Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 7 december 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.P. Alblas
Toelichting

Dit is een voorlopige agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 5. 5

  Presentatie door de heer Hansen en mevrouw Bagchus van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord.

  Besluit

  De presentatie is gehouden en is toegevoegd aan de agenda.

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘’Zuideinde 171’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP8930630000-0301 vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd doordat een planschadeovereenkomst is gesloten

  Besluit

  De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

  1. het bestemmingsplan ‘’Zuideinde 171’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP8930630000-0301 vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd doordat een planschadeovereenkomst is gesloten.
 7. 7

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Tweede Begrotingswijziging 2023 van GGDZW,
  2. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 1099743, dat in de concept Tweede Begrotingswijziging 2023 geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling van GGDZW
  4. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 1099743, dat in de concept Gemeenschappelijke Regeling van GGDZW geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

  1. Kennis te nemen van de Tweede Begrotingswijziging 2023 van GGDZW,
  2. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 1099743, dat in de concept Tweede Begrotingswijziging 2023 geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling van GGDZW
  4. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 1099743, dat in de concept Gemeenschappelijke Regeling van GGDZW geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.
 8. 8

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland m.b.t. de Businesscase plan “Samen Sterker”;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het aangaan van een investeringskrediet door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland m.b.t. de Businesscase plan “Samen Sterker”;
  3. Beide zienswijzen te delen door middel van het versturen van bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

  Besluit

  De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

  1. Een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2024 van de GGD Zaanstreek-Waterland m.b.t. de Businesscase plan “Samen Sterker”;
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het aangaan van een investeringskrediet door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland m.b.t. de Businesscase plan “Samen Sterker”;
  3. Beide zienswijzen te delen door middel van het versturen van bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

 9. 9

  De technische vragen die schriftelijk zijn ingediend zijn door het college mondeling beantwoord tijdens de commissie-vergadering.

  Voorgesteld besluit

  1. de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2024;
  2. de verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024;
  3. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2024;
  4. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024;
  5. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2024;
  6. de verordening op de heffing en invordering van leges 2024, inclusief de daarbij behorende tarieventabellen. Hiervoor hebben we de verordening aangepast aan de modelverordening van de VNG;
  7. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024, inclusief de daarbij behorende tarieventabel;
  8. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024;
  9. de verordening bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Oostzaan 2024;
  10. het besluit kwijtscheldingsregels 2024.
  11. Alle bijbehorende verordeningen uit 2023 in te trekken.

  Besluit

  De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 december 2023.


  Toezegging:
  De heer Worsdorfer zegt toe nader terug te komen op de suggestie van de heer Ras.


  1. de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2024;
  2. de verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024;
  3. de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2024;
  4. de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024;
  5. de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2024;
  6. de verordening op de heffing en invordering van leges 2024, inclusief de daarbij behorende tarieventabellen. Hiervoor hebben we de verordening aangepast aan de modelverordening van de VNG;
  7. de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024, inclusief de daarbij behorende tarieventabel;
  8. de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024;
  9. de verordening bestuurlijke boete handhaving overlast in de openbare ruimte Oostzaan 2024;
  10. het besluit kwijtscheldingsregels 2024.
  11. Alle bijbehorende verordeningen uit 2023 in te trekken.

  3 - OZ Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Tarievennota 2024
 10. 10

  Voorgesteld besluit

  Het Najaarsbericht 2023 en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

  Besluiten

  De commissie vindt het raadsvoorstel behandelrijp voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

  Het Najaarsbericht 2023 en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

  Toezegging:
  Wethouder Dral komt nog schriftelijk terug met een antwoord op de technische vraag over de bomen.

  Het Najaarsbericht 2023 en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

  3 - OZ Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  Najaarsbericht 2023
  Najaarsbericht 2023 en Zuideinde
  RV 23/62 Najaarsbericht 2023
 11. 11

  Voorgesteld besluit

  De bestuurlijke agenda voor de Planning & Control cyclus 2024 (de P&C kalender 2024) vast te stellen.

  Besluit

  De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

  De bestuurlijke agenda voor de Planning & Control cyclus 2024 (de P&C kalender 2024) vast te stellen.

 12. 12

  Voorgesteld besluit

  Het normenkader 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Het normenkader 2023 vast te stellen.


  De commissie adviseert dit raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk voor de raadsvergadering van 14 december 2023.

 13. 13
  Sluiting - 23:00