Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 8 juni 2023

19:30 - 20:00
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Toelichting

Dit is een voorlopige agenda.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mevrouw van Duijnhoven heeft zich afgemeld.

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

  00:00:33 - 00:01:51 - M.D. Polak
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:01:35 - 00:01:51 - M.D. Polak
 3. 3

  00:01:43 - 00:01:51 - M.D. Polak
  00:01:59 - 00:02:00 - M.D. Polak
  00:02:00 - 00:02:03 - M.D. Polak
  00:05:10 - 00:05:46 - M.D. Polak
 4. 4

 5. 6

  Besluit

  De lijst toezeggingen wordt vastgesteld.

  00:05:42 - 00:05:46 - M.D. Polak
  00:05:46 - 00:06:14 - B.A.M. Baaten
  00:06:15 - 00:06:21 - M.D. Polak
  00:06:21 - 00:06:23 - B.A.M. Baaten
  00:06:23 - 00:06:35 - M.D. Polak
  00:07:38 - 00:07:55 - M.D. Polak
 6. 7

  Besluit

  Toezegging:
  Vragen 23-21 cie (Warme Huis en aanpak armoede) komen volgende week. Of met een antwoord of met een uitstel bericht. Termijn loopt 11 juni af.

  00:07:51 - 00:07:55 - M.D. Polak
  00:07:55 - 00:08:14 - A. Ruijter
  00:08:14 - 00:08:26 - M.D. Polak
  00:08:26 - 00:08:37 - A. Ruijter
  00:08:37 - 00:09:33 - M.D. Polak
 7. 8

  Besluit

  De lijst met moties is met algemene stemmen aangenomen.

  00:08:52 - 00:09:33 - M.D. Polak
 8. 9

  Voorgesteld besluit:
  1.    Kennis te nemen van de concept Eerste Begrotingswijziging van de GGD Zaanstreek-Waterland;
  2.    Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 894896, dat in de concept Eerste Begrotingswijziging 2023 een aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen met inachtneming van de volgende opmerkingen:


  Eerste Begrotingswijziging
  a.    De onderbouwing van de gevraagde (incidentele) impuls ter hoogte van 3,1 mln roept verwarring op daar deze deels uit structurele lasten bestaan. Voor nu blijft het onduidelijk of de gedane toezegging in de Eerste Begrotingswijziging 2023 en de Kadernota 2024 niet alsnog leidt tot een structurele verhoging van de begroting in 2026. De structurele lasten, genoemd in de tabel op pag. 5 van de Eerste Begrotingswijziging 2023, en welke deel uitmaken van de €3,1 extra middelen voor 2023 t/m 2025, mogen niet lijden tot een structurele verhoging in de begrotingen vanaf 2026, maar dienen door middel van een efficiency slag inverdiend te worden in de lopende begroting.
  b.    Dat er geen verandering in bestaande afspraken plaatsvindt met betrekking tot financiering van de wettelijke taken en(/of) de contracttaken voordat het AB hierover afspraken heeft gemaakt, is onvoldoende helder beschreven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.

  00:09:09 - 00:09:33 - M.D. Polak
  00:09:33 - 00:10:01 - M.P. Alblas
  00:10:02 - 00:11:35 - M.D. Polak
 9. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Voorgesteld besluit

  1.    kennis te nemen van de Begroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2028 met bijbehorende stukken;
  2.    geen zienswijze in te dienen, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  1. kennis te nemen van de Begroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2028 met bijbehorende stukken;
  2. geen zienswijze in te dienen, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.


  Het raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.

  00:10:33 - 00:11:35 - M.D. Polak
 10. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 19:44 uur.

  00:11:06 - 00:11:35 - M.D. Polak