Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 13 juli 2023

19:30 - 22:33
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering,

  00:00:50 - 00:02:38 - M.D. Polak
 2. 2

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld.

  00:01:45 - 00:02:38 - M.D. Polak
 3. 3

  De voorzitter stelt voor de volgende raadsleden te benoemen in de commissie voor de geloofsbrieven:
  Mevrouw Boshoven, Mevrouw Gunzel, Mevrouw Lagerwaard.


  Mevrouw Stroo legt de belofte af.

  Besluit

  Mevrouw Stroo is geinstalleerd als raadslid. Zij is beëdigd en heeft de belofte afgelegd.

  00:01:52 - 00:02:38 - M.D. Polak
  00:04:04 - 00:04:10 - M.D. Polak
  00:04:10 - 00:04:20 - L. Boshoven
  00:04:21 - 00:04:31 - M.D. Polak
  00:05:55 - 00:05:59 - H. Stroo
 4. 4

  Het woord voeren: de heer M. Polak en mevrouw S. van Brussel.

  Besluit

  De burgemeester heeft met een toespraak afscheid genomen van raadslid mevrouw van Duijnhoven.

  00:17:27 - 00:22:01 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:22:01 - 00:22:05 - B.A.M. Baaten
  00:22:05 - 00:22:06 - M.D. Polak
  00:22:06 - 00:24:31 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:24:43 - 00:25:08 - M.D. Polak
 5. 5

  00:25:02 - 00:25:08 - M.D. Polak
  00:25:08 - 00:25:19 - A. Visser
  00:25:21 - 00:25:29 - M.D. Polak
  00:25:30 - 00:26:28 - B.A.M. Baaten
  00:26:29 - 00:26:38 - M.D. Polak
  00:32:50 - 00:34:25 - M.D. Polak
 6. 6

 7. 7

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  00:34:08 - 00:34:25 - M.D. Polak
 8. 8

  Besluit

  De lijst toezeggingen is conform vastgesteld.

  00:34:20 - 00:34:25 - M.D. Polak
  00:34:25 - 00:36:27 - A. Ruijter
  00:36:27 - 00:36:52 - M.D. Polak
  00:36:52 - 00:37:20 - A. Ruijter
 9. 9

  Besluit

  De schriftelijke vragen over de Lishof zijn ingetrokken - 23/27.
  De lijst is verder conform vastgesteld.

  00:36:53 - 00:37:20 - A. Ruijter
  00:37:20 - 00:37:30 - M.D. Polak
  00:37:30 - 00:37:44 - M.P. Alblas
  00:37:44 - 00:37:47 - M.D. Polak
  00:37:47 - 00:37:57 - M.D. Polak
  00:37:57 - 00:38:00 - M.P. Alblas
  00:38:01 - 00:38:03 - M.D. Polak
  00:38:03 - 00:38:08 - M.P. Alblas
  00:38:08 - 00:38:28 - M.D. Polak
  00:38:28 - 00:39:26 - A. Ruijter
 10. 10

  Besluiten

  De lijst met moties is conform vastgesteld.

  Toezegging
  Bij de moties waar de termijn is opgeschoven (bijvoorbeeld van Q2 naar Q3) wordt aangegeven wat daarvan de reden is.

  00:38:41 - 00:39:26 - A. Ruijter
  00:39:26 - 00:39:43 - M.D. Polak
  00:39:43 - 00:39:53 - A. Ruijter
  00:39:53 - 00:39:54 - M.D. Polak
  00:39:54 - 00:40:32 - A. Ruijter
  00:40:32 - 00:41:38 - M.D. Polak
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. De Jaarstukken 2022 van de gemeente Oostzaan vast te stellen;
  2. Akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:40:47 - 00:41:38 - M.D. Polak
 12. 12

