Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

woensdag 5 april 2023

19:30 - 22:28
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
B.A.M. Baaten
Toelichting

De vergadering vindt plaats op WOENSDAG 5 april.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Burgemeester Polak zal na agendapunt 9 de vergadering verlaten.

  Besluit

  De voorzitter, de heer Baaten, opent om 19:30 uur de vergadering,

  00:00:55 - 00:03:11 - B.A.M. Baaten
 2. 2

  Aan de orde is interpellatie (-verzoek) 23-I-01. (bijgevoegd)


  De voorzitter stelt voor de interpellatie om 19:30 uur te laten plaatsvinden.

  Besluiten

  Toezegging:
  De portefeuillehouder, de heer Polak, zegt toe de raad over dit onderwerp voortaan via een raadsbericht of mondeling in de commissie tijdig te informeren.

  De raad stemt in met het om 19:30 uur houden van de ingediende interpellatie.

  00:02:19 - 00:03:11 - B.A.M. Baaten
  00:03:11 - 00:10:42 - A. Ruijter
  00:10:42 - 00:11:03 - B.A.M. Baaten
  00:20:12 - 00:20:26 - B.A.M. Baaten
  00:20:27 - 00:20:34 - A. Ruijter
  00:20:35 - 00:20:39 - B.A.M. Baaten
  00:20:39 - 00:20:53 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:20:54 - 00:20:57 - B.A.M. Baaten
  00:20:57 - 00:21:54 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:21:54 - 00:22:12 - B.A.M. Baaten
  00:22:12 - 00:23:00 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:23:00 - 00:23:08 - B.A.M. Baaten
  00:23:15 - 00:23:25 - B.A.M. Baaten
  00:23:26 - 00:24:23 - R.J. Monen
  00:24:27 - 00:24:30 - B.A.M. Baaten
  00:24:30 - 00:25:08 - A. Visser
  00:25:12 - 00:25:16 - B.A.M. Baaten
  00:25:16 - 00:25:40 - O. Abbring
  00:25:40 - 00:25:42 - A. Ruijter
  00:25:42 - 00:25:44 - O. Abbring
  00:25:44 - 00:25:45 - B.A.M. Baaten
  00:25:45 - 00:25:47 - A. Ruijter
  00:25:47 - 00:25:49 - B.A.M. Baaten
  00:25:49 - 00:26:12 - A. Ruijter
  00:26:12 - 00:26:13 - B.A.M. Baaten
  00:26:13 - 00:26:50 - O. Abbring
  00:26:50 - 00:26:56 - O. Abbring
  00:26:56 - 00:27:08 - B.A.M. Baaten
  00:27:09 - 00:27:23 - O. Abbring
  00:27:24 - 00:27:28 - B.A.M. Baaten
  00:27:29 - 00:28:09 - F. Aan
  00:28:10 - 00:28:17 - B.A.M. Baaten
  00:28:17 - 00:28:59 - R. Blokzijl
  00:28:59 - 00:29:28 - B.A.M. Baaten
  00:37:08 - 00:40:23 - B.A.M. Baaten
  00:40:23 - 00:40:36 - B.A.M. Baaten
  00:40:36 - 00:40:43 - F. Aan
  00:40:43 - 00:41:33 - B.A.M. Baaten
  00:41:33 - 00:42:02 - B.A.M. Baaten
  00:42:03 - 00:43:24 - R.J. Monen
  00:43:26 - 00:43:28 - B.A.M. Baaten
  00:43:28 - 00:44:29 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:44:30 - 00:44:34 - B.A.M. Baaten
  00:44:34 - 00:45:11 - A. Ruijter
  00:45:11 - 00:45:19 - B.A.M. Baaten
  00:45:19 - 00:45:20 - A. Ruijter
  00:45:20 - 00:46:29 - B.A.M. Baaten
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:45:56 - 00:46:29 - B.A.M. Baaten
 4. 4

 5. 5

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  00:46:19 - 00:46:29 - B.A.M. Baaten
  00:46:29 - 00:47:09 - M.P. Alblas
  00:47:10 - 00:47:40 - B.A.M. Baaten
 6. 6

  Besluit

  De lijst met toezeggingen wordt conform vastgesteld.

  00:47:26 - 00:47:40 - B.A.M. Baaten
  00:47:40 - 00:48:08 - R.J. Monen
  00:48:08 - 00:48:34 - B.A.M. Baaten
  00:49:47 - 00:50:03 - B.A.M. Baaten
  00:50:05 - 00:50:09 - B.A.M. Baaten
  00:50:09 - 00:50:29 - R.J. Monen
  00:50:29 - 00:51:11 - B.A.M. Baaten
 7. 7

  Besluit

  De lijst met schriftelijke vragen wordt vastgesteld.

  00:50:53 - 00:51:11 - B.A.M. Baaten
  00:51:11 - 00:51:27 - A. Ruijter
  00:51:27 - 00:52:22 - B.A.M. Baaten
 8. 8

  Besluit

  De lijst met moties wordt conform vastgesteld.

  00:51:42 - 00:52:22 - B.A.M. Baaten
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. het “Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oostzaan 2023” vast te stellen, met uitzondering van hoofdstuk 6 (organisatorische uitgangspunten), dat door het college van Oostzaan is vastgesteld;
  2. met de inwerkingtreding van het “Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Oostzaan 2023” het “Inkoop- en aanbestedingsbeleid Oostzaan 2016” en  de “Algemene inkoopvoorwaarden 2013 Oostzaan” in te trekken.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:51:53 - 00:52:22 - B.A.M. Baaten
  00:52:22 - 00:55:33 - S. van Brussel
  00:55:33 - 00:55:38 - B.A.M. Baaten
  00:55:39 - 00:56:54 - A. Ruijter
  00:56:55 - 00:56:58 - B.A.M. Baaten
  00:56:58 - 00:57:57 - F. Aan
  00:57:58 - 00:58:00 - B.A.M. Baaten
  00:58:00 - 00:58:35 - R.J. Monen
  00:58:35 - 00:58:37 - B.A.M. Baaten
  00:58:38 - 00:58:49 - A. Visser
  00:58:53 - 00:59:02 - B.A.M. Baaten
  01:01:21 - 01:01:29 - B.A.M. Baaten
  01:01:29 - 01:01:49 - R. Blokzijl
  01:01:49 - 01:01:51 - B.A.M. Baaten
  01:01:51 - 01:01:54 - S. van Brussel
  01:01:54 - 01:02:00 - B.A.M. Baaten
  01:06:02 - 01:06:10 - B.A.M. Baaten
  01:06:10 - 01:07:10 - S. van Brussel
  01:07:11 - 01:07:13 - B.A.M. Baaten
  01:07:13 - 01:08:17 - A. Ruijter
  01:08:18 - 01:08:22 - B.A.M. Baaten
  01:08:22 - 01:08:54 - R. Blokzijl
  01:08:54 - 01:08:57 - B.A.M. Baaten
  01:08:57 - 01:09:42 - A. Ruijter
  01:09:43 - 01:10:41 - B.A.M. Baaten
 10. 9.A.15

  Besluit

  Het amendement is ingetrokken.

  01:10:19 - 01:10:41 - B.A.M. Baaten
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  1.    De 'Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen voor het grondgebied van Oostzaan (kenmerk: 845915);
  2.    Deze Nota in te laten gaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt,;
  3.    Op dezelfde datum de bestaande Nota Bodembeheer (Datum:25 maart 2019) in te trekken.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  1.    De 'Nota Bodembeheer, deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond’ vast te stellen voor het grondgebied van Oostzaan (kenmerk: 845915);
  2.    Deze Nota in te laten gaan op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt,;
  3.    Op dezelfde datum de bestaande Nota Bodembeheer (Datum:25 maart 2019) in te trekken.


  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:10:20 - 01:10:41 - B.A.M. Baaten
  01:10:41 - 01:12:58 - A. Ruijter
  01:12:58 - 01:12:59 - A. Ruijter
  01:12:59 - 01:13:05 - B.A.M. Baaten
  01:13:05 - 01:13:33 - F. Aan
  01:13:34 - 01:13:35 - B.A.M. Baaten
  01:13:36 - 01:14:27 - R.J. Monen
  01:14:28 - 01:14:31 - B.A.M. Baaten
  01:14:31 - 01:15:15 - R. Blokzijl
  01:15:15 - 01:15:20 - B.A.M. Baaten
  01:15:20 - 01:16:11 - A. Ruijter
  01:16:11 - 01:16:14 - B.A.M. Baaten
  01:16:14 - 01:16:26 - R. Blokzijl
  01:16:27 - 01:16:30 - B.A.M. Baaten
  01:16:30 - 01:16:47 - A. Visser
  01:16:49 - 01:16:54 - B.A.M. Baaten
  01:16:54 - 01:18:13 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:18:13 - 01:18:46 - B.A.M. Baaten
  01:18:46 - 01:20:19 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:20:19 - 01:20:28 - B.A.M. Baaten
  01:20:29 - 01:20:39 - R.J. Monen
  01:20:39 - 01:20:42 - B.A.M. Baaten
  01:20:42 - 01:21:08 - R.J. Monen
  01:21:08 - 01:21:09 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:21:09 - 01:21:10 - R.J. Monen
  01:21:10 - 01:21:12 - B.A.M. Baaten
  01:21:12 - 01:21:19 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:21:20 - 01:21:43 - R.J. Monen
  01:21:43 - 01:21:53 - B.A.M. Baaten
  01:21:53 - 01:22:03 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:22:03 - 01:22:04 - B.A.M. Baaten
  01:22:04 - 01:22:31 - R.J. Monen
  01:22:31 - 01:22:35 - B.A.M. Baaten
  01:22:35 - 01:22:53 - R. Blokzijl
  01:22:53 - 01:22:54 - A. Ruijter
  01:22:54 - 01:22:55 - R. Blokzijl
  01:22:55 - 01:23:00 - B.A.M. Baaten
  01:23:00 - 01:23:55 - A. Ruijter
  01:23:56 - 01:23:58 - B.A.M. Baaten
  01:23:58 - 01:24:35 - R. Blokzijl
  01:24:35 - 01:24:36 - A. Ruijter
  01:24:36 - 01:24:40 - B.A.M. Baaten
  01:24:40 - 01:24:41 - A. Ruijter
  01:24:43 - 01:24:45 - B.A.M. Baaten
  01:24:45 - 01:25:05 - A. Ruijter
  01:25:06 - 01:25:07 - R. Blokzijl
  01:25:07 - 01:25:19 - B.A.M. Baaten
  01:25:19 - 01:25:36 - R. Blokzijl
  01:25:36 - 01:25:38 - B.A.M. Baaten
  01:25:38 - 01:26:33 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:26:35 - 01:26:38 - B.A.M. Baaten
  01:26:38 - 01:27:04 - R. Blokzijl
  01:27:04 - 01:27:10 - B.A.M. Baaten
  01:27:11 - 01:27:16 - R.J. Monen
  01:27:16 - 01:27:33 - B.A.M. Baaten
  01:28:38 - 01:28:43 - B.A.M. Baaten
  01:28:43 - 01:29:46 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:29:47 - 01:30:37 - B.A.M. Baaten
  01:30:39 - 01:30:55 - B.A.M. Baaten
  01:30:56 - 01:31:45 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:31:45 - 01:32:00 - B.A.M. Baaten
  01:32:00 - 01:32:08 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:32:12 - 01:32:29 - B.A.M. Baaten
  01:32:29 - 01:33:21 - A. Ruijter
  01:33:23 - 01:33:28 - B.A.M. Baaten
  01:33:28 - 01:33:53 - R. Blokzijl
  01:33:53 - 01:34:16 - B.A.M. Baaten
  01:34:20 - 01:34:31 - B.A.M. Baaten
  01:34:31 - 01:34:42 - R.J. Monen
  01:34:42 - 01:34:47 - B.A.M. Baaten
  01:34:50 - 01:35:07 - B.A.M. Baaten
  01:35:07 - 01:35:08 - F. Aan
  01:35:08 - 01:35:10 - B.A.M. Baaten
  01:35:10 - 01:35:34 - B.A.M. Baaten
  01:35:35 - 01:35:53 - F. Aan
  01:35:55 - 01:35:58 - B.A.M. Baaten
  01:35:58 - 01:36:16 - R. Blokzijl
  01:36:16 - 01:38:08 - B.A.M. Baaten
 12. 10.A.14

