Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Cruz, Z.A. de la

Cruz, Z.A. de la
Adres
Kerkbuurt 4
1511 BD Oostzaan
Emailadres
griffie@oostzaan.nl
Telefoonnummer
075 651 21 00
Griffie
Plv. griffier/Griffiemedewerker
Rekenkamercommissie Oostzaan
Ambtelijk secretaris

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en raadscommissies bij de uitoefening van hun taken. De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke gezag van de gemeente, en wordt een keer in de vier jaar gekozen door de inwoners.

Ook u als inwoner of ondernemer of andere belanghebbende kunt bij de griffie terecht. Hebt u een vraag over vergaderingen of wilt u informatie sturen naar de raad? Wilt u raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek of een informatiebijeenkomst? Neem contact op met de griffie: griffie@oostzaan.nl