Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

5 - OZ Moties

Vuurwerkoverlast

ID
256
Nr motie
23M14
Datum
13-11-2023
Agenda
Raadsvergadering Oostzaan 2023 (13.M.14. Motie 23M14 (asterix) GL D66 ON CDA - Vuurwerkoverlast)
maandag 13 november 17:00 tot 22:49
Oostzaan - Raadzaal
Onderwerp
Vuurwerkoverlast
Toezegging / tekst motie
roept het college op: Om een plan van aanpak op te stellen om in 2024 de vuurwerkoverlast aan te pakken waarin staat beschreven hoe vuurwerkoverlast van september 2024 t/m januari 2025 aangepakt zal worden, met daarin aandacht voor: o Hoe geleerde lessen uit 2023 toegepast worden in 2024 en daarna; o Het melden van vuurwerkoverlast makkelijk maken; o Samenwerking met scholen en jeugdwerk enerzijds, de gemeente, BOA'S en politie anderzijds; o Inzet van de communicatiekanalen van de gemeente. De gemeenteraad hierover te informeren in Q4 van 2024 en Q1 van 2025.
Planning afhandeling
Behandelend ambtenaar
Brenda van Vroenhoven
Acties door
Status
In behandeling
Toelichting status
Opmerkingen
Stand van zaken
10-01-24 io MPO, begin Q4 naar de raad.
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage