Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 2 februari 2023

19:30 - 22:39
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

  00:00:31 - 00:02:10 - M.D. Polak
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:01:01 - 00:02:10 - M.D. Polak
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:01:06 - 00:02:10 - M.D. Polak
 4. 4

 5. 5

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  00:02:01 - 00:02:10 - M.D. Polak
  00:02:10 - 00:02:59 - R. Blokzijl
  00:02:59 - 00:03:06 - M.D. Polak
  00:03:06 - 00:03:21 - S. van Brussel
  00:03:21 - 00:03:34 - M.D. Polak
 6. 6

  Besluit

  Toezegging:
  Het college zegt, bij monde van de heer Polak, toe na te gaan hoe de overheadkosten (52844,- euro) zich verhouden tot de salariskosten werknemers van de begraafplaats. Dit nadat de vraag door de heer Ruijter nog eens verduidelijkt is in de raadsvergadering van 2-2-2023.


  De overige punten op de toezeggingenlijst zijn conform afgehandeld.

  00:03:29 - 00:03:34 - M.D. Polak
  00:03:36 - 00:04:26 - A. Ruijter
  00:04:26 - 00:04:41 - M.D. Polak
  00:04:41 - 00:04:42 - A. Ruijter
  00:04:42 - 00:04:56 - A. Ruijter
  00:04:56 - 00:06:10 - M.D. Polak
 7. 7

  Besluit

  De lijst schriftelijke vragen wordt conform vastgesteld.

  00:05:11 - 00:06:10 - M.D. Polak
 8. 8

  Besluit

  De lijst moties wordt conform vastgesteld.

  00:05:20 - 00:06:10 - M.D. Polak
 9. 9

  Voorgesteld besluit:
  De wijziging van de volgende verordening vast te stellen:


  Artikel I
  De Verordening op de raadscommissies Oostzaan wordt als volgt gewijzigd:


  Artikel 4, komt te luiden:


  Artikel 4. Samenstelling
  1.    Een raadscommissie heeft geen vaste leden.
  2.    Van elke fractie mogen maximaal twee leden deelnemen aan de raadscommissie.
  3.    Een deelnemer kan zowel raadslid als fractie-assistent zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een deelnemer aan de raadscommissie, met uitzondering van de verplichting om de leeftijd van achttien jaar te moeten hebben bereikt zoals beschreven in artikel 10 lid 1 van de Gemeentewet.
  4.    Voor het lidmaatschap van de raadscommissie is vereist dat het lid de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt.


  Artikel II
  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het initiatiefvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:05:31 - 00:06:10 - M.D. Polak
  00:06:11 - 00:07:07 - O. Abbring
  00:07:07 - 00:07:16 - M.D. Polak
  00:07:16 - 00:07:24 - A. Visser
  00:07:24 - 00:07:26 - M.D. Polak
  00:07:27 - 00:07:42 - S. van Brussel
  00:07:42 - 00:08:29 - M.D. Polak
 10. 10

  Voorgesteld besluit:
  Het normenkader bestuurlijke toekomst Oostzaan vaststellen.


  De voorzitter van de werkgroep Bestuurlijke Toekomst Oostzaan is aanwezig om vragen te beantwoorden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  De raad stemt er mee in dat de heer Stokvis, als voorzitter van de werkgroep Bestuurlijke Toekomst, in de raadsvergadering vragen beantwoordt en een inleiding houdt.


  Het initiatiefvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:08:01 - 00:08:29 - M.D. Polak
  00:08:29 - 00:12:17 - A.E.M.A. Stokvis
  00:12:17 - 00:12:33 - M.D. Polak
  00:12:33 - 00:14:07 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:14:07 - 00:14:14 - M.D. Polak
  00:14:14 - 00:14:35 - A. Ruijter
  00:14:35 - 00:14:37 - M.D. Polak
  00:14:39 - 00:15:07 - R.J. Monen
  00:15:07 - 00:15:09 - M.D. Polak
  00:15:10 - 00:16:17 - B.A.M. Baaten
  00:16:17 - 00:16:20 - M.D. Polak
  00:16:20 - 00:16:35 - L. Gunzel
  00:16:35 - 00:16:39 - M.D. Polak
  00:16:40 - 00:16:48 - A. Visser
  00:16:48 - 00:17:07 - M.D. Polak
  00:17:07 - 00:18:20 - A.E.M.A. Stokvis
  00:18:22 - 00:18:27 - M.D. Polak
  00:18:28 - 00:18:54 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:18:56 - 00:20:26 - M.D. Polak
 11. 10.A.02

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Amendement 23A02 GL Normenkader Bestuurlijke Toekomst Oostzaan
  00:19:41 - 00:20:26 - M.D. Polak
 12. 11

