Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium Oostzaan

dinsdag 10 september 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Oostzaan - Hofmanzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3
  Mededelingen
 4. 4

 5. 5
  Terugblik bijeenkomsten raad: 27 juni en 11 juli 2024, commissie 13 juni en 4 juli 2024
 6. 6
  Nieuwe griffier per 1-10-2024
 7. 7

  Voorstel: agenderen voor 19-09-2024. De MRA is uitgenodigd.
  Doel:


  “Alle 8 thema’s uit de MRA-agenda zijn van belang voor ons. Wens is om per thema er 1 of twee high lights uit te halen die specifiek voor Oostzaan belangrijk zijn. Zo kunnen wij ons voorstellen dat als het gaat om mobiliteit en of ruimtelijke ordening, dat er aspecten zijn die vooral voor ons gelden. Als het gaat om het eerste, is het dan vooral voor ons van belang dat het OV op onderdelen wordt verbeterd of hebben wij specifieke problemen met mobiliteit als het gaat om de auto? Wanneer er op die manier kort doorheen ‘gelopen’ wordt zodat er veel ruimte is voor het stellen van vragen, dan komen we tegemoet aan de behoefte die leeft bij de raad.”

 8. 8

  Voorstel: agenderen voor cyclus oktober.
  Welke vragen zijn aan de orde.?

 9. 9

  Ter bespreking.
  Door CDA geagendeerd (raad 27-6-2024).

  Besluit

  De LTA wordt in de commissie behandeld.

 10. 10

 11. 10.b

  Voorgesteld besluit

  Het college van burgemeester en wethouders besluit:
  In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Kaders en ambities participatiebeleid’ en dit ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

 12. 10.c
  RV 24/ Plan van Aanpak en Uitgangspunten mobiliteitsprogramma Oostzaan
 13. 10.d
  RV 24/ Begroting GGD ZW
 14. 11

  Voorstel: de afrekening van de fracties over 2023 vaststellen.

 15. 12

  Voorstel is om voor het vergaderschema 2025 dezelfde uitgangspunten te hanteren als voor 2024.

 16. 13

  Betreft vacature mw. Dral.
  (Mag een raadslid of wethouder zijn).

 17. 14

  Besluit

  Motie 24M15


  Voor stemmen de fracties van ON (1) CDA (2) D66 (1)  GroenLinks (2)


  Totaal 6 stemmen


  Tegen stemmen VVD (4)   PvdA (2)  
  Totaal 6 stemmen



  De stemmen staken. De motie wordt 3 oktober opnieuw in stemming gebracht,

 18. 15
  Rondvraag
 19. 16
  Sluiting