Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 22 juni 2023

19:30 - 23:19
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de raadsvergadering.

  00:00:50 - 00:02:57 - M.D. Polak
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.
  Er zijn geen moties vreemd aangekondigd.

  00:02:19 - 00:02:57 - M.D. Polak
 3. 3

  00:02:29 - 00:02:57 - M.D. Polak
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten zijn vastgesteld.

  00:02:44 - 00:02:57 - M.D. Polak
  00:02:57 - 00:03:17 - M.P. Alblas
 5. 5

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is conform vastgesteld.

  00:03:00 - 00:03:17 - M.P. Alblas
  00:03:19 - 00:03:28 - M.D. Polak
  00:03:28 - 00:03:30 - M.P. Alblas
  00:03:32 - 00:03:58 - M.D. Polak
 6. 6

  Besluit

  De lijst toezeggingen is conform vastgesteld.

  00:03:45 - 00:03:58 - M.D. Polak
 7. 7

  Besluit

  De lijst schriftelijke vragen is vastgesteld.
  Mevrouw Visser merkt op dat de schriftelijke vragen over Huishoudelijke Hulp ook zijn beantwoord. De lijst wordt hierop aangepast.

  00:03:51 - 00:03:58 - M.D. Polak
  00:03:58 - 00:04:07 - A. Visser
  00:04:07 - 00:05:48 - M.D. Polak
 8. 8

  Besluit

  De lijst moties wordt conform vastgesteld.

  00:04:48 - 00:05:48 - M.D. Polak
 9. 9

  Voorgesteld besluit:
  1. Het rapport “Bestuurlijke Toekomst Oostzaan”, zoals opgesteld door de werkgroep Bestuurlijke Toekomst vrij te geven voor participatie.
  2. Het college van B&W te verzoeken om voor het rapport “Bestuurlijke Toekomst Oostzaan” versie d.d. 23 mei 2023, de participatie voor te bereiden.
  3. Het college van B&W te verzoeken om voor het participatietraject een voorstel aan de raad te doen, zodat vanaf september 2023 de daadwerkelijk participatie kan starten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het initiatiefvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  5 - OZ Moties

  Onderwerp
  Verkenning samenwerking groen-landelijke gemeenten
  00:04:50 - 00:05:48 - M.D. Polak
  00:05:48 - 00:09:43 - B.A.M. Baaten
  00:09:43 - 00:09:48 - M.D. Polak
  00:09:48 - 00:10:09 - L. Boshoven
  00:10:09 - 00:10:11 - M.D. Polak
  00:10:13 - 00:11:00 - R.J. Monen
  00:11:00 - 00:11:01 - M.D. Polak
  00:11:02 - 00:15:02 - A. Ruijter
  00:15:02 - 00:15:05 - M.D. Polak
  00:15:05 - 00:15:06 - B.A.M. Baaten
  00:15:06 - 00:16:05 - A. Ruijter
  00:16:05 - 00:16:17 - M.D. Polak
  00:16:17 - 00:16:33 - A. Ruijter
  00:16:33 - 00:16:35 - M.D. Polak
  00:16:35 - 00:17:01 - A. Ruijter
  00:17:01 - 00:17:40 - B.A.M. Baaten
  00:17:40 - 00:17:48 - M.D. Polak
  00:17:48 - 00:18:42 - R.J. Monen
  00:18:42 - 00:18:44 - M.D. Polak
  00:18:45 - 00:19:41 - S. van Brussel
  00:19:44 - 00:21:18 - F. Aan
  00:21:19 - 00:21:52 - M.D. Polak
  00:37:44 - 00:39:45 - M.D. Polak
  00:39:47 - 00:39:56 - M.D. Polak
  00:39:57 - 00:40:21 - B.A.M. Baaten
  00:40:22 - 00:40:47 - M.D. Polak
  00:40:47 - 00:40:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:40:50 - 00:41:37 - M.D. Polak
  00:41:37 - 00:41:40 - O. Abbring
  00:41:40 - 00:41:44 - M.D. Polak
  00:41:44 - 00:41:47 - B.A.M. Baaten
  00:41:47 - 00:41:49 - M.D. Polak
  00:41:49 - 00:41:52 - J.G. Lagerwaard
  00:41:52 - 00:41:55 - M.D. Polak
  00:41:55 - 00:41:58 - M.P. Alblas
  00:41:58 - 00:42:00 - R. Blokzijl
  00:42:00 - 00:42:02 - M.D. Polak
  00:42:02 - 00:42:05 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:42:05 - 00:42:08 - M.D. Polak
  00:42:08 - 00:42:12 - S. van Brussel
  00:42:12 - 00:42:13 - A. Visser
  00:42:13 - 00:42:15 - M.D. Polak
  00:42:15 - 00:42:17 - L. Boshoven
  00:42:17 - 00:42:20 - M.D. Polak
  00:42:20 - 00:42:22 - F. Aan
  00:42:22 - 00:42:23 - M.D. Polak
  00:42:23 - 00:42:24 - L. Gunzel
  00:42:24 - 00:42:26 - M.D. Polak
  00:42:26 - 00:42:27 - A. Ruijter
  00:42:27 - 00:42:29 - M.D. Polak
  00:42:29 - 00:43:46 - M.D. Polak
 10. 9.A

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (11)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (2)

  Besluit

  De motie is aangenomen met de stemmen van de Ruijter (D66) en de heer Aan (PvdA) tegen.
  Voor stemmen de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, ON en mevrouw Gunzel (PvdA).

  00:40:29 - 00:40:47 - M.D. Polak
  00:40:47 - 00:40:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:40:50 - 00:41:37 - M.D. Polak
  00:41:37 - 00:41:40 - O. Abbring
  00:41:40 - 00:41:44 - M.D. Polak
  00:41:44 - 00:41:47 - B.A.M. Baaten
  00:41:47 - 00:41:49 - M.D. Polak
  00:41:49 - 00:41:52 - J.G. Lagerwaard
  00:41:52 - 00:41:55 - M.D. Polak
  00:41:55 - 00:41:58 - M.P. Alblas
  00:41:58 - 00:42:00 - R. Blokzijl
  00:42:00 - 00:42:02 - M.D. Polak
  00:42:02 - 00:42:05 - A.M.C. van Duijnhoven
  00:42:05 - 00:42:08 - M.D. Polak
  00:42:08 - 00:42:12 - S. van Brussel
  00:42:12 - 00:42:13 - A. Visser
  00:42:13 - 00:42:15 - M.D. Polak
  00:42:15 - 00:42:17 - L. Boshoven
  00:42:17 - 00:42:20 - M.D. Polak
  00:42:20 - 00:42:22 - F. Aan
  00:42:22 - 00:42:23 - M.D. Polak
  00:42:23 - 00:42:24 - L. Gunzel
  00:42:24 - 00:42:26 - M.D. Polak
  00:42:26 - 00:42:27 - A. Ruijter
  00:42:27 - 00:42:29 - M.D. Polak
  00:42:29 - 00:43:46 - M.D. Polak
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Aan de ODIJ kenbaar te maken dat de raad van Oostzaan kennis heeft genomen van het concept Jaarverslag 2022 en de concept Jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en geen zienswijze wenst in te dienen op de eerste Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde brief (kenmerk: 902578).
  2. Als bijdrage voor 2024 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 132.478,-.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  00:43:31 - 00:43:46 - M.D. Polak
  00:43:46 - 00:45:03 - A. Ruijter
  00:45:03 - 00:45:25 - M.D. Polak
  00:45:43 - 00:46:08 - M.D. Polak
  00:46:10 - 00:46:15 - A. Ruijter
  00:46:15 - 00:48:07 - M.D. Polak
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Een positieve zienswijze vast te stellen m.b.t. de begroting van 2024 VrZW;
  2. De VrZW te informeren via bijgevoegde brief met registratienummer 895987 over de zienswijze m.b.t. de begroting 2024 VrZW.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  00:46:34 - 00:48:07 - M.D. Polak
 13. 12

  Voorgesteld besluit:

  1. De digitale weg voor verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid open te stellen en hiertoe per 1 juli 2023 bijgevoegd webformulier als elektronisch kanaal aan te wijzen.
  2. Mevrouw L. Flapper aan te wijzen als contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 Wet open overheid voor zover het informatie betreft die berust bij de raad.
  3. Mevrouw N. Westra als tweede contactpersoon zoals bedoeld in artikel 4.7 Wet open overheid aan te wijzen bij afwezigheid van mevrouw L .Flapper.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  00:47:10 - 00:48:07 - M.D. Polak
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA-Voortgangsnota 2022 zoals verwoord in bijlage 2.
  2. Deze zienswijze via de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken bij de MRA.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  00:47:34 - 00:48:07 - M.D. Polak
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Een zienswijze af te geven over het Voorjaarsbericht 2023 van OVER-gemeenten
  2. Een zienswijze af te geven over de Begroting 2024 van OVER-gemeenten

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  2 - OZ Ingekomen stukken

  Afzender
  AB OVER-gemeenten

  5 - OZ Moties

  Onderwerp
  Voorjaarsbericht 2023 en Begroting 2024 OVER-gemeenten
  00:47:57 - 00:48:07 - M.D. Polak
  00:48:07 - 00:50:24 - A. Ruijter
  00:50:24 - 00:50:32 - M.D. Polak
  00:50:32 - 00:52:07 - R.J. Monen
  00:52:07 - 00:52:09 - M.D. Polak
  00:52:11 - 00:52:23 - O. Abbring
  00:52:23 - 00:52:30 - M.D. Polak
  00:52:30 - 00:52:51 - A. Visser
  00:52:52 - 00:53:00 - M.D. Polak
  00:55:39 - 00:55:49 - M.D. Polak
  00:59:14 - 00:59:31 - M.D. Polak
  00:59:34 - 01:00:43 - O. Abbring
  01:00:43 - 01:01:04 - M.D. Polak
  01:01:04 - 01:01:16 - O. Abbring
  01:01:16 - 01:01:45 - M.D. Polak
  01:02:13 - 01:02:25 - M.D. Polak
  01:02:25 - 01:02:31 - B.A.M. Baaten
  01:02:31 - 01:02:35 - M.D. Polak
  01:03:17 - 01:03:35 - M.D. Polak
  01:03:35 - 01:03:39 - B.A.M. Baaten
  01:03:40 - 01:04:16 - M.D. Polak
  01:04:17 - 01:04:38 - O. Abbring
  01:04:39 - 01:05:13 - M.D. Polak
 16. 14.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag TW 2022, Jaarverslag infographic Twiske Waterland 2022, begrotingswijziging TW 2023, de programmabegroting TW 2024 en de memo indexering van het recreatieschap Twiske-Waterland.
  2. De zienswijze, zoals geformuleerd in bijgevoegde brief (BriefZienswijze op Jaarstukken Twiske Waterland 2022 OZ) te tekenen en aan het Recreatieschap Twiske-Waterland aan te bieden.

  Besluit

  Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Biodiversiteit Twiske-Waterland
  Inkomsten Twiske
  01:04:52 - 01:05:13 - M.D. Polak
  01:05:14 - 01:07:18 - F. Aan
  01:07:18 - 01:07:23 - M.D. Polak
  01:07:23 - 01:07:26 - F. Aan
  01:07:26 - 01:07:30 - M.D. Polak
  01:07:30 - 01:09:26 - S. van Brussel
  01:09:28 - 01:09:31 - M.D. Polak
  01:09:32 - 01:09:33 - A. Visser
  01:09:33 - 01:09:50 - A. Ruijter
  01:09:50 - 01:10:00 - M.D. Polak
  01:10:00 - 01:10:07 - A. Ruijter
  01:10:07 - 01:10:14 - A. Visser
  01:10:14 - 01:10:16 - A. Ruijter
  01:10:16 - 01:10:20 - M.D. Polak
  01:10:20 - 01:12:50 - R.J. Monen
  01:12:50 - 01:13:00 - M.D. Polak
  01:13:00 - 01:13:19 - A. Visser
  01:13:21 - 01:13:24 - M.D. Polak
  01:13:24 - 01:13:40 - R. Blokzijl
  01:13:40 - 01:13:41 - M.D. Polak
  01:13:41 - 01:13:42 - R. Blokzijl
  01:13:42 - 01:13:50 - R.J. Monen
  01:13:50 - 01:13:51 - R. Blokzijl
  01:13:51 - 01:13:53 - M.D. Polak
  01:13:53 - 01:14:39 - R. Blokzijl
  01:14:39 - 01:14:48 - M.D. Polak
  01:14:48 - 01:14:54 - A. Visser
  01:14:55 - 01:14:56 - M.D. Polak
  01:14:57 - 01:15:23 - R.J. Monen
  01:15:23 - 01:15:24 - M.D. Polak
  01:15:24 - 01:15:25 - R.J. Monen
  01:15:25 - 01:15:27 - M.D. Polak
  01:15:27 - 01:15:58 - R. Blokzijl
  01:15:58 - 01:16:05 - M.D. Polak
  01:16:05 - 01:16:28 - S. van Brussel
  01:16:28 - 01:16:33 - M.D. Polak
  01:16:33 - 01:16:41 - B.A.M. Baaten
  01:16:41 - 01:16:43 - M.D. Polak
  01:16:43 - 01:17:15 - B.A.M. Baaten
  01:17:15 - 01:17:22 - M.D. Polak
  01:17:22 - 01:17:27 - A. Ruijter
  01:17:27 - 01:17:37 - M.D. Polak
  01:17:37 - 01:18:06 - A. Ruijter
  01:18:06 - 01:18:07 - B.A.M. Baaten
  01:18:07 - 01:18:09 - M.D. Polak
  01:18:09 - 01:18:19 - B.A.M. Baaten
  01:18:19 - 01:18:20 - M.D. Polak
  01:18:20 - 01:19:46 - A. Ruijter
  01:19:46 - 01:19:53 - M.D. Polak
  01:25:01 - 01:25:07 - M.D. Polak
  01:25:07 - 01:27:12 - R.J. Monen
  01:27:12 - 01:27:15 - M.D. Polak
  01:27:15 - 01:27:48 - R. Blokzijl
  01:27:48 - 01:28:13 - M.D. Polak
  01:28:13 - 01:28:50 - R.J. Monen
  01:28:50 - 01:28:51 - M.D. Polak
  01:28:51 - 01:29:20 - R. Blokzijl
  01:29:20 - 01:29:24 - M.D. Polak
  01:29:25 - 01:30:00 - F. Aan
  01:30:00 - 01:30:01 - M.D. Polak
  01:30:02 - 01:30:23 - B.A.M. Baaten
  01:30:24 - 01:30:27 - M.D. Polak
  01:30:27 - 01:30:33 - F. Aan
  01:30:34 - 01:30:41 - M.D. Polak
  01:36:19 - 01:36:28 - M.D. Polak
  01:36:28 - 01:36:59 - F. Aan
  01:37:00 - 01:37:20 - M.D. Polak
  01:37:21 - 01:37:45 - F. Aan
  01:37:45 - 01:37:49 - M.D. Polak
  01:37:49 - 01:38:39 - R. Blokzijl
  01:38:39 - 01:38:40 - M.D. Polak
  01:38:40 - 01:39:03 - F. Aan
  01:39:04 - 01:39:06 - M.D. Polak
  01:39:06 - 01:39:25 - R. Blokzijl
  01:39:25 - 01:39:28 - M.D. Polak
  01:39:28 - 01:40:22 - R.J. Monen
  01:40:22 - 01:40:57 - M.D. Polak
  01:40:57 - 01:41:21 - R. Blokzijl
  01:41:21 - 01:42:30 - M.D. Polak
  01:42:30 - 01:42:50 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:42:50 - 01:42:51 - M.D. Polak
  01:42:52 - 01:43:09 - A. Ruijter
  01:43:10 - 01:43:14 - M.D. Polak
  01:43:15 - 01:43:29 - R. Blokzijl
  01:43:30 - 01:45:51 - M.D. Polak
 18. 15.A

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (8)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (5)

  Besluit

  Het amendement is aangenomen.
  Voor: GroenLinks, CDA, D66, PvdA, ON
  Tegen: VVD

  01:45:34 - 01:45:51 - M.D. Polak
 19. 15.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het gewijzigde amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  01:45:37 - 01:45:51 - M.D. Polak
 20. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Artikel 1.14.7 het registreren van een vaartuig toe te voegen aan de Tarievennota 2023 - derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie.
  2. De Tarievennota 2023 – derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie vast te stellen.
  3. De Tarievennota 2023 – derde versie en Legesverordening 2023 – tweede versie na vaststelling te publiceren op de landelijke sites.
  4. De Legesverordening 2023 met besluitdatum van 15 december 2022 in te trekken zoals aangegeven in de slotbepaling.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  01:45:39 - 01:45:51 - M.D. Polak
 21. 17

  De verordening onderwijshuisvesting 2013 van Oostzaan met de bijbehorende bijlagen is geënt op het model van de VNG. Door diverse ontwikkelingen is het model gewijzigd en is het gewenst de verordening van Oostzaan daarop aan te passen. Het voorstel is een integraal nieuwe versie 2020 vast te stellen. Daarmee wordt de oude verordening ingetrokken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening onderwijshuisvesting Oostzaan 2020 inclusief de vijf bijlagen vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  7 - OZ Verordeningen en regelingen

  Onderwerp
  Onderwijshuisvesting Oostzaan
  01:45:45 - 01:45:51 - M.D. Polak
 22. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de GGDZW,
  2. Kennis te nemen van de concept Begroting 2024 van de GGDZW,
  3. Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek Waterland te berichten dat in de Jaarrekening 2022 en in de concept Begroting 2024 geen aanleiding wordt gezien om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  2 - OZ Ingekomen stukken

  Afzender
  Dagelijks Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland
  01:45:51 - 01:45:51 - M.D. Polak
  01:45:51 - 01:46:03 - A.M.C. van Duijnhoven
 23. 19

  Voorgesteld besluit:
  Mevrouw A. Visser en de heer R. Monen te benoemen in de werkgroep Aanbesteding Accountant


  Instellen stemcommissie: voorstel, de dames Gunzel, Lagerwaard en van Brussel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het voorstel is met algemene stemmen aanvaard.

  01:45:52 - 01:46:03 - A.M.C. van Duijnhoven
  01:46:05 - 01:46:50 - M.D. Polak
 24. 20

  Besluit

  De voorzitter sluit om 22:45 uur de vergadering

  01:46:31 - 01:46:50 - M.D. Polak