Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissieavond Oostzaan

donderdag 30 november 2023

19:30 - 22:37
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
R.J. Monen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.
  De streaming werkt niet. De vergadering wordt opgenomen later geplaatst op de website. Dat is inmiddels gebeurd.

 2. 1.2

  Besluit

  De agenda wordt confrom vastgesteld.

 3. 1.3

  Besluit

  De heer Baaten doet een mededeling over de overeenkomst tussen raadsleden van de gemeenten Wormerland, Landsmeer en Oostzaan over de bestuurlijke toekomst.
  De heer Baaten komt bij het agendapunt Bestuurlijke Toekomst Oostzaan hierop terug.

 4. 1.4

  U kunt inspreken over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
  Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagmiddag 15:00 uur onder vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken via: griffie@oostzaan.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers over niet geagendeerde onderwerpen.

 5. 1.5.a

  Bureau Beaumont houdt een presentatie over de uitkomsten van het participatietraject bestuurlijke toekomst Oostzaan.


  Hieronder de link waarmee U de presentatie kunt downloaden:


  https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:772463f6-47e2-4987-bacd-f309493a1ebe

  Besluit

  De presentatie is gehouden en toegevoegd aan de agenda.

 6. 1.5.b

  ER ZIJN 2 INSPREKERS: de heer Heitlager en de heer Flens.


  Elke fractie krijgt de gelegenheid het voorlopige standpunt te presenteren en een reflectie geven op de beschikbare informatie.
  Daarna vindt er een debat tussen de fracties plaats.


  De heer Baaten dient de volgende verklaring in:


  Verklaring: (CONCEPT)
  Wij (de initiërende fracties uit de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland) zijn bereid gezamenlijk te onderzoeken hoe wij samen tot een goede ambtelijke/bestuurlijke samenwerking kunnen komen, zonder vooraf de vorm daarvan in te kaderen. De fracties van de 3 gemeenten doen een beroep op hun raden en de raad van Waterland om zich daarbij aan te sluiten. De gemeenten die deelnemen bepalen in gezamenlijkheid de onderzoeksopdracht en de gemeenschappelijke verwachtingen die er in de deelnemende gemeenten leven. Wij staan open voor wat de toekomst ons brengt en vraagt.
  De commissie adviseert het raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 14 december 2023.

  Voorgesteld besluit

  1A
  dat Oostzaan geen bestuurlijk zelfstandige gemeente blijft


  1B
  om het college te vragen om in maart 2024 met een procesvoorstel te komen op basis waarvan de raad tot een keuze kan komen voor een fusievariant


  óf


  2A
  dat Oostzaan een bestuurlijk zelfstandige gemeente blijft


  2B
  om het college te vragen te komen met een zodanig plan voor de OVER-organisatie, zo nodig inclusief de bijbehorende structurele extra middelen, dat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de ondersteuning van het college en de raad op een duurzaam adequaat niveau wordt gebracht

  Besluit

  Er hebben twee insprekers het woord gevoerd.
  Het raadsvoorstel is behandelrijp voor de vergadering van 14 december 2023.

 7. 1.6
  Sluiting - 22:37