  Toegevoegd is een Raadsbericht over effecten Mei-circulaire 2023,


  12 juli 2023:
  Toegevoegd is een Memo met een herziene versie van het Voorjaarsbericht en de Kadernota.
  Toegevoegd is een Raadsbericht afhandeling van toezeggingen uit de commissie van 29 juni 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Voorjaarsbericht en Kadernota - keuzenmogelijheden

  5 - OZ Moties

  Onderwerp
  Prioriteiten bij sluitend maken begroting
  00:41:30 - 00:41:38 - M.D. Polak
  00:41:40 - 00:45:47 - R.J. Monen
  00:45:47 - 00:45:56 - M.D. Polak
  00:45:56 - 00:50:43 - B.A.M. Baaten
  00:50:43 - 00:50:56 - M.D. Polak
  00:50:57 - 00:55:58 - A. Ruijter
  00:55:58 - 00:56:05 - M.D. Polak
  00:56:05 - 00:56:59 - H. Stroo
  00:57:01 - 00:57:02 - M.D. Polak
  00:57:02 - 00:58:13 - L. Boshoven
  00:58:14 - 00:58:16 - M.D. Polak
  00:58:16 - 01:00:50 - F. Aan
  01:00:51 - 01:00:58 - M.D. Polak
  01:00:58 - 01:01:12 - R.J. Monen
  01:01:12 - 01:01:28 - M.D. Polak
  01:08:01 - 01:08:07 - M.D. Polak
  01:08:07 - 01:14:49 - R.J. Monen
  01:14:49 - 01:14:55 - M.D. Polak
  01:14:55 - 01:15:41 - B.A.M. Baaten
  01:15:41 - 01:15:44 - M.D. Polak
  01:15:44 - 01:16:10 - R.J. Monen
  01:16:10 - 01:16:12 - M.D. Polak
  01:16:12 - 01:16:20 - B.A.M. Baaten
  01:16:20 - 01:16:21 - R.J. Monen
  01:16:21 - 01:16:28 - M.D. Polak
  01:16:29 - 01:17:20 - B.A.M. Baaten
  01:17:21 - 01:17:24 - M.D. Polak
  01:17:26 - 01:17:56 - S. van Brussel
  01:17:58 - 01:18:20 - M.D. Polak
  01:18:20 - 01:18:21 - R.J. Monen
  01:18:21 - 01:18:24 - M.D. Polak
  01:18:24 - 01:18:25 - R.J. Monen
  01:18:25 - 01:18:32 - M.D. Polak
  01:24:27 - 01:24:37 - M.D. Polak
  01:24:37 - 01:26:18 - R.J. Monen
  01:26:18 - 01:27:06 - M.D. Polak
  01:30:10 - 01:31:10 - M.D. Polak
  01:31:10 - 01:31:15 - M.D. Polak
  01:31:15 - 01:31:55 - R.J. Monen
  01:31:55 - 01:32:13 - M.D. Polak
  01:32:13 - 01:32:16 - M.D. Polak
  01:32:16 - 01:32:41 - R.J. Monen
  01:32:41 - 01:33:02 - M.D. Polak
  01:33:02 - 01:34:20 - M.D. Polak
 13. 12.A.19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het gewijzigde amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  01:34:05 - 01:34:20 - M.D. Polak
 14. 12.M.07

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (8)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (5)

  Besluit

  De motie is aangenomen met 8 stemmen voor en 5 tegen.
  Voor VVD, PvdA en mevrouw van Boshoven (CDA)


  Tegen GroenLinks, D66, ON en mevrouw Visser (CDA).

  01:34:07 - 01:34:20 - M.D. Polak
  01:34:23 - 01:34:49 - A. Visser
  01:34:50 - 01:34:54 - M.D. Polak
  01:34:55 - 01:35:50 - R.J. Monen
  01:35:50 - 01:36:58 - M.D. Polak
 15. 13

  Toegevoegd: RB vragen en suggestie bijeenkomst 10-7-2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:36:36 - 01:36:58 - M.D. Polak
  01:36:58 - 01:37:36 - S. van Brussel
  01:37:37 - 01:37:44 - M.D. Polak
  01:37:44 - 01:38:31 - A. Ruijter
  01:38:31 - 01:38:32 - M.D. Polak
  01:38:33 - 01:40:09 - R.J. Monen
  01:40:10 - 01:40:15 - M.D. Polak
  01:40:15 - 01:40:58 - L. Boshoven
  01:40:58 - 01:41:01 - M.D. Polak
  01:41:02 - 01:41:46 - B.A.M. Baaten
  01:41:46 - 01:41:48 - M.D. Polak
  01:41:49 - 01:42:03 - F. Aan
  01:42:04 - 01:43:32 - M.D. Polak
 16. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de VRA jaarstukken 2022;
  2. Als zienswijze mee te geven dat “De reizigersaantallen in het openbaar vervoer nog niet op het niveau van 2019 zijn. Ondertussen zijn de tarieven wel omhoog gegaan en dat is een zorgelijke ontwikkeling”;
  3. Kennis te nemen van de VRA Kaderbrief 2024 d.d. 7 april 2023.

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  01:42:33 - 01:43:32 - M.D. Polak
 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze vast te stellen inhoudende de opvatting dat de raad zich kan vinden in de oprichting van de stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  01:42:57 - 01:43:32 - M.D. Polak
 18. 16

  Bijlagen B2 De MRA Agenda 2020-2024 en B3 De Samenwerkingsagenda en de Propositie Zaanstreek – Waterland staan samengevat onderaan het raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de geactualiseerde Propositie Zaanstreek-Waterland t.b.v. de MRA-agenda 2024-2028.

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Veenweide
  01:43:16 - 01:43:32 - M.D. Polak
  01:43:32 - 01:44:57 - S. van Brussel
  01:44:57 - 01:45:06 - M.D. Polak
  01:45:06 - 01:45:58 - A. Ruijter
  01:45:58 - 01:46:00 - M.D. Polak
  01:46:00 - 01:47:17 - R. Blokzijl
  01:47:17 - 01:47:20 - M.D. Polak
  01:47:21 - 01:49:23 - R.J. Monen
  01:49:23 - 01:49:29 - M.D. Polak
  01:49:29 - 01:49:35 - A. Visser
  01:49:36 - 01:49:42 - M.D. Polak
  01:52:23 - 01:52:28 - M.D. Polak
  01:52:28 - 01:52:52 - S. van Brussel
  01:52:52 - 01:53:19 - S. van Brussel
  01:53:22 - 01:53:23 - M.D. Polak
  01:53:23 - 01:54:31 - A. Ruijter
  01:54:32 - 01:54:33 - M.D. Polak
  01:54:33 - 01:55:30 - R. Blokzijl
  01:55:31 - 01:55:38 - M.D. Polak
  01:55:38 - 01:56:12 - F. Aan
  01:56:13 - 01:56:16 - M.D. Polak
  01:56:16 - 01:56:36 - S. van Brussel
  01:56:36 - 01:57:09 - M.D. Polak
  01:57:09 - 01:57:16 - S. van Brussel
  01:57:16 - 01:57:24 - M.D. Polak
  01:58:40 - 01:58:44 - M.D. Polak
  01:58:44 - 01:59:02 - S. van Brussel
  01:59:03 - 02:00:27 - M.D. Polak
 19. 16.A.20

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (7)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (5)

  Besluit

  Het amendement  is aangenomen met de stemmen van de VVD tegen. Voor stemmen CDA, D66, ON, PvdA, GL

  02:00:19 - 02:00:27 - M.D. Polak
 20. 17

  Besluit

  De voorzitter sluit de raadsvergadering om 21:32 uur en meldt dat de volgende raadsvergadering is gepland op 5 oktober 2023.

  02:00:22 - 02:00:27 - M.D. Polak