Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 9 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Hofmanzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
  Mevrouw van Brussel vervangt mevrouw van Duijnhoven.
  Wethouder Dral is aanwezig voor een toelichting op de bedrijfsvoeringsavond OVERgemeenten.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 5

  Evaluatie: Presentaties Radio 9 en Warme Huis.

  Besluit

  De commissieavond is goed verlopen. De presentaties voldeden aan de verwachtingen.

 6. 6.A

  Voorstel: vaststellen agenda.

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 7. 6.A.1

  Toelichting door burgemeester Polak.

  Besluit

  Het besloten deel komt te vervallen.

 8. 6.A.2

  De burgemeester geeft een toelichting.

  Besluit

  Het presidium wil dat de bedrijfsvoeringsavond niet plaatsvindt op een speciale avond met raadsleden van Wormerland, maar dat de presentatie van de bedrijfsvoering OVER-gemeenten een agendapunt is in een openbare commissie.
  Tegelijkertijd heeft het presidium kennisgenomen van het standpunt van het DB van OVERgemeenten dat zij daartoe niet bereid zijn. Het bestuur van OVERgemeenten houdt om verschillende redenen vast aan een gezamenlijke avond voor de raden van Oostzaan en Wormerland. Het presidium constateert geen mogelijkheid te hebben om daarin verandering aan te brengen.
  De bedrijfsvoeringsavond kan op een woensdag plaatsvinden.
  Vervolgens zal het presidium het OVER-gemeenten DB (voltallig) uitnodigen voor de commissie van 15 juni 2023 om te spreken over de bedrijfsvoering van OVER-gemeenten. (Actie: griffier).

 9. 6.B

  Voorstel: vaststellen agenda.

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 10. 6.B.1

  Besluit

  De aanvraag is akkoord. De presentatie vindt op 1 juni plaats.

 11. 7

  Voorgesteld wordt de volgende planning te hanteren voor het behandelen van de Jaarrekening 2022 van de gemeente Oostzaan:


  Besluitvorming college: 12-6 en 20-6
  Verzending door de griffie aan de raad: 21-6
  Vragenavond voor raadsleden: 3-7
  Commissieavond 6-7
  Raad 13-7
  Inzenden bij Provincie NH uiterlijk 15-7

  Besluit

  De planning wordt vastgesteld.
  De vragenavond is op 3 juli. Het wordt gezien als een experiment.
  Het verzoek van de organisatie om vooraf te vernemen wat de thema's van de vragen zijn wordt niet gehonoreerd.

 12. 8

  Het college heeft de bestuurlijke termijn planning vastgesteld en aangeboden aan het presidium.
  Bespreken en doorgeleiden naar de Raad.

  Besluit

  De BTP wordt 30 mei geagendeerd.

 13. 9

  Voorstel:
  Bespreken (nieuwe versie) Raadsvoorstel AV apparatuur in de raadszaal.

  Besluit

  Er zal door het college een bijgesteld raadsvoorstel worden voorgelegd.
  Voordat het RV in route naar de raad gaat wordt het met leden van het presidium besproken.

 14. 10

  Voorstel:
  Benoemen twee presidiumleden in de sollicitatiecommissie.
  Doorgeven namen zes leden klankbordgroep RK.

  Besluit

  Rob Monen en Sarah van Brussel zijn de sollicitatiecommissie namens het presidium.

  Een klankbordgroep wordt (nog) niet ingesteld, afhankelijk van de behandeling van de verordening op de Rekenkamer op 11 mei 2023.

 15. 12

  Voorstel:
  29 mei presentatie.

  Besluit

  Rob Monen en Anja Visser worden afgevaardigd.

 16. 13

  Burgemeester en griffier zijn dan verhinderd.

  Besluit

  Het presidium wordt doorgezet met de respectievelijke plaatsvervangers.
  (Actie: griffier)
  Noot griffier:
  Mevrouw van Duijnhoven en mevrouw de la Cruz zijn geinformeerd en beschikbaar als plv.

 17. 14

  Besluiten

  BBQ: 14 juli 2023 - raad - fractieassistenten - college en griffie.
  De fractie van de VVD organiseert het.

  Mevrouw Visser:
  De avond over de windmolens voor bewoners van Oostzaan.  Wanneer gaat deze plaatsvonden?
  Antwoord mevrouw Dral:

  Er komt een RB. En waarschijnlijk een inwonersavond op 31 mei.
  Oekraïners is er al uitsluitsel over de ontheffing van de PNH?
  Er zijn afspraken met de provincie. De ontheffing wordt binnenkort verwacht.

  Rob Monen vraagt naar toezeggingen. Graag hoort de raad als zaken niet op tijd lukken.

 18. 15
  Sluiting