Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering Oostzaan

donderdag 27 juni 2024

19:30 - 21:58
Locatie

Oostzaan - Raadzaal

Voorzitter
M.D. Polak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Wethouder Wörsdörfer doet een mededeling over de tussenuitspraak van de rechter over de bestuurlijke boete.
  Nadere informatie wordt binnenkort gegeven.

 4. 4

 5. 6

  Besluit

  De lijst toezeggingen wordt conform vastgesteld.

 6. 7

  Er zijn momenteel geen openstaande schriftelijke en/of commissie vragen

 7. 8

  Besluit

  De lijst moties wordt conform vastgesteld,

 8. 9

  Ter bespreking

  Besluit

  De LTA wordt in de commissie behandeld.

 9. 10
  HAMERSTUKKEN - 19:52
 10. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘’De Heul 18-20’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP3816170000-0301 ongewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd doordat een planschadeovereenkomst is gesloten.

  Besluit

  1. het bestemmingsplan ‘’De Heul 18-20’’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand:NL.IMRO.0431.BP3816170000-0301 ongewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  2. geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd doordat een planschadeovereenkomst is gesloten.

  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 11. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de VRA jaarstukken 2023 en hiervoor geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van de VRA Kadernota 2025.

  Besluit

  1. in te stemmen met de VRA jaarstukken 2023 en hiervoor geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van de VRA Kadernota 2025.


  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 12. 10.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Zienwijzen aan de ODIJ kenbaar te maken conform bijgevoegde zienwijzenbrief (kenmerk: 1504201).
  2. Als algehele bijdrage voor 2025 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 563.847.

  Besluit

  1. Zienwijzen aan de ODIJ kenbaar te maken conform bijgevoegde zienwijzenbrief (kenmerk: 1504201).
  2. Als algehele bijdrage voor 2025 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van € 563.847.


  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 13. 10.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Cocensus 2024 en 2025.

  Besluit

  1. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Cocensus 2024 en 2025.


  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 14. 10.e

 15. 11
  BESPREEKSTUKKEN - 19:57
 16. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van tien sociale huurwoningen op het perceel Dokter Snijderstraat in Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, het ontwerp
  verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.

  Besluit

  1. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van tien sociale huurwoningen op het perceel Dokter Snijderstraat in Oostzaan;
  2. indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend, het ontwerp
  verklaring te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.


  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 17. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  Een zienswijze af te geven over het voorjaarsbericht 2024 OVER-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Een zienswijze af te geven over het voorjaarsbericht 2024 OVER-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.


  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 18. 11.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  Een zienswijze af te geven over de begroting 2025 Over-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

  Besluit

  Een zienswijze af te geven over de begroting 2025 Over-gemeenten, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.


  Het geamendeerde raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

  4 - OZ Amendementen

  Titel
  Begroting 2025 OVER-gemeenten
 19. 11.c.A15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Besluit

  Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

 20. 11.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Oostzaan (13)

  Voorgesteld besluit

  1. Het ‘Beleidsplan Integrale Armoedebestrijding 2024-2028’ (B1) vast te stellen.
  2. Een deel van de kosten voor het nieuwe beleid (€40.500 in 2025 en €51.500 vanaf 2026) op te nemen in de Kadernota 2025-2028.
  3. Een deel van de kosten (€12.500 in 2025 t/m 2027, €2.500 in 2028) te dekken uit het Noodfonds Inflatiearmoede.

  Besluit

  1. Het ‘Beleidsplan Integrale Armoedebestrijding 2024-2028’ (B1) vast te stellen.
  2. Een deel van de kosten voor het nieuwe beleid (€40.500 in 2025 en €51.500 vanaf 2026) op te nemen in de Kadernota 2025-2028.
  3. Een deel van de kosten (€12.500 in 2025 t/m 2027, €2.500 in 2028) te dekken uit het Noodfonds Inflatiearmoede.


  Het raadsvoorstel wordt conform aangenomen.

 21. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit om 20:03 uur de vergadering.