  Voorgesteld besluit:
  Ten aanzien van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval te kiezen voor aanbesteden, en het college opdracht te geven dit verder uit te werken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel is aangenomen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  RV 22 72 Inzameling en verwerking huisvuil
  RV 22 72 Lange termijn visie inzameling en verwerking afval
  00:20:03 - 00:20:26 - M.D. Polak
  00:20:26 - 00:28:39 - A. Ruijter
  00:28:39 - 00:28:51 - M.D. Polak
  00:28:53 - 00:30:16 - S. van Brussel
  00:30:16 - 00:31:36 - L. Gunzel
  00:31:37 - 00:31:40 - M.D. Polak
  00:31:40 - 00:33:54 - L. Boshoven
  00:33:55 - 00:33:59 - M.D. Polak
  00:33:59 - 00:36:44 - B.A.M. Baaten
  00:36:44 - 00:36:47 - M.D. Polak
  00:36:47 - 00:36:48 - B.A.M. Baaten
  00:36:48 - 00:40:23 - F. Aan
  00:40:24 - 00:40:27 - M.D. Polak
  00:40:27 - 00:43:50 - R.J. Monen
  00:43:51 - 00:43:54 - M.D. Polak
  00:43:54 - 00:45:19 - B.A.M. Baaten
  00:45:19 - 00:45:20 - M.D. Polak
  00:45:20 - 00:45:21 - A. Ruijter
  00:45:21 - 00:45:24 - M.D. Polak
  00:45:24 - 00:45:27 - R.J. Monen
  00:45:27 - 00:45:30 - M.D. Polak
  00:45:30 - 00:46:05 - R.J. Monen
  00:46:06 - 00:46:07 - M.D. Polak
  00:46:07 - 00:48:31 - L. Boshoven
  00:48:31 - 00:48:33 - L. Boshoven
  00:48:33 - 00:48:45 - M.D. Polak
  00:49:51 - 00:50:03 - M.D. Polak
  00:50:03 - 00:50:05 - A. Ruijter
  00:50:05 - 00:50:07 - R. Blokzijl
  00:50:07 - 00:50:08 - A. Ruijter
  00:50:08 - 00:50:10 - B.A.M. Baaten
  00:50:10 - 00:50:26 - A. Ruijter
  00:50:26 - 00:50:36 - M.D. Polak
  00:50:36 - 00:50:44 - A. Ruijter
  00:50:44 - 00:50:46 - M.D. Polak
  00:50:46 - 00:51:02 - A. Ruijter
  00:51:02 - 00:51:15 - M.D. Polak
  00:51:15 - 00:52:05 - M.D. Polak
  00:52:05 - 00:52:07 - M.D. Polak
  00:52:07 - 00:52:34 - A. Ruijter
  00:52:34 - 00:52:38 - A. Ruijter
  00:52:38 - 00:53:10 - M.D. Polak
  00:53:13 - 00:53:47 - M.D. Polak
  00:53:47 - 00:53:58 - A. Ruijter
  00:53:58 - 00:54:09 - M.D. Polak
  00:54:09 - 00:54:18 - A. Ruijter
  00:54:18 - 00:54:19 - M.D. Polak
  00:59:48 - 01:00:02 - M. van Engelshoven-Huls
  01:04:54 - 01:05:05 - M.D. Polak
  01:05:05 - 01:11:44 - A. Ruijter
  01:11:44 - 01:11:49 - M.D. Polak
  01:11:49 - 01:13:49 - A. Ruijter
  01:13:50 - 01:13:59 - M.D. Polak
  01:13:59 - 01:14:01 - R. Blokzijl
  01:14:01 - 01:14:05 - S. van Brussel
  01:14:05 - 01:14:14 - R. Blokzijl
  01:14:14 - 01:14:19 - M.D. Polak
  01:14:19 - 01:14:35 - A. Ruijter
  01:14:35 - 01:14:37 - M.D. Polak
  01:14:37 - 01:14:45 - A. Ruijter
  01:14:45 - 01:14:51 - M.D. Polak
  01:14:52 - 01:14:54 - A. Ruijter
  01:14:54 - 01:15:24 - M.D. Polak
  01:15:24 - 01:17:03 - S. van Brussel
  01:17:05 - 01:17:11 - B.A.M. Baaten
  01:17:11 - 01:17:16 - M.D. Polak
  01:17:16 - 01:17:57 - B.A.M. Baaten
  01:17:57 - 01:18:02 - S. van Brussel
  01:18:02 - 01:18:03 - B.A.M. Baaten
  01:18:03 - 01:18:06 - M.D. Polak
  01:18:06 - 01:18:24 - S. van Brussel
  01:18:24 - 01:18:26 - M.D. Polak
  01:18:26 - 01:19:27 - B.A.M. Baaten
  01:19:27 - 01:19:30 - M.D. Polak
  01:19:30 - 01:20:09 - L. Boshoven
  01:20:09 - 01:20:13 - M.D. Polak
  01:20:13 - 01:21:18 - L. Boshoven
  01:21:18 - 01:21:29 - M.D. Polak
  01:21:29 - 01:22:14 - A. Ruijter
  01:22:14 - 01:22:15 - L. Boshoven
  01:22:15 - 01:22:18 - M.D. Polak
  01:22:18 - 01:23:32 - L. Boshoven
  01:23:33 - 01:23:37 - M.D. Polak
  01:23:37 - 01:23:53 - S. van Brussel
  01:23:53 - 01:23:54 - M.D. Polak
  01:23:54 - 01:24:05 - L. Boshoven
  01:24:05 - 01:24:07 - M.D. Polak
  01:24:07 - 01:24:14 - S. van Brussel
  01:24:14 - 01:24:18 - M.D. Polak
  01:24:19 - 01:24:46 - R.J. Monen
  01:24:46 - 01:24:48 - M.D. Polak
  01:24:48 - 01:25:04 - B.A.M. Baaten
  01:25:05 - 01:25:21 - R.J. Monen
  01:25:22 - 01:25:26 - M.D. Polak
  01:25:26 - 01:26:02 - F. Aan
  01:26:03 - 01:26:12 - M.D. Polak
  01:29:06 - 01:29:08 - M.D. Polak
  01:29:08 - 01:29:52 - A. Ruijter
  01:29:52 - 01:29:58 - M.D. Polak
  01:29:58 - 01:30:22 - A. Ruijter
  01:30:22 - 01:30:43 - M.D. Polak
  01:30:43 - 01:30:44 - R. Blokzijl
  01:30:44 - 01:30:45 - M.D. Polak
  01:30:45 - 01:30:57 - B.A.M. Baaten
  01:30:57 - 01:31:02 - M.D. Polak
  01:41:36 - 01:41:52 - M.D. Polak
  01:41:52 - 01:42:09 - B.A.M. Baaten
  01:42:09 - 01:43:18 - A. Ruijter
  01:43:18 - 01:43:22 - M.D. Polak
  01:43:22 - 01:43:24 - A. Ruijter
  01:43:24 - 01:43:30 - M.D. Polak
  01:43:30 - 01:43:43 - S. van Brussel
  01:43:44 - 01:43:48 - M.D. Polak
  01:43:49 - 01:44:07 - B.A.M. Baaten
  01:44:08 - 01:44:10 - M.D. Polak
  01:44:10 - 01:44:17 - L. Boshoven
  01:44:19 - 01:44:20 - M.D. Polak
  01:44:21 - 01:44:30 - F. Aan
  01:44:33 - 01:44:35 - M.D. Polak
  01:44:35 - 01:44:39 - R.J. Monen
  01:44:40 - 01:44:49 - M.D. Polak
  01:44:49 - 01:44:56 - A. Ruijter
  01:44:56 - 01:45:13 - M.D. Polak
  01:45:26 - 01:45:34 - M.D. Polak
  01:45:34 - 01:45:35 - A. Ruijter
  01:45:35 - 01:48:12 - M.D. Polak
  01:48:12 - 01:50:04 - A. Ruijter
  01:50:04 - 01:50:08 - M.D. Polak
  01:50:08 - 01:50:41 - A. Ruijter
  01:50:41 - 01:50:44 - M.D. Polak
  01:50:44 - 01:52:24 - R.J. Monen
  01:52:24 - 01:52:28 - M.D. Polak
  01:52:31 - 01:53:23 - J.G. Lagerwaard
  01:53:24 - 01:53:27 - M.D. Polak
  01:53:28 - 01:54:23 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:54:23 - 01:54:26 - M.D. Polak
  01:54:26 - 01:54:50 - A. Visser
  01:54:51 - 01:54:59 - M.D. Polak
  01:55:32 - 01:55:38 - M.D. Polak
  01:55:39 - 01:56:05 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:56:05 - 01:56:12 - M.D. Polak
  01:56:12 - 01:56:33 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:56:33 - 01:56:42 - M.D. Polak
  01:56:42 - 01:56:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:56:50 - 01:57:36 - M.D. Polak
  01:57:36 - 01:57:37 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:57:37 - 01:57:39 - M.D. Polak
  01:57:39 - 01:57:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:57:50 - 01:57:56 - M.D. Polak
  01:57:56 - 01:58:00 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:58:01 - 01:58:50 - M.D. Polak
  01:58:50 - 01:59:00 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:59:00 - 01:59:51 - M.D. Polak
  01:59:52 - 02:00:44 - F. Aan
  02:00:46 - 02:00:55 - M.D. Polak
  02:00:56 - 02:04:29 - B.A.M. Baaten
  02:04:30 - 02:04:39 - M.D. Polak
  02:04:40 - 02:04:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  02:04:53 - 02:04:54 - M.D. Polak
  02:04:54 - 02:06:11 - A. Ruijter
  02:06:11 - 02:06:13 - M.D. Polak
  02:06:13 - 02:06:41 - B.A.M. Baaten
  02:06:42 - 02:06:43 - A. Ruijter
  02:06:43 - 02:06:44 - M.D. Polak
  02:06:44 - 02:07:33 - A. Ruijter
  02:07:33 - 02:07:34 - M.D. Polak
  02:07:34 - 02:07:56 - B.A.M. Baaten
  02:07:56 - 02:07:57 - M.D. Polak
  02:07:58 - 02:08:36 - A. Ruijter
  02:08:37 - 02:08:42 - M.D. Polak
  02:08:43 - 02:12:02 - R.J. Monen
  02:12:03 - 02:12:10 - M.D. Polak
  02:15:59 - 02:16:01 - M.D. Polak
  02:16:01 - 02:16:32 - R.J. Monen
  02:16:32 - 02:16:52 - M.D. Polak
  02:16:53 - 02:16:56 - M.D. Polak
  02:16:58 - 02:17:01 - M.D. Polak
  02:17:01 - 02:17:17 - R.J. Monen
  02:17:17 - 02:17:35 - M.D. Polak
  02:17:35 - 02:17:50 - M.D. Polak
  02:17:50 - 02:18:46 - A.M.C. van Duijnhoven
  02:18:46 - 02:18:48 - M.D. Polak
  02:18:49 - 02:19:41 - B.A.M. Baaten
  02:19:41 - 02:19:45 - M.D. Polak
  02:19:45 - 02:20:11 - F. Aan
  02:20:12 - 02:20:14 - M.D. Polak
  02:20:15 - 02:20:28 - B.A.M. Baaten
  02:20:28 - 02:20:31 - M.D. Polak
  02:20:32 - 02:20:49 - A. Visser
  02:20:50 - 02:21:20 - M.D. Polak
 13. 11.A.03