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (6)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (7)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen met de stemmen van de VVD tegen en de stemmen van CDA, GroenLinks, D66, ON en PvdA voor.

  01:37:31 - 01:38:08 - B.A.M. Baaten
 13. 10.M.04

  Besluit

  Motie 23M04 is ingetrokken.

  5 - OZ Moties

  Onderwerp
  Actualisatie Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond
  01:37:32 - 01:38:08 - B.A.M. Baaten
 14. 11

  Voorgesteld besluit:
  1.    kennis te nemen van het ‘Onderzoek onderwijshuisvesting Oostzaan’.
  2.    de aanbeveling uit het onderzoeksrapport over te nemen en opdracht te geven aan het college om in 2023 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  OZ Rekenkamer

  Onderwerp
  Onderzoek onderwijshuisvesting Oostzaan
  01:37:33 - 01:38:08 - B.A.M. Baaten
  01:38:08 - 01:38:30 - R. Blokzijl
  01:38:30 - 01:38:32 - B.A.M. Baaten
  01:38:32 - 01:39:04 - R.J. Monen
  01:39:04 - 01:39:05 - B.A.M. Baaten
  01:39:05 - 01:39:58 - A. Ruijter
  01:39:59 - 01:40:03 - B.A.M. Baaten
  01:40:03 - 01:40:23 - L. Boshoven
  01:40:24 - 01:40:29 - B.A.M. Baaten
  01:40:29 - 01:40:56 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:40:57 - 01:41:56 - B.A.M. Baaten
 15. 11.A.11

  Herstemming

  Besluit

  Het amendement is verworpen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting
  01:41:55 - 01:41:56 - B.A.M. Baaten
 16. 12

  Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024-2028 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske Waterland 
  2. Een zienswijze in te dienen, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (7)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (6)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is aangenomen met de stemmen van VVD en PvdA voor en de stemmen van GroenLinks, D66, ON en CDA tegen,

  01:41:56 - 01:41:56 - B.A.M. Baaten
  01:42:05 - 01:42:43 - B.A.M. Baaten
  01:42:44 - 01:43:30 - A. Ruijter
  01:43:31 - 01:43:45 - B.A.M. Baaten
  01:43:45 - 01:44:25 - R. Blokzijl
  01:44:26 - 01:44:32 - B.A.M. Baaten
  01:44:32 - 01:45:25 - F. Aan
  01:45:26 - 01:45:28 - B.A.M. Baaten
  01:45:28 - 01:46:14 - R.J. Monen
  01:46:14 - 01:46:30 - B.A.M. Baaten
  01:46:32 - 01:46:36 - A. Ruijter
  01:46:36 - 01:46:43 - B.A.M. Baaten
  01:46:43 - 01:46:44 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:46:44 - 01:46:47 - B.A.M. Baaten
  01:46:47 - 01:46:50 - A. Ruijter
  01:46:50 - 01:46:52 - B.A.M. Baaten
  01:46:52 - 01:47:32 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:47:33 - 01:48:21 - B.A.M. Baaten
  01:48:22 - 01:48:41 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:48:43 - 01:48:45 - B.A.M. Baaten
  01:48:46 - 01:48:55 - A. Ruijter
  01:48:55 - 01:48:59 - B.A.M. Baaten
  01:48:59 - 01:49:04 - A. Visser
  01:49:06 - 01:50:15 - B.A.M. Baaten
 17. 12.A.10

