Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 14 december 2023

19:30 - 21:41
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.
  De streaming werkt niet. De uitzending (alleen geluid) wordt later geplaatst.

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.
  De streaming werkt niet. De uitzending wordt later geplaatst.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd aan de agenda. Agendapunt 14.

 3. 3

  Besluit

  De heer Ruijter meldt dat hij in maart 2024 gaat verhuizen en daarmee zijn raadslidmnaatschap zal beëindigen.
  De burgemeester doet een mededeling over de veiligheidsregio. Waarmee een toezeging is afgehandeld.

 4. 4

 5. 6

  Besluit

  De lijst toezeggingen wordt conform vastgesteld.

 6. 7

  Besluit

  De lijst schriftelijke vragen wordt conform vastgesteld.

 7. 8

  Besluit

  De lijst moties wordt conform vastgesteld.

 8. 9
  HAMERSTUKKEN - 19:41
 9. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 10. 9.b

  De technische vragen die schriftelijk zijn ingediend zijn door het college mondeling beantwoord tijdens de commissie-vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 11. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 12. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 13. 9.g

  Voorgesteld besluit:
  De afrekening fractievergoeding 2022 en voorschot fractievergoeding 2023 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 14. 10
  BESPREEKSTUKKEN - 19:48
 15. 11

  De voorzitter stelt voor de heer Monen, de heer Aan en mevrouw Boshoven te benoemen in de commissie voor de geloofsbrieven.


  De raad stelt de voorgestelde commissie in.

  Besluit

  De commissie voor de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer O. de Dood gecontroleerd en in orde bevonden.
  De heer O. de Dood  legt de Eed af.

 16. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 17. 13

  De heer Baaten diende bij de commissie van 30 november 2023 de volgende verklaring in:
  Verklaring: (CONCEPT)
  Wij (de initiërende fracties uit de raden van Landsmeer, Oostzaan en Wormerland) zijn bereid gezamenlijk te onderzoeken hoe wij samen tot een goede ambtelijke/bestuurlijke samenwerking kunnen komen, zonder vooraf de vorm daarvan in te kaderen. De fracties van de 3 gemeenten doen een beroep op hun raden en de raad van Waterland om zich daarbij aan te sluiten. De gemeenten die deelnemen bepalen in gezamenlijkheid de onderzoeksopdracht en de gemeenschappelijke verwachtingen die er in de deelnemende gemeenten leven. Wij staan open voor wat de toekomst ons brengt en vraagt.
  Besluit
  De commissie adviseert het raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 14 december.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsbesluit is met algemene stemmen aangenomen.

  2 - OZ Ingekomen stukken

  Afzender
  Edam-Volendam

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Bestuurlijke Toekomst Oostzaan
 18. 13.A.26

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het amendement is met algeneme stemmen aangenomen,

 19. 14.M.21

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (4)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (9)

  Besluit

  De motie is verworpen met de stemmen van GroenLinks - D66 en ON (4 stemmen) VOOR en de stemmen van VVD - PvdA - CDA (9 stemmen) TEGEN.

 20. 15
  Sluiting - 21:40