethodiek zoals beschreven in de inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten.

  Besluit

  De commissie acht het raadsvoorstel behandelrijp voor de raad van 5 oktober 2023, deze wordt geagendeerd als een hamerstuk.

  02:18:45 - 02:19:13 - O. Abbring
 14. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:52 uur.