Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 16 maart 2023

20:00 - 22:51
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Toelichting

De vergadering van 9 maart 2023 is geschorst en zal voortgezet worden op 16 maart om 20.00 uur. Over de agendapunten 1 tot en met 10, 18, 19 en 20M01 en 21 is op 9 maart reeds besloten. Agendapunt 22 is reeds behandeld.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter heropent om 20:00 uur de raadsvergadering.
  De heer Blokzijl heeft zich afgemeld.

  00:02:35 - 00:05:25 - M.D. Polak
 2. 13

  Voorgesteld besluit:
  1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2024 van de GGDZW;
  2. Kennis te nemen van de concept Regiovisie van de GGDZW;
  3. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW te berichten, middels bijgevoegde brief met nummer 884093, dat in de concept Kadernota 2024 en de concept
  Regiovisie een aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Het raadsvoorstel is niet in stemming gebracht.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Zienswijze kadernota GGD ZaWa
  00:03:06 - 00:05:25 - M.D. Polak
 3. 13.A.12

  Voor het amendement stemmen de fracties van CDA, GroenLinks, ON en D66 (totaal 6 stemmen)
  Tegen het amendement stemmen de fracties van VVD en PvdA (totaal 6 stemmen)
  De stemmen staken. Het amendement wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.
  Dat geldt ook voor het raadsvoorstel.

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (6)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (6)
  00:05:14 - 00:05:25 - M.D. Polak
  00:05:26 - 00:06:43 - A. Visser
  00:06:45 - 00:06:50 - M.D. Polak
  00:06:50 - 00:07:32 - L. Gunzel
 4. 14

  Voorgesteld besluit:
  De Koers sociaal domein 2023-2026 ‘Samen voor elkaar’ vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:06:53 - 00:07:32 - L. Gunzel
  00:07:34 - 00:07:37 - M.D. Polak
  00:07:42 - 00:09:15 - A. Ruijter
  00:09:15 - 00:09:18 - M.D. Polak
  00:09:19 - 00:10:48 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:10:49 - 00:10:52 - M.D. Polak
  00:10:52 - 00:11:22 - M.P. Alblas
  00:11:22 - 00:11:24 - M.D. Polak
  00:11:25 - 00:11:26 - R.J. Monen
  00:11:28 - 00:12:13 - R.J. Monen
  00:12:13 - 00:12:33 - M.D. Polak
  00:14:52 - 00:15:32 - M.D. Polak
 5. 15

  Voorgesteld besluit:
  1. Het college de bevoegdheid te geven om namens onze gemeente in te stemmen met voortzetting van het Buitenhuis.
  2. De kosten van Het Buitenhuis te dekken uit de opheffing van het mantelzorgcompliment.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:15:18 - 00:15:32 - M.D. Polak
  00:15:32 - 00:18:22 - A.M.C. van Duijnhoven
 6. 15.A.09

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  00:17:16 - 00:18:22 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:18:22 - 00:18:31 - M.D. Polak
  00:18:31 - 00:19:42 - A. Ruijter
  00:19:42 - 00:19:44 - M.D. Polak
  00:19:45 - 00:20:56 - R.J. Monen
  00:20:56 - 00:21:00 - M.D. Polak
  00:21:00 - 00:21:38 - A. Visser
  00:21:40 - 00:21:43 - M.D. Polak
  00:21:43 - 00:22:05 - M.P. Alblas
  00:22:06 - 00:22:08 - M.D. Polak
  00:22:09 - 00:22:48 - F. Aan
  00:22:50 - 00:22:58 - M.D. Polak
  00:29:00 - 00:29:18 - M.D. Polak
  00:29:18 - 00:30:10 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:30:11 - 00:30:12 - M.D. Polak
  00:30:51 - 00:30:59 - M.D. Polak
  00:31:00 - 00:31:59 - R.J. Monen
  00:31:59 - 00:32:01 - M.D. Polak
  00:32:02 - 00:33:58 - A. Ruijter
  00:33:58 - 00:34:02 - M.D. Polak
  00:34:02 - 00:35:38 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:35:39 - 00:35:43 - M.D. Polak
  00:35:43 - 00:35:51 - A. Visser
  00:35:53 - 00:35:54 - M.D. Polak
  00:35:55 - 00:36:40 - F. Aan
  00:36:40 - 00:36:46 - M.D. Polak
  00:36:46 - 00:36:59 - M.P. Alblas
  00:37:00 - 00:37:07 - M.D. Polak
  00:37:09 - 00:37:19 - M.D. Polak
  00:40:36 - 00:40:48 - M.D. Polak
  00:40:48 - 00:40:53 - A. Visser
  00:40:53 - 00:40:55 - M.D. Polak
  00:40:58 - 00:41:17 - A. Visser
  00:41:21 - 00:41:34 - M.D. Polak
  00:41:34 - 00:42:50 - R.J. Monen
  00:42:50 - 00:43:07 - M.D. Polak
  00:43:07 - 00:43:22 - A. Ruijter
  00:43:22 - 00:43:36 - M.D. Polak
  00:43:36 - 00:44:27 - A. Ruijter
  00:44:28 - 00:44:31 - M.D. Polak
  00:44:32 - 00:45:13 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:45:14 - 00:45:17 - M.D. Polak
  00:45:17 - 00:45:22 - F. Aan
  00:45:22 - 00:45:32 - M.D. Polak
  00:53:58 - 00:54:04 - M.D. Polak
  00:54:04 - 00:55:05 - F. Aan
  00:55:06 - 00:55:12 - M.D. Polak
  00:55:12 - 00:55:15 - M.P. Alblas
  00:55:15 - 00:55:39 - M.D. Polak
  00:55:40 - 00:56:07 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:56:09 - 00:56:30 - M.D. Polak
  00:56:31 - 00:56:49 - F. Aan
  00:56:51 - 00:56:55 - M.D. Polak
  00:56:55 - 00:57:02 - M.P. Alblas
  00:57:02 - 00:57:56 - M.D. Polak
 7. 16

  Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met het de wensen en opvattingen van de deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA-Termijnagenda 2023 zoals verwoord in het voorstel bij dit besluit.
  2. Deze wensen en opvatting via de deelregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken bij de MRA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:57:14 - 00:57:56 - M.D. Polak
 8. 17

  Voorgesteld besluit:
  - de meerjarig onderhoudsplanning 2023-2032 per gemeentelijk pand vast te stellen;
  - de reserve gebouwenbeheer om te zetten in onderhoudsvoorzieningen;
  - de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Toezegging:
  Wethouder Wörsdörfer zal, naar aanleiding van vragen van mevrouw van Duijnhoven, de raad nader informeren over wanneer er een duurzaamheidsplan aan het MJP wordt toegevoegd.
  Wethouder Wörsdörfer zegt toe, naar aanleiding van vragen van de heer Ruijter, bij begroting 2024 meer inzichtelijk te maken waar verschillende kostenposten rondom het theater zijn opgenomen.


  Amendement 23A13 s ingetrokken.


  Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  00:57:45 - 00:57:56 - M.D. Polak
  00:57:56 - 00:59:25 - A. Ruijter
  00:59:25 - 00:59:31 - M.D. Polak
  00:59:32 - 00:59:57 - A. Visser
  00:59:59 - 01:00:03 - M.D. Polak
  01:00:03 - 01:00:19 - S. van Brussel
  01:00:20 - 01:00:21 - M.D. Polak
  01:00:22 - 01:01:00 - F. Aan
  01:01:01 - 01:01:05 - M.D. Polak
  01:01:06 - 01:01:42 - R.J. Monen
  01:01:42 - 01:01:44 - M.D. Polak
  01:01:45 - 01:01:59 - O. Abbring
  01:02:01 - 01:02:06 - M.D. Polak
  01:02:06 - 01:02:23 - A. Ruijter
  01:02:23 - 01:02:33 - M.D. Polak
  01:04:50 - 01:05:00 - M.D. Polak
  01:05:00 - 01:05:09 - M.D. Polak
  01:05:09 - 01:05:15 - A. Ruijter
  01:05:15 - 01:06:19 - M.D. Polak
  01:06:24 - 01:06:35 - M.D. Polak
  01:06:35 - 01:07:42 - R.J. Monen
  01:07:42 - 01:07:44 - M.D. Polak
  01:07:45 - 01:08:17 - A. Ruijter
  01:08:18 - 01:08:24 - M.D. Polak
  01:08:25 - 01:09:06 - B.A.M. Baaten
  01:09:06 - 01:09:08 - M.D. Polak
  01:09:08 - 01:10:23 - A. Ruijter
  01:10:25 - 01:10:26 - M.D. Polak
  01:10:26 - 01:11:00 - B.A.M. Baaten
  01:11:01 - 01:11:03 - M.D. Polak
  01:11:03 - 01:11:38 - R.J. Monen
  01:11:38 - 01:11:40 - M.D. Polak
  01:11:40 - 01:11:52 - B.A.M. Baaten
  01:11:53 - 01:12:01 - M.D. Polak
  01:12:44 - 01:12:50 - M.D. Polak
  01:12:50 - 01:13:07 - A. Ruijter
  01:13:07 - 01:14:24 - M.D. Polak
 9. 17.A.13

  Besluit

  Amendement 23A13 is ingetrokken.

 10. 20

  01:13:45 - 01:14:24 - M.D. Polak
 11. 20.M.02

  Besluit

  De motie 23M02 wordt ingetrokken.

  5 - OZ Moties

  Onderwerp
  Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) - wijziging
  01:13:57 - 01:14:24 - M.D. Polak
  01:14:24 - 01:16:29 - A. Visser
  01:16:29 - 01:18:14 - M.D. Polak
  01:18:16 - 01:18:18 - M.D. Polak
  01:18:18 - 01:18:19 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:18:19 - 01:18:23 - M.D. Polak
  01:18:23 - 01:18:27 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:18:27 - 01:18:31 - M.D. Polak
  01:21:17 - 01:21:25 - M.D. Polak
  01:21:26 - 01:21:53 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:21:53 - 01:22:14 - M.D. Polak
  01:22:14 - 01:22:16 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:22:16 - 01:22:33 - M.D. Polak
  01:22:33 - 01:24:40 - A. Visser
 12. 20.M.03

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (4)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (8)

  Besluit

  De motie is verworpen met 4 stemmen voor (CDA en GroenLinks) en 8 tegen (VVD, D66, ON en PvdA).

  5 - OZ Moties

  Onderwerp
  Wet gemeenschappelijke regeling - regionale werkgroep
  01:22:41 - 01:24:40 - A. Visser
  01:24:40 - 01:25:07 - M.D. Polak
  01:25:07 - 01:25:08 - A. Visser
  01:25:08 - 01:25:21 - R.J. Monen
  01:25:21 - 01:25:22 - M.D. Polak
  01:25:22 - 01:25:24 - M.D. Polak
  01:25:24 - 01:26:37 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:26:37 - 01:26:40 - M.D. Polak
  01:26:40 - 01:26:59 - R.J. Monen
  01:26:59 - 01:27:08 - M.D. Polak
  01:27:10 - 01:27:24 - O. Abbring
  01:27:26 - 01:27:31 - M.D. Polak
  01:27:32 - 01:27:58 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:27:59 - 01:28:01 - M.D. Polak
  01:28:01 - 01:28:14 - O. Abbring
  01:28:14 - 01:28:15 - M.D. Polak
  01:28:15 - 01:28:49 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:28:50 - 01:28:51 - M.D. Polak
  01:28:52 - 01:29:44 - A. Ruijter
  01:29:44 - 01:29:55 - M.D. Polak
  01:29:55 - 01:30:10 - M.P. Alblas
  01:30:10 - 01:31:10 - M.D. Polak
 13. 23

  Besluit

  De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering.

  01:30:52 - 01:31:10 - M.D. Polak