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (6)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (7)

  Besluit

  Het amendement is verworpen met de stemmen van de fracties van VVD (5) en CDA (2) tegen en de fracties van PvdA (2), D66 (1), GroenLinks (2) en ON (1) voor.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Lange termijnvise inzameling en verwerking huishoudelijk afval
  02:20:57 - 02:21:20 - M.D. Polak
 14. 11.A.07

  Besluit

  Het amendement is ingetrokken.

 15. 11.A.08

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het amendement is (met aanpassing) met algemene stemmen aangenomen.

 16. 12

  Voorgesteld besluit:
  Om akkoord te gaan met het opgestelde masterplan en het benodigde budget voor renovatie en onderhoud beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  RV 22 65 Masterplan begraafplaats
  RV 22 65 Masterplan begraafplaats
  02:20:58 - 02:21:20 - M.D. Polak
 17. 12.A.05

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

 18. 13

  Voorgesteld besluit:
  Een zienswijze af te geven over de Kadernota 2024-2027 van OVER-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  2 - OZ Ingekomen stukken

  Afzender
  AB OVER-gemeenten

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  RV 23 10 Zienswijze kadernota 2024-2027 OVER-gemeenten
  02:20:59 - 02:21:20 - M.D. Polak
  02:21:20 - 02:21:56 - A. Ruijter
  02:21:56 - 02:22:03 - M.D. Polak
  02:22:04 - 02:22:08 - F. Aan
  02:22:09 - 02:23:17 - M.D. Polak
  02:23:17 - 02:23:46 - A. Ruijter
  02:23:46 - 02:25:27 - M.D. Polak
 19. 13.A.01

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (10)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (3)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen met 10 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Zienswijze kadernota 2024-2027 OVER-gemeenten
  02:24:02 - 02:25:27 - M.D. Polak
 20. 13.A.06

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  02:24:05 - 02:25:27 - M.D. Polak
 21. 14

  Voorgesteld besluit:
  1.    kennis te nemen van de Kadernota 2024-2028 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus.
  2.    en zienswijze in te dienen op het gebied van besparingen voor de komende jaren en het gebruik van datawetenschappen en algoritmes, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  02:24:06 - 02:25:27 - M.D. Polak
 22. 15

  Voorgesteld besluit:
  vast te stellen:

  1. het besluit tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2023 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023;
  2. hiertoe de tarievennota 2023 aan te passen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  02:24:13 - 02:25:27 - M.D. Polak
 23. 16

  Voorgesteld besluit:
  een zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2023, door middel van bijgaande brief met kenmerk 873942 en dit kenbaar te maken aan de VRA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  02:25:10 - 02:25:27 - M.D. Polak
  02:25:27 - 02:25:45 - A. Visser
  02:25:46 - 02:25:51 - M.D. Polak
  02:25:52 - 02:26:13 - A. Ruijter
  02:26:13 - 02:26:44 - M.D. Polak
 24. 17

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22:25 de vergadering.

  02:26:35 - 02:26:44 - M.D. Polak