Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

5 - OZ Moties

Prioriteiten bij sluitend maken begroting

ID
250
Nr motie
23M07
Datum
13-7-2023
Agenda
Raadsvergadering Oostzaan 2023 (12. RV 23/38 Voorjaarsbericht 2023 en Kadernota 2024-2027)
donderdag 13 juli 19:30 tot 22:33
Oostzaan - Raadzaal
Onderwerp
Prioriteiten bij sluitend maken begroting
Toezegging / tekst motie
Planning afhandeling
Behandelend ambtenaar
Regina Korsten
Acties door
Status
Afgehandeld
Toelichting status
Opmerkingen
- Bij de bezuinigingsmaatregelen oog te houden voor de doelen en prioriteiten zoals vastgesteld in het coalitieakkoord; - De verhoging van de algemene reserve door te laten gaan om het weerstandsvermogen van de gemeente te versterken; - Geen bezuinigingen door te voeren op de veiligheid van onze inwoners. - Te waarborgen dat de jeugd niet de dupe wordt van bezuinigingen en de nodige aandacht voor jongerenwerk en scholen onverminderd blijft; - Het armoedebeleid dusdanig te blijven uitvoeren dat kwetsbare groepen ondersteund en beschermd worden en de nodige hulp en kansen blijven krijgen om hun situatie te verbeteren. En verzoekt de raad: - Het college te ondersteunen bij het waarborgen van de bovengenoemde punten bij het vaststellen van de begroting;
Stand van zaken
Datum afdoening
18-9-2023
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage