Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 22:27
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:40 uur de vergadering. De heer Blokzijl heeft zich afgemeld.

  00:03:17 - 00:04:52 - M.D. Polak
 2. 2

  Indien een hamerstuk toch besproken moet worden, dient dit bij dit agendapunt te worden gemeld.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:03:34 - 00:04:52 - M.D. Polak
  00:04:52 - 00:05:13 - B.A.M. Baaten
  00:05:14 - 00:05:32 - M.D. Polak
  00:05:32 - 00:05:56 - A. Ruijter
  00:05:56 - 00:06:50 - M.D. Polak
  00:06:50 - 00:07:03 - A. Ruijter
  00:07:03 - 00:07:14 - M.D. Polak
  00:08:08 - 00:08:09 - A. Ruijter
  00:08:09 - 00:09:04 - M.D. Polak
 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:08:20 - 00:09:04 - M.D. Polak
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten van 13 juli en 21 september 2023 zijn conform vastgesteld.

  00:08:34 - 00:09:04 - M.D. Polak
 5. 6

  Besluit

  De lijst met toezeggingen wordt gewijzigd vastgesteld, toezegging 313 wordt door wethouder Taams mondeling afgedaan.

  00:08:56 - 00:09:04 - M.D. Polak
  00:09:04 - 00:09:17 - M.P. Alblas
  00:09:17 - 00:09:33 - M.D. Polak
  00:09:33 - 00:09:40 - M.P. Alblas
  00:09:40 - 00:09:41 - M.D. Polak
  00:09:43 - 00:09:49 - M.P. Alblas
  00:09:49 - 00:10:15 - M.D. Polak
 6. 7

  Besluit

  De lijst met schriftelijke vragen wordt conform vastgesteld.

  00:10:01 - 00:10:15 - M.D. Polak
 7. 8

  Besluit

  De lijst moties wordt conform vastgesteld.

  00:10:09 - 00:10:15 - M.D. Polak
  00:10:15 - 00:10:39 - S. van Brussel
  00:10:40 - 00:10:54 - M.D. Polak
  00:10:54 - 00:10:59 - S. van Brussel
  00:10:59 - 00:11:47 - M.D. Polak
 8. 9

  Besluit

  De lange termijn agenda wordt conform vastgesteld.

  00:11:30 - 00:11:47 - M.D. Polak
  00:11:48 - 00:12:20 - A. Ruijter
  00:12:20 - 00:12:42 - M.D. Polak
  00:12:45 - 00:13:04 - A. Ruijter
  00:13:05 - 00:13:13 - M.D. Polak
  00:13:13 - 00:14:00 - A. Ruijter
  00:14:00 - 00:16:44 - M.D. Polak
 9. 10

  Voorgesteld besluit:
  De bijgaande afrekening fractievergoeding 2022 en voorschot fractievergoeding 2023
  vast te stellen.

  Besluit

  Het agendapunt is van de agenda gehaald en wordt opnieuw geagendeerd in november.

  00:14:10 - 00:16:44 - M.D. Polak
 10. 11

  Voorstel: De heer Monen te benoemen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  De benoeming van de heer Monen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de Raad is aangenomen met 12 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

  00:14:12 - 00:16:44 - M.D. Polak
 11. 12

  Voorstel: mevrouw van Brussel te benoemen als plv. lid van de raadstafel van de MRA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  De benoeming van mevrouw Van Brussel als plv.lid in de MRA Raadtafel is aangenomen met 12 stemmen voor en 0 stemmen tegen

  00:15:03 - 00:16:44 - M.D. Polak
 12. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Voorgesteld besluit

  1. Om geheimhouding op B1 en B2 zoals opgelegd door het college in acht te nemen in overeenstemming met artikel 89 lid 2 Gemeentewet;
  2. De inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten (B1) vast te stellen;
  3. Het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten (B2) vast te stellen;
  4. Een Europese openbare aanbestedingsprocedure uit te schrijven in overeenstemming met de inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten (B1);
  5. Het projectteam aan te stellen als beoordelingsteam om de beoordeling van de inschrijvers uit te voeren in overeenstemming met de gunningscriteria en beoordelingsmethodiek

  Besluit

  Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

  00:15:23 - 00:16:44 - M.D. Polak
 13. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te hebben genomen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027 95% versie
  2. Een positieve zienswijze af te geven op het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027 en deze via bijgevoegde brief te bevestigen.

  Besluit

  Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

  00:15:35 - 00:16:44 - M.D. Polak
 14. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma 2024-2032;
  2. Geen zienswijzen in te dienen.

  Besluit

  Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

  00:15:53 - 00:16:44 - M.D. Polak
 15. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Oostzaan 2024 vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

  00:16:10 - 00:16:44 - M.D. Polak
 16. 17

  Voorgesteld besluit:
  1. kennis te nemen van het onderzoek subsidiebeleid.
  2. de verbeterpunten uit het onderzoeksrapport over te nemen en opdracht te geven aan het college om;
      a. de informatie op de website m.b.t. subsidies te verbeteren;
      b. een werkbeschrijvingen op te stellen voor de ambtelijke organisatie m.b.t. het verstrekken van subsidies;
      c. het subsidieregister openbaar te maken.
  3. het college te verzoeken om de raad jaarlijks op hoofdlijnen te informeren over de door de gesubsidieerde instellingen behaalde maatschappelijke activiteiten, voorzieningen en initiatieven, zoals vastgelegd in het bedoelde uitvoeringsprogramma - in relatie tot de verstrekte subsidies.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het voorstel wordt geamendeerd aangenomen.


  In het raadsbesluit onderdeel 3 te vervangen door:
  Het college te verzoeken om de raad 3-jaarlijks op hoofdlijnen te informeren over de door de gesubsidieerde instellingen behaalde maatschappelijke activiteiten, voorzieningen en initiatieven, zoals vastgesteld in het bedoelde uitvoeringsprogramma- in relatie tot de verstrekte subsidie;

  00:16:21 - 00:16:44 - M.D. Polak
  00:16:45 - 00:19:22 - L. Boshoven
  00:19:23 - 00:19:31 - M.D. Polak
  00:19:32 - 00:20:46 - S. van Brussel
  00:20:47 - 00:20:49 - M.D. Polak
  00:20:50 - 00:21:37 - A. Ruijter
  00:21:37 - 00:21:40 - M.D. Polak
  00:21:40 - 00:21:41 - A. Ruijter
  00:21:41 - 00:22:55 - R.J. Monen
  00:22:56 - 00:22:58 - M.D. Polak
  00:22:59 - 00:23:32 - F. Aan
  00:23:32 - 00:23:34 - M.D. Polak
  00:23:34 - 00:23:56 - M.P. Alblas
  00:23:56 - 00:24:03 - M.D. Polak
  00:25:32 - 00:25:42 - M.D. Polak
  00:25:42 - 00:25:46 - L. Boshoven
  00:25:46 - 00:26:34 - M.D. Polak
 17. 17.A.21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

 18. 18

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (8)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (4)

  Voorgesteld besluit

  Conform artikel 16.15a lid b onder 1 en artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet vast te stellen de “Procedure adviesrecht gemeenteraad en participatie 2023, bij afwijkingen van het geldende omgevingsplan van Oostzaan” waarmee de gemeenteraad bindend adviesrecht krijgt over aanvragen met grote maatschappelijke impact.

  Besluit

  Het voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen voor (VVD, PvdA, CDA) en 4 stemmen tegen (D66, GL, ON)

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Bindend adviesrecht Oostzaan en Verplichte
  00:26:21 - 00:26:34 - M.D. Polak
  00:26:37 - 00:31:17 - A. Ruijter
  00:31:17 - 00:31:42 - M.D. Polak
  00:31:42 - 00:31:55 - L. Boshoven
  00:31:55 - 00:32:05 - A. Ruijter
  00:32:05 - 00:32:08 - A. Ruijter
  00:32:09 - 00:32:12 - M.D. Polak
  00:32:12 - 00:33:21 - L. Boshoven
  00:33:21 - 00:33:25 - M.D. Polak
  00:33:25 - 00:34:18 - A. Ruijter
  00:34:18 - 00:34:19 - M.D. Polak
  00:34:19 - 00:34:36 - L. Boshoven
  00:34:36 - 00:35:24 - M.D. Polak
  00:35:25 - 00:36:35 - B.A.M. Baaten
  00:36:35 - 00:36:38 - M.D. Polak
  00:36:38 - 00:36:55 - A. Ruijter
  00:36:55 - 00:36:57 - M.D. Polak
  00:36:57 - 00:37:32 - B.A.M. Baaten
  00:37:32 - 00:37:34 - M.D. Polak
  00:37:34 - 00:38:00 - A. Ruijter
  00:38:00 - 00:38:02 - M.D. Polak
  00:38:02 - 00:38:18 - B.A.M. Baaten
  00:38:19 - 00:38:22 - M.D. Polak
  00:38:22 - 00:40:05 - S. van Brussel
  00:40:06 - 00:40:11 - M.D. Polak
  00:40:11 - 00:40:40 - O. Abbring
  00:40:40 - 00:40:43 - M.D. Polak
  00:40:43 - 00:40:44 - O. Abbring
  00:40:44 - 00:40:45 - M.D. Polak
  00:40:45 - 00:41:11 - S. van Brussel
  00:41:12 - 00:41:16 - M.D. Polak
  00:41:18 - 00:41:51 - F. Aan
  00:41:51 - 00:41:53 - M.D. Polak
  00:41:53 - 00:42:03 - A. Ruijter
  00:42:04 - 00:42:05 - M.D. Polak
  00:42:05 - 00:42:21 - F. Aan
  00:42:21 - 00:42:23 - M.D. Polak
  00:42:23 - 00:42:27 - R.J. Monen
  00:42:27 - 00:42:32 - M.D. Polak
  00:42:33 - 00:43:10 - R.J. Monen
  00:43:10 - 00:43:27 - M.D. Polak
  00:43:27 - 00:43:40 - F. Aan
  00:43:40 - 00:44:03 - F. Aan
  00:44:03 - 00:44:05 - M.D. Polak
  00:44:05 - 00:44:10 - A. Ruijter
  00:44:10 - 00:44:11 - M.D. Polak
  00:44:11 - 00:44:16 - F. Aan
  00:44:16 - 00:44:21 - M.D. Polak
  00:44:21 - 00:44:36 - A. Ruijter
  00:44:36 - 00:44:39 - M.D. Polak
  00:44:42 - 00:45:05 - F. Aan
  00:45:06 - 00:45:37 - A. Ruijter
  00:45:37 - 00:45:38 - M.D. Polak
  00:45:39 - 00:45:45 - F. Aan
  00:45:46 - 00:45:49 - M.D. Polak
  00:45:49 - 00:45:55 - A. Ruijter
  00:45:55 - 00:45:56 - M.D. Polak
  00:45:56 - 00:46:02 - A. Ruijter
  00:46:02 - 00:46:08 - M.D. Polak
  00:50:56 - 00:51:02 - M.D. Polak
  00:51:03 - 00:51:19 - A. Ruijter
  00:51:19 - 00:51:35 - M.D. Polak
  00:51:35 - 00:51:36 - A. Ruijter
  00:59:06 - 00:59:27 - M.D. Polak
  00:59:28 - 01:03:51 - A. Ruijter
  01:03:52 - 01:03:56 - M.D. Polak
  01:03:57 - 01:04:27 - O. Abbring
  01:04:27 - 01:04:34 - M.D. Polak
  01:04:35 - 01:04:50 - A. Ruijter
  01:04:50 - 01:04:54 - M.D. Polak
  01:04:54 - 01:04:55 - A. Ruijter
  01:04:56 - 01:05:13 - S. van Brussel
  01:05:15 - 01:05:16 - M.D. Polak
  01:05:16 - 01:05:54 - O. Abbring
  01:05:54 - 01:06:00 - M.D. Polak
  01:06:01 - 01:06:41 - R.J. Monen
  01:06:41 - 01:06:43 - M.D. Polak
  01:06:43 - 01:06:44 - O. Abbring
  01:06:44 - 01:06:48 - M.D. Polak
  01:06:49 - 01:07:03 - O. Abbring
  01:07:03 - 01:07:31 - M.D. Polak
  01:07:31 - 01:07:34 - O. Abbring
  01:07:34 - 01:07:41 - M.D. Polak
  01:07:41 - 01:09:17 - L. Boshoven
  01:09:17 - 01:10:38 - M.D. Polak
  01:10:39 - 01:11:21 - A. Ruijter
  01:11:21 - 01:11:35 - M.D. Polak
  01:11:35 - 01:11:53 - B.A.M. Baaten
  01:11:54 - 01:12:05 - M.D. Polak
  01:12:05 - 01:12:13 - S. van Brussel
  01:12:13 - 01:12:15 - M.D. Polak
  01:12:15 - 01:12:37 - R.J. Monen
  01:12:37 - 01:13:14 - M.D. Polak
 19. 18.A.22

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (4)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (8)

  Besluit

  Het amendement wordt verworpen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA, CDA) en 4 stemmen voor (D66, GL, ON)

 20. 19

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (8)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (4)

  Voorgesteld besluit

  Conform artikel 16.15a lid b onder 1 en artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet vast te stellen de “Procedure adviesrecht gemeenteraad en participatie 2023, bij afwijkingen van het geldende omgevingsplan van Oostzaan” waarmee participatie verplicht wordt bij aanvragen met grote maatschappelijke impact.

  Besluit

  Het raadsvoorstel is aangenomen met 8 stemmen voor (VVD, PvdA, CDA) en 4 stemmen tegen (D66, GL, ON)

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Verplichte participatie bij afwijking Omgevingsplan Oostzaan
  01:12:58 - 01:13:14 - M.D. Polak
  01:13:14 - 01:13:32 - A. Ruijter
  01:13:32 - 01:14:12 - M.D. Polak
  01:14:13 - 01:15:14 - M.D. Polak
 21. 19.A.23

 22. 20

  01:14:34 - 01:15:14 - M.D. Polak
 23. 20.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

  01:15:12 - 01:15:14 - M.D. Polak
  01:15:14 - 01:16:45 - A. Ruijter
  01:16:45 - 01:16:54 - M.D. Polak
  01:21:11 - 01:21:18 - M.D. Polak
  01:21:18 - 01:22:30 - S. van Brussel
  01:22:31 - 01:22:32 - M.D. Polak
  01:22:34 - 01:23:50 - R.J. Monen
  01:23:50 - 01:23:52 - M.D. Polak
  01:23:53 - 01:24:19 - F. Aan
  01:24:19 - 01:24:28 - M.D. Polak
  01:24:28 - 01:24:30 - F. Aan
  01:24:30 - 01:24:31 - M.D. Polak
  01:24:33 - 01:25:05 - A. Visser
  01:25:05 - 01:25:08 - M.D. Polak
  01:25:08 - 01:26:04 - B.A.M. Baaten
  01:26:11 - 01:26:15 - M.D. Polak
  01:26:15 - 01:26:21 - B.A.M. Baaten
  01:26:21 - 01:26:25 - M.D. Polak
  01:29:24 - 01:29:35 - M.D. Polak
  01:29:35 - 01:30:02 - B.A.M. Baaten
  01:30:02 - 01:30:36 - M.D. Polak
 24. 20.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  De motie is met algemene stemmen aangenomen.

  01:30:23 - 01:30:36 - M.D. Polak
  01:30:37 - 01:31:24 - F. Aan
  01:31:24 - 01:31:29 - M.D. Polak
  01:31:42 - 01:31:47 - M.D. Polak
  01:32:49 - 01:32:55 - M.D. Polak
  01:32:56 - 01:33:59 - R.J. Monen
  01:33:59 - 01:34:00 - M.D. Polak
  01:34:00 - 01:34:13 - B.A.M. Baaten
  01:34:13 - 01:34:18 - M.D. Polak
  01:34:18 - 01:34:26 - A. Ruijter
  01:34:26 - 01:34:28 - M.D. Polak
  01:34:28 - 01:34:36 - A. Visser
  01:34:37 - 01:34:39 - M.D. Polak
  01:34:39 - 01:34:44 - S. van Brussel
  01:34:45 - 01:35:13 - M.D. Polak
 25. 20.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (12)

  Besluit

  De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

  01:34:56 - 01:35:13 - M.D. Polak
  01:35:14 - 01:36:33 - B.A.M. Baaten
  01:36:33 - 01:36:48 - M.D. Polak
  01:36:49 - 01:37:34 - M.D. Polak
  01:37:36 - 01:37:40 - M.D. Polak
  01:37:40 - 01:37:46 - F. Aan
  01:37:46 - 01:37:50 - M.D. Polak
  01:37:51 - 01:38:33 - R.J. Monen
  01:38:33 - 01:38:35 - M.D. Polak
  01:38:36 - 01:39:03 - A. Ruijter
  01:39:03 - 01:39:05 - M.D. Polak
  01:39:06 - 01:39:15 - S. van Brussel
  01:39:15 - 01:39:19 - M.D. Polak
  01:39:19 - 01:39:24 - L. Boshoven
  01:39:24 - 01:39:43 - M.D. Polak
 26. 20.d

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (6)
  tegen
  Raadsleden Oostzaan (6)

  Besluit

  Voor de motie stemmen de fracties van VVD en CDA (totaal 6 stemmen). Tegen de motie stemmen de fracties PvdA, GroenLinks, ON en D66 (totaal 6 stemmen). De stemmen staken, de motie wordt in de volgende raadsvergadering, opnieuw in stemming gebracht.

  01:39:33 - 01:39:43 - M.D. Polak
  01:39:45 - 01:40:39 - B.A.M. Baaten
  01:40:39 - 01:40:45 - M.D. Polak
  01:41:25 - 01:41:29 - M.D. Polak
  01:41:30 - 01:41:57 - A. Visser
  01:41:59 - 01:42:02 - M.D. Polak
  01:42:03 - 01:42:47 - A. Ruijter
  01:42:47 - 01:43:04 - M.D. Polak
  01:43:06 - 01:43:40 - R.J. Monen
  01:43:40 - 01:43:42 - M.D. Polak
  01:43:43 - 01:44:08 - S. van Brussel
  01:44:09 - 01:44:13 - M.D. Polak
  01:44:13 - 01:44:34 - F. Aan
  01:44:34 - 01:45:06 - M.D. Polak
  01:45:06 - 01:45:14 - B.A.M. Baaten
  01:45:14 - 01:45:21 - M.D. Polak
  01:45:21 - 01:45:29 - B.A.M. Baaten
  01:45:29 - 01:45:41 - M.D. Polak
 27. 20.e

  Besluit

  De motie wordt aangehouden en zal in de volgende raadsvergadering  worden behandeld.

  01:45:34 - 01:45:41 - M.D. Polak
  01:45:42 - 01:47:51 - J.G. Lagerwaard
  01:47:51 - 01:47:57 - M.D. Polak
  01:47:57 - 01:48:13 - J.G. Lagerwaard
  01:48:13 - 01:48:20 - M.D. Polak
  01:51:19 - 01:51:24 - M.D. Polak
  01:51:24 - 01:51:53 - B.A.M. Baaten
  01:51:53 - 01:52:24 - M.D. Polak
  01:52:24 - 01:52:26 - B.A.M. Baaten
  01:52:26 - 01:52:35 - M.D. Polak
  01:52:36 - 01:52:37 - M.D. Polak
  01:52:37 - 01:52:51 - B.A.M. Baaten
  01:52:51 - 01:53:15 - M.D. Polak
 28. 21

  Besluit

  De voorzitter sluit de raadsvergadering om 21:30 uur.

  01:53:05 - 01:53:15 - M.D. Polak