  Herstemming

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (6)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (7)
  01:49:51 - 01:50:15 - B.A.M. Baaten
 18. 13

  Voorgesteld besluit:
  1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2024 van de GGDZW;
  2. Kennis te nemen van de concept Regiovisie van de GGDZW;
  3. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 884093, dat in de concept Kadernota 2024 en de concept
  Regiovisie een aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:49:53 - 01:50:15 - B.A.M. Baaten
  01:50:15 - 01:50:32 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:50:32 - 01:51:37 - B.A.M. Baaten
 19. 13.A.12

 20. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  1.    de nota van beantwoording op het Parapluplan parkeren Oostzaan vast te stellen;
  2.    de ambtelijke wijzigingen genoemd in het Parapluplan door te voeren ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren.
  3.    Het Parapluplan parkeren Oostzaan, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren, vast te stellen.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  1.    de nota van beantwoording op het Parapluplan parkeren Oostzaan vast te stellen;
  2.    de ambtelijke wijzigingen genoemd in het Parapluplan door te voeren ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren.
  3.    Het Parapluplan parkeren Oostzaan, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp Parapluplan parkeren, vast te stellen.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:51:06 - 01:51:37 - B.A.M. Baaten
  01:51:37 - 01:52:49 - R.J. Monen
  01:52:49 - 01:52:57 - B.A.M. Baaten
  01:52:57 - 01:53:52 - S. van Brussel
  01:53:53 - 01:53:57 - B.A.M. Baaten
  01:53:57 - 01:54:48 - A. Ruijter
  01:54:50 - 01:55:36 - B.A.M. Baaten
 21. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van vier bedrijfsunits en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel
  Ambacht 40-58 te Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, de ontwerp verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van vier bedrijfsunits en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel
  Ambacht 40-58 te Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, de ontwerp verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.


  Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

  01:55:28 - 01:55:36 - B.A.M. Baaten
  01:55:36 - 01:56:56 - A. Ruijter
  01:56:57 - 01:57:00 - B.A.M. Baaten
  01:57:00 - 01:57:01 - R. Blokzijl
  01:57:01 - 01:57:02 - B.A.M. Baaten
  01:57:02 - 01:57:17 - R. Blokzijl
  01:57:18 - 01:57:19 - B.A.M. Baaten
  01:57:19 - 01:57:33 - S. van Brussel
  01:57:35 - 01:57:38 - B.A.M. Baaten
  01:57:39 - 01:57:49 - R.J. Monen
  01:57:50 - 01:58:34 - B.A.M. Baaten
 22. 16

  De raad van toezicht van Stichting OPSPOOR heeft een voordracht gedaan voor de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht per 1 mei 2023. Volgens de statuten van OPSPOOR beslist de gemeenteraad over ontslag en benoeming. Geadviseerd wordt de gemeenteraad voor te stellen de heer J. Kentson te benoemen als lid van de raad van toezicht van OPSPOOR.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit:
  De heer J. Kentson te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting OPSPOOR per 1 mei 2023 voor een periode van vier jaar.

  Besluit

  Voorgesteld besluit:
  De heer J. Kentson te benoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting OPSPOOR per 1 mei 2023 voor een periode van vier jaar.


  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.


  Toezegging:
  Wethouder Taams zegt toe op vragen van de heer Ruijter en de heer Alblas aan te geven op welke wijze de bestuurlijke bemoeienis bij het openbaar onderwijs kan worden versterkt/vergroot.

  01:58:22 - 01:58:34 - B.A.M. Baaten
  01:58:34 - 01:59:26 - A. Ruijter
  01:59:26 - 01:59:28 - B.A.M. Baaten
  01:59:28 - 01:59:51 - M.P. Alblas
  01:59:53 - 02:00:13 - B.A.M. Baaten
  02:02:04 - 02:02:38 - B.A.M. Baaten
 23. 17

  02:02:29 - 02:02:38 - B.A.M. Baaten